Súbory EPUB

EPUB je formát súborov digitálnych kníh s otvoreným štandardom vyvinutý organizáciou International Digital Publishing Forum (IDPF). Jedna z hlavných výhod formátu EPUB pre čitateľov spočíva v tom, že umožňuje automatické prispôsobenie textu na rôzne veľkosti obrazoviek, napríklad smartfónov, netbookov a elektronických čítačiek. EPUB takisto podporuje obsah s pevným rozložením. Ďalšie informácie o formáte EPUB nájdete na webe EPUBZone organizácie IDPF.

K dispozícii je množstvo nástrojov a služieb, ktoré vám s vytvorením súboru EPUB pomôžu. Nie sme schopní odporučiť jeden konkrétny nástroj, pretože situácie u našich partnerov sa rôznia. Často sa však používa softvér Adobe InDesign CS alebo Apple Pages pre Mac OS X. Ďalšie možnosti nájdete na stránkach EPUBZone Solution Showcase (dostupné iba v angličtine).

Rozhodnutie, či odoslať súbory EPUB alebo PDF

Odporúčame, aby ste pre svoje knihy odosielali obidva typy súborov – PDF aj EPUB. Našim používateľom totiž ponúkame dva režimy zobrazenia: pôvodné strany a text, ktorý sa prispôsobí obrazovke. Ak pre svoju knihu poskytnete súbor PDF, zaistíte tak, že si ju budú môcť používatelia prečítať v pôvodnom rozložení. Súbor EPUB používateľom prinesie viac prispôsobiteľný zážitok. V takomto prípade budú mať používatelia okrem možnosti pôvodných strán prístup aj k možnosti prispôsobenia textu podľa veľkosti obrazovky. Budú si môcť meniť veľkosť textu a písmo a kniha sa bude dať pohodlnejšie čítať na obrazovkách rôznych veľkostí. Väčšina hlavných vydavateľov nám poskytuje súbory vo formáte EPUB.

Podporované verzie

Knihy Google prijímajú formáty EPUB 3EPUB 2, uprednostňujeme však verziu 3.0.1.

Podporované typy obrázkov

 • Statický GIF
 • JPEG
 • PNG
 • SVG (maximálna šírka alebo výška je 3 200)

Informácie o ďalších typoch multimédií nájdete nižšie v sekcii Podpora rozšíreného formátu EPUB.

Implementácia

Príklad:

<svg xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" height="100%" preserveAspectRatio="xMidYMid meet" version="1.1" viewBox="0 0 2000 3200" width="100%" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink"><image height="2000" width="3200" xlink:href="../Images/example.jpg"></image></svg>

Obmedzenie 3 200 px sa vzťahuje na atribúty width (šírka) a height (výška) v značkách <image> a/alebo <svg> a akýkoľvek súbor, na ktorý odkazuje značka <image>.

Podpora funkcií formátu EPUB 3

Jednotlivé funkcie formátu EPUB 3 nemusia byť podporované na všetkých platformách, na ktorých je možné Knihy Google Play čítať.

Vložený zvuk a video
Vložené písma
Pevné rozloženie
Celosvetová podpora jazykov
Hypertextový odkaz
JavaScript
MathML
Prekryvné vrstvy médií
Rozloženia s viacerými stĺpcami
Vykreslenie navigačného dokumentu (iba prvok toc nav)
Vykreslenie navigačného dokumentu (ostatné typy prvkov)
Položky spine vo formáte SVG

Overenie súborov EPUB

Pred nahraním súborov EPUB vám odporúčame, aby ste ich skúsili otvoriť v programe na elektronické čítanie kníh, ako je napríklad Adobe Digital Editions. Ak dané súbory v programoch na elektronické čítanie kníh dokážete otvoriť, je to dobrý znak toho, že ich náš systém dokáže úspešne spracovať.

Ako ďalší krok môžete spustiť nástroj EpubCheck, ktorý overí súbory EPUB a skontroluje, či sa vo vygenerovaných súboroch nenachádzajú chyby. Organizácia The International Digital Publishing Forum taktiež ponúka nástroj na validáciu súborov EPUB, ktorého použitie môže byť jednoduchšie.

Ak sa pri spracovaní súboru EPUB vyskytnú chyby, zobrazia sa v účte Centra partnerov na karte Obsah danej knihy.

Optimalizácia ukážky súboru EPUB

Na to, aby ste zákazníkom prehliadanie knihy v službe Google Play uľahčili, označte miesto, kde sa začína samotný obsah (t. j. po úvodných informáciách, napríklad titulnej strane alebo strane s údajmi o autorských právach). Bezplatná ukážka sa tak bude môcť začať na príslušnom mieste a zákazníci nebudú musieť listovať nadbytočnými stranami.

 • Pre formát EPUB 2 zahrňte v prvku guide prvok <reference> s atribútom type="text". Prečítajte si špecifikácie formátu EPUB 2.0.1.

 • Pre formát EPUB 3 táto funkcia zatiaľ nie je k dispozícii. Pre budúce implementácie do prvku landmarks nav zahrňte odkaz s atribútom epub:type="bodymatter". Prečítajte si špecifikácie formátu EPUB 3.0.1.

Rozšírená podpora súborov EPUB

Rozšírené eKnihy využívajú digitálne médium na zahrnutie multimediálnych alebo interaktívnych prvkov. Knihy Google Play podporujú zvuky a videá vložené do súborov EPUB 2 a EPUB 3.

Implementácia

Zvuky alebo videá vložené do súboru EPUB by mali byť ohraničené značkami HTML5, ako je uvedené na príkladoch nižšie:

<audio src="audio/example.mp3" />
<video src="video/example.mp4" width="640" height="480" />
<video title="Example Video" width="640" height="480" poster="images/example.jpg">
  <source src="video/example.mp4" />
  <source src="video/example.webm" />
</video>

V Knihách Google Play sa budú analyzovať iba nasledovné atribúty:

 • src: definuje umiestnenie súboru so zvukom alebo videom.
 • width a height: rozmery videa.
 • poster: definuje statický obrázok pre video. Google podporuje všetky formáty obrázkov uvedené v špecifikáciách formátu EPUB (statické GIFy a obrázky vo formátoch JPEG, PNG a SVG).

Ďalšie atribúty budú ignorované.

Formáty

Podporujeme širokú škálu formátov zvuku a videa:

 • MPEG-4, 3GPP a MOV: obvykle podporujú kodek videa H.264 alebo MPEG-4 a zvukový kodek AAC
 • WebM: kodek videa VP8 a zvukové kodeky Vorbis
 • MPEG: obvyklá podpora kodeku videa MPEG-2 a zvuku MP2
 • WMV
 • FLV: kodek videa Adobe-FLV1 a zvuk MP3
 • AVI: výstupný formát mnohých videokamier s obvyklým kodekom videa MJPEG a zvukom PCM
 • MP3, WAV, M4A, MP4, 3GP pre zvuk

Nepodporované funkcie

 • Knihy Google Play nepodporujú neštandardné značky zvuku alebo videa ani interaktívne funkcie, ako sú funkcie povolené kódom JavaScript.
 • Možnosť vkladania zvuku je obmedzená len na súbory EPUB a neumožňuje odosielanie samostatných zvukových kníh.
 • Prekryvné vrstvy médií sú momentálne podporované iba v aplikácii Knihy Google Play pre Android.

Podpora súborov EPUB s pevným rozložením

Ak je vzhľad stránky veľmi dôležitý, odporúčame použiť pevné rozloženie, ktoré poskytuje lepšiu kontrolu nad prezentáciou obsahu. Knihy Google Play podporujú pevné rozloženie v súboroch EPUB 2 a EPUB 3.

Schválenie súboru EPUB s pevným rozložením a so stavom „Vyžaduje sa akcia“

Súbory EPUB s pevným rozložením musia byť pred zverejnením skontrolované. Po nahratí súboru EPUB s pevným rozložením skontrolujte, či sa kniha zobrazuje tak, ako ste očakávali. Kontrolu vykonajte vo webovej čítačke a ak to bude možné, tak aj v aplikácii Knihy Google Play (verzia pre tablet). Následne knihu schváľte na karte Obsah začiarknutím políčka Uskutočnil(a) som kontrolu kvality a všetko je v poriadku. Odblokovať túto knihu.

Implementácia

Knihy Google Play podporujú vlastnosti pevného rozloženia v súboroch EPUB 3.

Prípadne môžete použiť metódu uvedenú nižšie, ktorá funguje pre súbory EPUB 2 a EPUB 3.

 • Zahrňte súbor META-INF/com.apple.ibooks.display-options.xml.
 • Špecifikujte rozloženie v položkách XHTML pridaním kódu <meta name="viewport" content="width=xxx, height=yyy"></meta>

V súbore META-INF/com.apple.ibooks.display-options.xml sa budú analyzovať iba nasledujúce hodnoty:

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<display_options>
  <platform name="*">
    <option name="fixed-layout">true</option>
    <option name="orientation-lock">landscape-only</option>
  </platform>
</display_options>

Pre možnosť orientation-lock je podporovaná aj hodnota portrait-only. Ďalšie atribúty vrátane nasledujúcich sa budú ignorovať:

 • platform name: ak je iné ako znak *
 • open-to-spread: vždy nastavené na hodnotu false
Pomohlo vám to?
Ako ju môžeme zlepšiť?

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Ak chcete problém rýchlo vyriešiť, prihláste sa a získajte ďalšie možnosti podpory