Fail EPUB

EPUB ialah format fail standard terbuka untuk buku digital yang dibangunkan oleh Forum Penerbitan Digital Antarabangsa (IDPF). Antara faedah utama format EPUB untuk pembaca adalah format ini membolehkan teks buku dilaraskan atau "dialirkan semula" secara automatik supaya sesuai dengan saiz skrin yang berlainan, seperti skrin untuk telefon pintar, netbook dan peranti e-pembaca. EPUB juga menyokong kandungan reka letak tetap.

Sama ada hendak menyerahkan fail EPUB atau PDF

Kami mengesyorkan supaya anda menghantar fail PDF dan juga EPUB buku anda kerana kami menawarkan kepada pengguna kami dua mod paparan: halaman asal dan teks yang boleh dialirkan semula. Tindakan menyediakan fail PDF buku anda akan memastikan pembaca dapat melihat buku tersebut dalam reka letak asalnya, sementara fail EPUB akan memberi mereka pengalaman yang boleh diperibadikan dengan lebih baik. Dalam keadaan ini, pengguna akan dapat mengakses pilihan "teks boleh dialirkan semula" selain pilihan "halaman asal". Mereka akan dapat mengubah saiz teks, menukar fon dan melihat buku dengan lebih selesa pada skrin yang berbeza-beza saiznya. Kebanyakan penerbit utama membekalkan fail EPUB kepada kami.

Versi yang disokong

Google Play Books menerima EPUB3.3,EPUB 3 dan EPUB 2, walaupun 3.3 diutamakan.

Jenis imej yang disokong

 • GIF Statik
 • JPEG
 • PNG
 • SVG (lebar atau tinggi maksimum 3200)

Lihat bahagian di bawah tentang sokongan EPUB dipertingkat untuk mendapatkan maklumat lanjut tentang jenis multimedia yang lain.

Pelaksanaan

Contoh:

<svg xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" height="100%" preserveAspectRatio="xMidYMid meet" version="1.1" viewBox="0 0 2000 3200" width="100%" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink"><image height="2000" width="3200" xlink:href="../Images/example.jpg"></image></svg>

Had 3200px terpakai untuk atribut width dan height ada dalam tag <image> dan/atau <svg>, dan sebarang fail yang dirujuk oleh tag <image>.

Sokongan ciri EPUB 3

Ciri individu EPUB 3 mungkin tidak disokong di semua platform yang membenarkan Buku Google Play dibaca.

Audio dan video terbenam
Fon terbenam
Reka letak tetap
Sokongan bahasa global
Hiperpautan
JavaScript
MathML
Tindanan media
Reka letak berbilang lajur
Pemaparan dokumen navigasi (unsur toc nav sahaja)
Pemaparan dokumen navigasi (jenis unsur lain)
Item tulang SVG

Mengesahkan fail EPUB

Sebelum memuat naik fail EPUB anda, cuba buka fail tersebut menggunakan program e-Pembaca seperti Adobe Digital Editions. Jika anda boleh membuka fail menggunakan perisian e-Pembaca, ini merupakan penunjuk yang baik bahawa fail tersebut akan berjaya diproses oleh sistem kami.

Satu langkah tambahan yang boleh diambil ialah menjalankan alat EpubCheck, alat untuk mengesahkan fail EPUB bagi memastikan bahawa tiada ralat dalam fail yang anda hasilkan. 

Jika anda menghadapi masalah semasa memproses fail EPUB, ralat ini akan dipaparkan dalam akaun Pusat Rakan Kongsi anda di bawah tab Kandungan untuk buku tersebut.

Mengoptimumkan sampel EPUB anda

Bagi menyediakan pengalaman yang lebih baik untuk pelanggan apabila mereka menyemak imbas buku anda di gedung Google Play, nyatakan titik mula kandungan itu (selepas sebarang bahan pendahuluan seperti halaman tajuk atau halaman hak cipta). Ini membolehkan sampel bermula dari titik itu tanpa membuatkan pelanggan menyelak beberapa halaman yang tidak penting.

 • Untuk EPUB 2, dalam unsur guide, sertakan unsur dengan atribut type="text". Lihat spesifikasi EPUB 2.0.1.

 • Ciri ini belum tersedia untuk EPUB 3 lagi. Untuk pelaksanaan pada masa akan datang, dalam unsur landmarks nav, sertakan pautan dengan atribut epub:type="bodymatter". Lihat spesifikasi EPUB 3.0.1.

Sokongan EPUB yang dipertingkatkan

E-buku yang dipertingkatkan memanfaatkan sepenuhnya medium digital bagi menyertakan unsur multimedia atau interaktif. Buku Google Play menyokong audio dan video yang dibenam dalam fail EPUB 2 dan EPUB 3.

Pelaksanaan

Audio atau video yang dibenamkan dalam fail EPUB harus terkandung dalam teg HTML5, seperti dalam contoh di bawah:

<audio src="audio/example.mp3" />
<video src="video/example.mp4" width="640" height="480" />
<video title="Example Video" width="640" height="480" poster="images/example.jpg">
  <source src="video/example.mp4" />
  <source src="video/example.webm" />
</video>

Hanya atribut berikut akan dihuraikan oleh Google Play Books:

 • src: Mentakrifkan lokasi fail untuk video dan audio.
 • width dan height: Dimensi untuk video.
 • poster: Mentakrifkan imej statik untuk video. Google menyokong format imej yang dinyatakan dalam spesifikasi EPUB (imej statik GIF, JPEG, PNG dan SVG).

Atribut tambahan akan diabaikan.

Format

Kami menyokong pelbagai format audio dan video:

 • MPEG-4, 3GPP dan MOV: biasanya menyokong kodek video H.264 atau MPEG-4, dan kodek audio AAC
 • WebM: kodek video VP8 dan kodek audio Vorbis
 • MPEG: biasanya menyokong kodek video MPEG-2 dan audio MP2
 • WMV
 • FLV: kodek video Adobe-FLV1, audio MP3
 • AVI: banyak kamera mengeluarkan format ini; biasanya kodek video ialah MJPEG dan audio ialah PCM
 • MP3, WAV, M4A, MP4, 3GP untuk audio

Ciri yang tidak disokong

 • Buku Google Play tidak menyokong teg audio atau video bukan standardatau fungsi interaktif seperti yang didayakan oleh kod JavaScript.
 • Keupayaan untuk membenamkan audio dihadkan kepada fail EPUB dan tidak membenarkan penyerahan buku audio kendiri.

Sokongan EPUB reka letak tetap

Apabila reka bentuk halaman adalah penting, anda mungkin ingin menggunakan reka letak tetap yang menawarkan lebih kawalan terhadap penyampaian kandungan anda. Buku Google Play menyokong reka letak tetap dalam fail EPUB 2 dan EPUB 3.

Kami mengesyorkan agar anda menyemak fail EPUB reka letak tetap sebelum disiarkan secara langsung. Setelah anda memuat naik fail EPUB reka letak tetap, tambahkan diri anda sebagai Pengulas Kandungan dan sahkan bahawa buku tersebut dipaparkan seperti yang dimaksudkan dalam Alat Baca Web. Jika boleh, lakukan perkara yang sama untuk versi tablet apl Android Google Play Books.

Pelaksanaan

Google Play Books menyokong sifat reka letak tetap untuk fail EPUB 3.

Sebagai pilihan, kaedah di bawah berfungsi untuk fail EPUB 2 dan EPUB 3.

 • Sertakan META-INF/com.apple.ibooks.display-options.xml fail.
 • Nyatakan reka letak dalam item XHTML dengan menambahkan xxx, height=yyy">

Hanya nilai berikut dalam fail META-INF/com.apple.ibooks.display-options.xml yang akan dihuraikan:

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<display_options>
  <platform name="*">
    <option name="fixed-layout">true</option>
    <option name="orientation-lock">landscape-only</option>
  </platform>
</display_options>

Untuk orientation-lock, nilai portrait-only juga disokong. Atribut tambahan seperti yang berikut akan diabaikan:

 • platform name: jika berbeza daripada *
 • open-to-spread: sentiasa tetapkan kepada false

Perlukan bantuan lanjut?

Cuba langkah seterusnya ini:

Cari
Kosongkan carian
Tutup carian
Apl Google
Menu utama
7720185552802004610
true
Cari di Pusat Bantuan
true
true
true
true
true
82437