EPUB-filer

EPUB er et åpent filformat for digitale bøker, utviklet av IDPF (International Digital Publishing Forum). Én av fordelene med EPUB-formatet er at teksten i boken automatisk justeres og tilpasses dynamisk til skjermtypen man benytter, for eksempel smarttelefoner, nettbøker og lesebrett. EPUB støtter også innhold med fast format. Finn ut mer om EPUB-formatet på IDPFs EPUBZone.

Det finnes en rekke verktøy og tjenester som kan hjelpe deg med å opprette EPUB-filer. På grunn av stor variasjon i omstendighetene til partnerne våre, anbefaler vi ikke noen av dem mer enn andre. Programvare som ofte brukes inkluderer Adobe InDesign CS og Apple Pages for Mac OS X. EPUBZone Solution Showcase har en liste over flere alternativer (tilgjengelig på engelsk).

Bør jeg sende inn EPUB- eller PDF-filer?

Vi anbefaler deg å sende oss både PDF- og EPUB-filer for bøkene dine, ettersom vi tilbyr brukerne våre to visningsmoduser: «opprinnelige sider» og «dynamisk tilpasset tekst». Ved å sende inn PDF-filen for boken din sikrer du at lesere kan se boken i det opprinnelige formatet, mens EPUB-filen gir muligheter for tilpasning til ulike skjermer. I dette tilfellet får brukere tilgang til et alternativ med dynamisk tilpasset tekst i tillegg til alternativet «opprinnelige sider». Brukerne kan endre størrelsen på teksten, endre skrifttypen og få en mer komfortabel leseopplevelse på ulike skjermstørrelser. De fleste store utgiverne sender oss EPUB-filer.

Støttede versjoner

Google Play Bøker godtar både EPUB 3 og EPUB 2, men 3.0.1 er det foretrukne formatet.

Støttede bildetyper

 • Statisk GIF
 • JPEG
 • PNG
 • SVG (maksimal bredde eller høyde på 3200)

Se delen nedenfor om forbedret EPUB-støtte for mer informasjon om andre multimedietyper.

Implementering

Eksempel:

<svg xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" height="100%" preserveAspectRatio="xMidYMid meet" version="1.1" viewBox="0 0 2000 3200" width="100%" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink"><image height="2000" width="3200" xlink:href="../Images/example.jpg"></image></svg>

Grensen på 3200 piksler gjelder for width- og height-attributtene i <image>- og/eller <svg>-taggene og en eventuell filreferanse i <image>-taggen.

EPUB 3 – funksjonsstøtte

Enkelte funksjoner i EPUB 3 er ikke nødvendigvis støttet på alle plattformer hvor Google Play Bøker kan leses.

Innebygd lyd og video
Innebygde skrifttyper
Fast format
Global språkhjelp
Hyperlink
JavaScript
MathML
Medieoverlegg
Format med flere kolonner
Gjengivelse av navigasjonsdokument (bare toc nav-elementer)
Gjengivelse av navigasjonsdokument (andre elementer)
SVG spine-elementer

Godkjenning av EPUB-filer

Før du laster opp EPUB-filene dine, anbefaler vi at du prøver å åpne dem i et program for lesing av e-bøker, for eksempel Adobe Digital Editions. Hvis du kan åpne filene med et program for e-bøker, er det en god indikasjon på at filene kan behandles av systemet vårt.

Du kan også kjøre EPUBCheck-verktøyet – et verktøy for godkjenning av EPUB-filer – for å sikre at det ikke er feil i filene du har generert. International Digital Publishing Forum har dessuten en nettbasert EPUB-validator, som kan være lettere å bruke.

Hvis det oppstår problemer under behandlingen av en EPUB-fil, vises feilene i partnersenter-kontoen din, under Innhold-fanen for boken.

Optimalisering av EPUB-utdraget

Gi kundene dine en bedre opplevelse når de blar i boken din i Google Play-butikken ved å indikere sidetall for hvor de kan begynne å lese (etter all slags forsidemateriale, for eksempel forsiden eller siden med informasjon om opphavsrett). Dette gjør at man kan begynne å lese gratisutdraget på den siden du vil, i stedet for at leserne må bla gjennom flere sider.

 • For EPUB 2: Inkluder et <reference>-element med en type="text"-attributt i guide-elementet. Se EPUB 2.0.1-spesifikasjonene.

 • Denne funksjonen er ikke tilgjengelig ennå for EPUB 3. For fremtidig implementering bør du inkludere en link med et epub:type="bodymatter"-attributt i landmarks nav-elementet. Se EPUB 3.0.1-spesifikasjonene.

Bedre EPUB-støtte

De forbedrede e-bøkene utnytter det digtale mediet bedre gjennom muligheten for å inkludere multimedia og interaktive elementer. Google Play Bøker støtter innebygd lyd og video i EPUB 2- og EPUB 3-filer.

Implementering

Innebygd lyd og video i EPUB-filer må legges inn i HTML5-tagger, som eksemplene nedenfor viser:

<audio src="audio/example.mp3" />
<video src="video/example.mp4" width="640" height="480" />
<video title="Example Video" width="640" height="480" poster="images/example.jpg">
  <source src="video/example.mp4" />
  <source src="video/example.webm" />
</video>

Kun følgende attributter blir analysert av Google Play Bøker:

 • src: Angir plasseringen til filen for video og lyd.
 • width og height: Videoens dimensjoner.
 • poster: Angir et stillbilde for videoen. Google støtter de bildeformatene som er nevnt i EPUB-spesifikasjonene (statisk GIF, JPEG, PNG og SVG).

Andre attributter ignoreres.

Formater

Vi har støtte for en rekke lyd- og videoformater:

 • MPEG-4, 3GPP og MOV: Støtter vanligvis H.264- eller MPEG-4-videokodek, og AAC-audiokodek
 • WebM:VP8-videokodek og Vorbis-lydkodek
 • MPEG: – vanligvis med støtte for MPEG-2-videokodek og MP2-lyd
 • WMV
 • FLV:Adobe-FLV1-videokodek, MP3-lyd
 • AVI: – mange kameraer filmer i dette formatet. Video-kodeken er vanligvis MJPEG, og lyden er PCM
 • MP3, WAV, M4A, MP4, 3GP for lyd

Ikke-støttede funksjoner

 • Google Play Bøker støtter ikke lyd- og videotagger som ikke er standard, og heller ikke interaktiv funksjonalitet som muliggjøres av for eksempel JavaScript-kode.
 • Muligheten til å bygge inn lyd er begrenset til EPUB-filer og gjør det ikke mulig å sende inn rene lydbøker.
 • Media-overlegg er for øyeblikket bare støttet av Google Play Bøker-appen for Android.

Støtte for EPUB-bøker med fast format

Når det er spesielt viktig med utformingen av en side, kan du vurdere å ta i bruk et fast format. Da får du bedre kontroll over hvordan innholdet ditt presenteres. Google Play Bøker støtter faste formater i EPUB 2- og EPUB 3-filer.

Godkjenning av en EPUB-fil med fast format og «Trenger handling»-status

EPUB-filer med fast format må gjennomgås før de publiseres. Etter at du har lastet opp en EPUB-fil med fast format, må du kontrollere at boken vises riktig i nettleseren og, om mulig, i nettbrettversjonen av Google Play Bøker-appen. Du kan godkjenne boken ved å gå til Innhold-fanen og merke av for Jeg har gjennomført en kvalitetssjekk, og alt ser bra ut. Fjern blokkeringen av denne boken. Fjern blokkeringen av denne boken.

Implementering

Google Play Bøker støtter egenskaper for fast format for EPUB 3-filer.

Alternativt fungerer følgende metode for både EPUB 2- og EPUB 3-filer.

 • Inkluder filen META-INF/com.apple.ibooks.display-options.xml.
 • Spesifiser format i XHTML-elementer ved å velge <meta name="viewport" content="width=xxx, height=yyy"></meta>

Bare disse verdiene i filen META-INF/com.apple.ibooks.display-options.xmlMETA-INF/com.apple.ibooks.display-options.xml blir analysert:

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<display_options>
  <platform name="*">
    <option name="fixed-layout">true</option>
    <option name="orientation-lock">landscape-only</option>
  </platform>
</display_options>

For orientation-lock støttes også portrait-only-verdien. Andre attributter, inkludert de følgende, blir ignorert:

 • platform name: hvis den er forskjellig fra *
 • open-to-spread: alltid angitt som false (usann)
Var dette nyttig for deg?
Hvordan kan vi forbedre den?