EPUB faili

Formāts EPUB ir uzņēmuma International Digital Publishing Forum (IDPF) izstrādātais atvērtā standarta faila formāts digitālajām grāmatām. Viena no galvenajām EPUB formāta izmantošanas priekšrocībām — šāda formāta grāmatas tekstu iespējams automātiski “pludināt” jeb pielāgot dažādiem ekrānu izmēriem, piemēram, viedtālruņu, tīmekļa klēpjdatoru un e-grāmatu lasītāju ekrāniem. EPUB atbalsta arī fiksēta izkārtojuma saturu. Plašāku informāciju par EPUB formāt skatiet IDPF vietnē EPUBZone.

Veidojot EPUB failu, varat izmantot dažādus rīkus un pakalpojumus. Tā kā katra partnera situācija ir atšķirīga, nevaram rekomendēt vienu konkrētu produktu, taču visbiežāk lietotāji izvēlas tādu programmatūru kā Adobe InDesign CS un Apple Pages operētājsistēmai Mac OS X. Vairāk iespēju ir minēts lapā EPUBZone Solution Showcase (pieejama angļu valodā).

EPUB vai PDF failu iesniegšana

Ieteicams sūtīt mums gan PDF, gan EPUB formāta grāmatu failus, jo mēs lietotājiem piedāvājam divus attēlošanas režīmus: sākotnējās lapas un pārpludināmo tekstu. Ja iesniegsiet PDF failu, lietotāji varēs skatīt jūsu grāmatu tās sākotnējā izkārtojumā, savukārt, izmantojot EPUB failu, lietotāji varēs pielāgot satura vizuālo izskatu. Izmantojot šo formātu, lietotājiem papildus opcijai “sākotnējās lapas” būs piekļuve arī opcijai “pārpludināms teksts”. Lietotāji varēs mainīt teksta lielumu un fontu, kā arī ērtāk skatīt grāmatu dažāda izmēra ekrānos. Vairums lielāko izdevēju mums iesniedz EPUB failus.

Atbalstītās versijas

Pakalpojumā Google Play grāmatas tiek atbalstīta gan versija EPUB 3, gan versija EPUB 2, tomēr ieteicams izmantot versiju 3.0.1.

Atbalstītie attēlu veidi

 • Statisks GIF
 • JPEG
 • PNG
 • SVG (maksimālais platums vai augstums — 3200)

Lai iegūtu plašāku informāciju par citiem multivides failu veidiem, skatiet tālāk esošo sadaļu par uzlaboto EPUB failu atbalstu.

Ievietošana

Piemērs

<svg xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" height="100%" preserveAspectRatio="xMidYMid meet" version="1.1" viewBox="0 0 2000 3200" width="100%" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink"><image height="2000" width="3200" xlink:href="../Images/example.jpg"></image></svg>

Ierobežojuma vērtība 3200px attiecas uz atribūtiem width un height tagos <image> un/vai <svg> un failos, uz kuriem norāda tags <image>.

EPUB 3 funkciju atbalsts

Ne visās platformās, kurās var lasīt Google Play grāmatas, tiek atbalstītas visas EPUB 3 funkcijas.

Iegultie audio un video
Iegultie fonti
Fiksētais izkārtojums
Atbalsts visām valodām
Hipersaite
JavaScript
MathML
Multivides pārklājumi
Vairāku sleju izkārtojumi
Navigācijas dokumenta renderēšana (tikai elements toc nav)
Navigācijas dokumenta renderēšana (citi elementu veidi)
SVG spine vienumi

EPUB failu apstiprināšana

Pirms EPUB failu augšupielādes iesakām pamēģināt tos atvērt, izmantojot kādu e-lasītāja programmu, piemēram, Adobe Digital Editions. Ja varat atvērt failus, izmantojot e-lasītāja programmatūru, tas nozīmē, ka fails, visticamāk, tiks sekmīgi apstrādāts mūsu sistēmā.

Papildus varat arī palaist rīku EpubCheck. Tas pārbauda, vai jūsu ģenerētajos EPUB failos nav kļūdu. Starptautiskais digitālās izdevējdarbības forums (International Digital Publishing Forum) arī piedāvā tīmeklī mitinātu rīku EPUB validators, kuru, iespējams, būs vienkāršāk izmantot.

Ja nevarēsim apstrādāt jūsu EPUB failu, šīs kļūdas tiks parādītas jūsu partneru centra kontā — grāmatas cilnē Saturs.

EPUB faila fragmenta optimizēšana

Lai nodrošinātu labāku pieredzi lietotājiem, kuri pārlūko jūsu grāmatu Google Play veikalā, norādiet satura sākuma vietu (aiz jebkuriem titula elementiem, piemēram, titullapas vai lappuses ar informāciju par autortiesībām). Tādējādi bezmaksas paraugs sāksies norādītajā vietā, un lietotājiem nebūs jāpāršķir liekas lappuses.

 • EPUB 2 failos — elementā guide iekļaujiet elementu <reference> ar atribūtu type="text". Skatiet EPUB 2.0.1 specifikāciju.

 • EPUB 3 failos šī funkcija vēl nav pieejama. Kad varēs veikt ieviešanu, elementā landmarks nav iekļaujiet saiti ar atribūtu epub:type="bodymatter". Skatiet EPUB 3.0.1 specifikāciju.

Uzlaboto EPUB failu atbalsts

Uzlabotajās e-grāmatās var izmantot digitālo multividiiekļaujot multivides vai interaktīvus elementus. Pakalpojumā Google Play grāmatas tiek atbalstīts audio un video saturs, kas iegults EPUB 2 un EPUB 3 failos.

Ievietošana

Audio/video saturam EPUB failā ir jābūt ietvertam HTML5 tagos, kā parādīts tālāk sniegtajos piemēros.

<audio src="audio/example.mp3" />
<video src="video/example.mp4" width="640" height="480" />
<video title="Example Video" width="640" height="480" poster="images/example.jpg">
  <source src="video/example.mp4" />
  <source src="video/example.webm" />
</video>

Pakalpojumā Google Play grāmatas tiks parsēti tikai tālāk norādītie atribūti.

 • src: nosaka video un audio faila atrašanās vietu.
 • width un height: videoklipa izmēri.
 • poster: definē statisku videoklipa attēlu. Google atbalsta EPUB specifikācijās norādītos attēla formātus (statiskus GIF, JPEG, PNG un SVG attēlus).

Papildu atribūti tiks ignorēti.

Formāti

Tiek atbalstīti dažādi tālāk norādītie audio un video failu formāti.

 • MPEG-4, 3GPP un MOV: parasti atbalsta H.264 vai MPEG-4 video kodekus un AAC audio kodeku
 • WebM: VP8 video kodeks un Vorbis audio kodeki
 • MPEG: parasti tiek atbalstīts MPEG-2 video kodeks un MP2 audio
 • WMV
 • FLV: Adobe-FLV1 video kodeks, MP3 audio
 • AVI: šis formāts ir pieejams daudzās kamerās, un parasti video kodeks ir MJPEG un audio — PCM
 • MP3, WAV, M4A, MP4, 3GP failu formāti audio saturam

Neatbalstītas funkcijas

 • Pakalpojumā Google Play grāmatas netiek atbalstīti nestandarta audio un video tagi vai interaktīvas funkcijas, piemēram, funkcionalitāte, kas ir iespējota ar JavaScript kodu.
 • Audio saturu var iegult tikai EPUB failos, un nevar iesniegt atsevišķas audiogrāmatas.

Fiksētā izkārtojuma EPUB failu atbalsts

Ja lapas izskats ir īpaši svarīgs, ieteicams ieviest fiksēto izkārtojumu — šādā gadījumā jūs varēsiet vairāk kontrolēt satura rādīšanu. Pakalpojumā Google Play grāmatas fiksētais izkārtojums tiek atbalstīts EPUB 2 un EPUB 3 failos.

Kā apstiprināt fiksēta izkārtojuma EPUB failu ar statusu “Nepieciešama darbība”

Lai fiksēta izkārtojuma EPUB failus varētu publicēt tiešsaistē, tie vispirms ir jāpārskata. Kad esat augšupielādējis fiksēta izkārtojuma EPUB failu, pārbaudiet, vai Play tīmekļa lasītājā (un, ja iespējams, planšetdatoriem paredzētajā lietotnē Google Play grāmatas) grāmata tiek attēlota paredzētajā veidā. Lai apstiprinātu grāmatu, pārejiet uz tās cilni Saturs un atzīmējiet izvēles rūtiņu Grāmatas kvalitāte ir pārbaudīta, un problēmas ir novērstas. Atbloķēt šo grāmatu.

Ievietošana

Pakalpojumā Google Play grāmatas fiksētā izkārtojuma īpašumi tiek atbalstīti EPUB 3 failos.

Varat arī izmantot tālāk aprakstīto metodi, kas darbojas gan EPUB 2, gan EPUB 3 failos.

 • Iekļaujiet failu META-INF/com.apple.ibooks.display-options.xml.
 • Nosakiet izkārtojumu XHTML vienumos, pievienojot <meta name="viewport" content="width=xxx, height=yyy"></meta>.

Failā META-INF/com.apple.ibooks.display-options.xml tiks parsētas tikai tālāk minētās vērtības.

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<display_options>
  <platform name="*">
    <option name="fixed-layout">true</option>
    <option name="orientation-lock">landscape-only</option>
  </platform>
</display_options>

Atribūtam orientation-lock tiek atbalstīta arī vērtība portrait-only. Tiks ignorēti papildu atribūti, piemēram:

 • platform name: ja tiks norādīta vērtība, kas nav *;
 • open-to-spread: vienmēr ir iestatīta vērtība false.
Vai tas bija noderīgs?
Kā varam to uzlabot?

Vai nepieciešama papildu palīdzība?

Pierakstieties, lai būtu pieejamas papildu atbalsta iespējas un varētu ātri novērst problēmu.