EPUB faili

Formāts EPUB ir organizācijas International Digital Publishing Forum (IDPF) izstrādāts atvērtā standarta failu formāts digitālām grāmatām. Viena no galvenajām EPUB formāta izmantošanas priekšrocībām — šāda formāta grāmatas tekstu iespējams automātiski “pludināt” jeb pielāgot dažādiem ekrānu izmēriem, piemēram, viedtālruņu, tīmekļa klēpjdatoru un e-grāmatu lasītāju ekrāniem. EPUB atbalsta arī fiksēta izkārtojuma saturu. Plašāku informāciju par formātu EPUB skatiet IDPF vietnē EPUBZone.

Veidojot EPUB failu, varat izmantot dažādus rīkus un pakalpojumus. Tā kā katra partnera situācija ir atšķirīga, nevaram rekomendēt vienu konkrētu produktu, taču visbiežāk lietotāji izvēlas tādu programmatūru kā Adobe InDesign CS un Apple Pages operētājsistēmai Mac OS X. Vairāk iespēju ir minēts lapā EPUBZone Solution Showcase (pieejama angļu valodā).

EPUB vai PDF failu iesniegšana

Ieteicams sūtīt mums gan PDF, gan EPUB formāta grāmatu failus, jo mēs lietotājiem piedāvājam divus attēlošanas režīmus: sākotnējās lapas un pārpludināmo tekstu. Ja iesniegsiet PDF failu, lietotāji varēs skatīt jūsu grāmatu tās sākotnējā izkārtojumā, savukārt, izmantojot EPUB failu, lietotāji varēs pielāgot satura vizuālo izskatu. Izmantojot šo formātu, lietotājiem papildus opcijai “sākotnējās lapas” būs piekļuve arī opcijai “pārpludināms teksts”. Lietotāji varēs mainīt teksta lielumu un fontu, kā arī ērtāk skatīt grāmatu dažāda izmēra ekrānos. Vairums lielāko izdevēju mums iesniedz EPUB failus.

Atbalstītās versijas

Pakalpojumā Google Play grāmatas tiek atbalstīta gan versija EPUB 3, gan versija EPUB 2, tomēr ieteicams izmantot versiju 3.0.1.

Atbalstītie attēlu veidi

 • Statisks GIF
 • JPEG
 • PNG
 • SVG (maksimālais platums vai augstums — 3200)

Lai iegūtu plašāku informāciju par citiem multivides failu tipiem, skatiet tālāk esošo sadaļu par uzlaboto EPUB failu atbalstu.

Ieviešana

Piemērs

<svg xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" height="100%" preserveAspectRatio="xMidYMid meet" version="1.1" viewBox="0 0 2000 3200" width="100%" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink"><image height="2000" width="3200" xlink:href="../Images/example.jpg"></image></svg>

3200 pikseļu ierobežojums attiecas uz atribūtiem width un height tagos <image> un/vai <svg>, kā arī uz visiem failiem, kas norādīti tagā <image>.

EPUB 3 funkciju atbalsts

Ne visās platformās, kurās var lasīt Google Play grāmatas, tiek atbalstītas visas EPUB 3 funkcijas.

Iegultie audio un video
Iegultie fonti
Fiksētais izkārtojums
Atbalsts visām valodām
Hipersaite
JavaScript
MathML
Multivides pārklājumi
Vairāku sleju izkārtojumi
Navigācijas dokumenta atveidošana (tikai elements toc nav)
Navigācijas dokumenta atveidošana (citi elementu veidi)
SVG spine vienumi

EPUB failu apstiprināšana

Pirms EPUB failu augšupielādes mēģiniet tos atvērt, izmantojot kādu e-lasītāja programmu, piemēram, Adobe Digital Editions. Ja varat atvērt failus, izmantojot e-lasītāja programmatūru, tas nozīmē, ka fails, visticamāk, tiks sekmīgi apstrādāts mūsu sistēmā.

Papildus varat arī palaist rīku EpubCheck. Tas pārbauda, vai jūsu ģenerētajos EPUB failos nav kļūdu. 

Ja, apstrādājot EPUB failu, radīsies problēmas, attiecīgās kļūdas tiks parādītas jūsu partneru centra kontā — grāmatas cilnē Saturs.

EPUB faila fragmenta optimizēšana

Lai nodrošinātu labāku pieredzi lietotājiem, kuri pārlūko jūsu grāmatu Google Play veikalā, norādiet satura sākuma vietu (aiz jebkuriem titula elementiem, piemēram, titullapas vai lappuses ar informāciju par autortiesībām). Tādējādi paraugs sāksies norādītajā vietā, un lietotājiem nebūs jāpāršķir liekas lappuses.

 • EPUB 2 failiem elementā guide iekļaujiet elementu ar atribūtu type="text". Skatiet EPUB 2.0.1 specifikāciju.

 • EPUB 3 failos šī funkcija vēl nav pieejama. Kad varēs veikt ieviešanu, elementā landmarks nav iekļaujiet saiti ar atribūtu epub:type="bodymatter". Skatiet EPUB 3.0.1 specifikāciju.

Uzlaboto EPUB failu atbalsts

Uzlabotajās e-grāmatās var izmantot digitālo multividi, iekļaujot multivides vai interaktīvus elementus. Pakalpojumā Google Play grāmatas tiek atbalstīts audio un video saturs, kas iegults EPUB 2 un EPUB 3 failos.

Ieviešana

EPUB failā iegultajam audio vai video saturam ir jābūt ietvertam HTML5 tagos, kā parādīts tālāk sniegtajos piemēros.

<audio src="audio/example.mp3" />
<video src="video/example.mp4" width="640" height="480" />
<video title="Example Video" width="640" height="480" poster="images/example.jpg">
  <source src="video/example.mp4" />
  <source src="video/example.webm" />
</video>

Pakalpojumā Google Play grāmatas tiks parsēti tikai tālāk norādītie atribūti.

 • src: definē video un audio faila atrašanās vietu.
 • width un height: videoklipa izmēri.
 • poster: definē statisku videoklipa attēlu. Google atbalsta EPUB specifikācijās norādītos attēla formātus (statiskus GIF, JPEG, PNG un SVG attēlus).

Papildu atribūti tiks ignorēti.

Formāti

Tiek atbalstīti dažādi tālāk norādītie audio un video failu formāti.

 • MPEG-4, 3GPP un MOV: parasti tiek atbalstīti H.264 vai MPEG-4 video kodeki un AAC audio kodeks.
 • WebM: VP8 video kodeks un Vorbis audio kodeki.
 • MPEG: parasti tiek atbalstīts MPEG-2 video kodeks un MP2 audio.
 • WMV
 • FLV: Adobe-FLV1 video kodeks, MP3 audio.
 • AVI: daudzu kameru izvades formāts; parasti video kodeks ir MJPEG un audio — PCM.
 • MP3, WAV, M4A, MP4, 3GP failu formāti audio saturam.

Neatbalstītas funkcijas

 • Pakalpojumā Google Play grāmatas netiek atbalstīti nestandarta audio un video tagi vai interaktīvas funkcijas, piemēram, funkcionalitāte, kas ir iespējota ar JavaScript kodu.
 • Audio saturu var iegult tikai EPUB failos, un nevar iesniegt atsevišķas audiogrāmatas.

Fiksētā izkārtojuma EPUB failu atbalsts

Ja lapas izskats ir īpaši svarīgs, ieteicams ieviest fiksēto izkārtojumu — šādā gadījumā jūs varēsiet vairāk kontrolēt satura rādīšanu. Pakalpojumā Google Play grāmatas fiksētais izkārtojums tiek atbalstīts EPUB 2 un EPUB 3 failos.

Pirms fiksēta izkārtojuma EPUB failu publicēšanas ieteicams tos pārskatīt. Kad esat augšupielādējis fiksēta izkārtojuma EPUB failu, pievienojiet sevi kā satura vērtētāju un pārbaudiet, vai Play tīmekļa lasītājā grāmata tiek attēlota paredzētajā veidā. Ja iespējams, veiciet tās pašas darbības arī Android lietotnes “Google Play grāmatas” versijā, kas paredzēta planšetdatoriem.

Ieviešana

Pakalpojumā Google Play grāmatas fiksētā izkārtojuma rekvizīti tiek atbalstīti EPUB 3 failos.

Varat arī izmantot tālāk aprakstīto metodi, kas darbojas gan EPUB 2, gan EPUB 3 failos.

 • Iekļaujiet failu META-INF/com.apple.ibooks.display-options.xml.
 • Norādiet izkārtojumu XHTML vienumos, pievienojot tagu xxx, height=yyy">.

Failā META-INF/com.apple.ibooks.display-options.xml tiks parsētas tikai tālāk norādītās vērtības.

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<display_options>
  <platform name="*">
    <option name="fixed-layout">true</option>
    <option name="orientation-lock">landscape-only</option>
  </platform>
</display_options>

Atribūtam orientation-lock tiek atbalstīta arī vērtība portrait-only. Tiks ignorēti papildu atribūti, piemēram:

 • platform name — ja norādīta cita vērtība nekā *;
 • open-to-spread — vienmēr tiks iestatīta vērtība false.
Vai tas bija noderīgs?
Kā varam to uzlabot?

Vai nepieciešama papildu palīdzība?

Pierakstieties, lai būtu pieejamas papildu atbalsta iespējas un varētu ātri novērst problēmu.

Meklēšana
Notīrīt meklēšanas vaicājumu
Aizvērt meklēšanas lodziņu
Google lietotnes
Galvenā izvēlne
Meklēšanas palīdzības centrs
true
82437
false
false