Αρχεία EPUB

Το EPUB είναι μια τυπική, ανοικτή μορφή αρχείου για ψηφιακά βιβλία, που έχει αναπτυχθεί από το International Digital Publishing Forum (Διεθνές Φόρουμ Ψηφιακών Εκδόσεων, IDPF). Ένα βασικό πλεονέκτημα της μορφής EPUB για τους αναγνώστες είναι ότι επιτρέπει στο κείμενο ενός βιβλίου να προσαρμόζεται ή να "αναδιατάσσεται" αυτόματα σε διαφορετικά μεγέθη οθόνης, συμπεριλαμβανομένων των smartphone, των φορητών συσκευών netbook και των συσκευών e-reader. Το EPUB υποστηρίζει επίσης το περιεχόμενο σταθερής διάταξης. Μάθετε περισσότερα σχετικά με τη μορφή EPUB στο EPUBZone του IDPF.

Διατίθεται μια σειρά από εργαλεία και υπηρεσίες που σας βοηθούν να δημιουργήσετε ένα αρχείο EPUB. Ενώ εμείς δεν συνιστούμε κάποιο συγκεκριμένο λόγω των ποικίλων καταστάσεων των partner μας, το λογισμικό που χρησιμοποιείται συνήθως περιλαμβάνει το Adobe InDesign CS και το Apple Pages for Mac OS X. Το EPUBZone Solution Showcase παραθέτει περισσότερες επιλογές (διαθέσιμο στα Αγγλικά).

Επιλογή υποβολής αρχείων EPUB ή PDF

Συνιστούμε να προσθέσετε και αρχεία PDF και αρχεία EPUB για τα βιβλία σας, καθώς προσφέρουμε στους χρήστες μας δύο λειτουργίες προβολής: σελίδες πρωτοτύπου και αναδιατασσόμενο κείμενο. Παρέχοντας το αρχείο PDF για το βιβλίο σας θα εξασφαλίσετε ότι οι αναγνώστες μπορούν να προβάλουν το βιβλίο στην αρχική του διάταξη, ενώ το αρχείο EPUB θα τους προσφέρει μια περισσότερο προσαρμόσιμη εμπειρία. Σε αυτήν την περίπτωση, οι χρήστες θα έχουν πρόσβαση στην επιλογή "αναδιατασσόμενο κείμενο", εκτός από την επιλογή "σελίδες πρωτοτύπου". Θα έχουν τη δυνατότητα να αλλάξουν το μέγεθος του κειμένου, τη γραμματοσειρά και να προβάλουν το βιβλίο πιο άνετα σε οθόνες διαφόρων μεγεθών. Οι περισσότεροι μεγάλοι εκδότες μάς παρέχουν αρχεία EPUB.

Υποστηριζόμενες εκδόσεις

Τα Βιβλία Google Play υποστηρίζουν τόσο το EPUB 3 όσο και το EPUB 2, αν και προτιμάται το 3.0.1.

Υποστηριζόμενοι τύποι εικόνας

 • Στατικό GIF
 • JPEG
 • PNG
 • SVG (μέγιστο πλάτος ή ύψος 3.200)

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τύπους πολυμέσων, ανατρέξτε στην ενότητα που ακολουθεί σχετικά με τη βελτιωμένη υποστήριξη EPUB.

Υλοποίηση

Παράδειγμα:

<svg xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" height="100%" preserveAspectRatio="xMidYMid meet" version="1.1" viewBox="0 0 2000 3200" width="100%" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink"><image height="2000" width="3200" xlink:href="../Images/example.jpg"></image></svg>

Το όριο 3200px ισχύει για τα χαρακτηριστικά width και height που διαθέτουν οι ετικέτες <image> ή/και <svg> και τυχόν αρχεία στα οποία γίνεται αναφορά από την ετικέτα <image>.

Υποστήριξη λειτουργίας EPUB 3

Μεμονωμένες λειτουργίες του EPUB 3 ενδέχεται να μην υποστηρίζονται σε όλες τις πλατφόρμες, όπου είναι δυνατή η ανάγνωση των Βιβλίων Google Play.

Ενσωματωμένος ήχος και βίντεο
Ενσωματωμένες γραμματοσειρές
Σταθερή διάταξη
Παγκόσμια υποστήριξη γλωσσών
Υπερσύνδεσμος
JavaScript
MathML
Επικαλύψεις μέσων
Διάταξη πολλών στηλών
Απόδοση εγγράφου πλοήγησης (μόνο το στοιχείο toc nav)
Απόδοση εγγράφου πλοήγησης (άλλοι τύποι στοιχείων)
Στοιχεία SVG spine

Επαλήθευση αρχείων EPUB

Πριν από την αποστολή των αρχείων EPUB, σάς συνιστούμε να δοκιμάσετε να τα ανοίξετε χρησιμοποιώντας ένα πρόγραμμα eReader όπως το Adobe Digital Editions. Εάν μπορείτε να ανοίξετε τα αρχεία χρησιμοποιώντας το λογισμικό eReader, πρόκειται για μια καλή ένδειξη ότι το αρχείο θα υποβληθεί επιτυχώς σε επεξεργασία από το σύστημά μας.

Ένα επιπλέον βήμα που μπορείτε να ακολουθήσετε είναι να εκτελέσετε το εργαλείο EpubCheck, ένα εργαλείο επικύρωσης αρχείων EPUB, για την επικύρωση αρχείων ePub, προκειμένου να διασφαλίσετε ότι δεν υπάρχουν σφάλματα στα αρχεία που έχετε δημιουργήσει. Το International Digital Publishing Forum προσφέρει επίσης ένα εργαλείο επικύρωσης αρχείων EPUB που φιλοξενείται στον ιστό και είναι ευκολότερο στη χρήση.

Εάν αντιμετωπίζουμε προβλήματα με την επεξεργασία ενός αρχείου EPUB, αυτά τα σφάλματα θα εμφανίζονται στον λογαριασμό σας στο Κέντρο Συνεργατών στην καρτέλα Περιεχόμενο για το βιβλίο σας.

Βελτιστοποίηση δείγματος EPUB

Προκειμένου να προσφέρετε μια καλύτερη εμπειρία στους πελάτες σας, κατά την περιήγηση στο βιβλίο σας στο Play Google store, υποδείξτε πού ξεκινά το περιεχόμενο (μετά από κάθε εισαγωγικό υλικό, όπως τη σελίδα τίτλου ή τη σελίδα πνευματικών δικαιωμάτων). Αυτό επιτρέπει στο δωρεάν δείγμα να ξεκινά από αυτό το σημείο, έτσι ώστε οι πελάτες να αποφύγουν να ξεφυλλίζουν επιπλέον σελίδες.

 • Για το EPUB 2, στο στοιχείο guide, συμπεριλάβετε το στοιχείο <reference> με ένα χαρακτηριστικό type="text". Δείτε την προδιαγραφή EPUB 2.0.1.

 • Αυτή η λειτουργία δεν είναι ακόμη διαθέσιμη για EPUB 3. Για μελλοντική εφαρμογή, μέσα στο στοιχείο landmarks nav, συμπεριλάβετε έναν σύνδεσμο με το χαρακτηριστικό epub:type="bodymatter". Δείτε την προδιαγραφή EPUB 3.0.1.

Βελτιωμένη υποστήριξη EPUB

Τα βελτιωμένα e-book εκμεταλλεύονται το ψηφιακό μέσο για να συμπεριλάβουν πολυμέσα ή διαδραστικά στοιχεία. Τα Βιβλία Google Play υποστηρίζουν ήχο και βίντεο ενσωματωμένα σε αρχεία EPUB 2 και EPUB 3.

Υλοποίηση

Το περιεχόμενο ήχου/βίντεο που έχει ενσωματωθεί σε αρχεία EPUB θα πρέπει να περιέχεται σε ετικέτες HTML5, όπως στα παρακάτω παραδείγματα:

<audio src="audio/example.mp3" />
<video src="video/example.mp4" width="640" height="480" />
<video title="Example Video" width="640" height="480" poster="images/example.jpg">
  <source src="video/example.mp4" />
  <source src="video/example.webm" />
</video>

Μόνο τα ακόλουθα χαρακτηριστικά θα αναλυθούν από τα Βιβλία Google Play:

 • src: Καθορίζει την τοποθεσία του αρχείου για το βίντεο και τον ήχο.
 • width και height: Διαστάσεις του βίντεο.
 • poster: Καθορίζει μια στατική εικόνα για το βίντεο. Η Google υποστηρίζει τις μορφές εικόνων που περιγράφονται στις προδιαγραφές των αρχείων EPUB (στατικές εικόνες GIF, JPEG, PNG και SVG).

Τα πρόσθετα χαρακτηριστικά θα αγνοηθούν.

Μορφές

Υποστηρίζουμε μια μεγάλη ποικιλία μορφών ήχου και βίντεο:

 • MPEG-4, 3GPP και MOV: συνήθως υποστηρίζουν κωδικοποιητές βίντεο H.264 ή MPEG-4 και κωδικοποιητή ήχου AAC
 • WebM: κωδικοποιητής βίντεο VP8 και κωδικοποιητές ήχου Vorbis
 • MPEG: συνήθως υποστηρίζουν κωδικοποιητή βίντεο MPEG-2 και ήχο MP2
 • WMV
 • FLV: κωδικοποιητής βίντεο Adobe-FLV1, ήχος MP3
 • AVI: πολλές κάμερες εξάγουν αυτήν τη μορφή. Συνήθως, ο κωδικοποιητής βίντεο είναι MJPEG και ο ήχος είναι PCM
 • MP3, WAV, M4A, MP4, 3GP για ήχο

Μη υποστηριζόμενες λειτουργίες

 • Τα Βιβλία Google Play δεν υποστηρίζουν μη τυποποιημένες ετικέτες ήχου ή βίντεο ή διαδραστικές λειτουργίες, όπως αυτές που ενεργοποιούνται από τον κώδικα JavaScript.
 • Η δυνατότητα ενσωμάτωσης ήχου περιορίζεται σε αρχεία EPUB και δεν επιτρέπει την υποβολή των αυτόνομων ηχητικών βιβλίων.
 • Οι Επικαλύψεις μέσων υποστηρίζονται προς το παρόν μόνο στην εφαρμογή Βιβλία Google Play για Android.

Υποστήριξη EPUB σταθερής διάταξης

Όταν ο σχεδιασμός μιας σελίδας είναι ιδιαίτερα σημαντικός, μπορείτε να εφαρμόσετε μια σταθερή διάταξη, η οποία προσφέρει μεγαλύτερο έλεγχο στην παρουσίαση του περιεχομένου σας. Τα Βιβλία Google Play υποστηρίζουν σταθερή διάταξη σε αρχεία EPUB 2 και EPUB 3.

Έγκριση σταθερής διάταξης EPUB με κατάσταση "Απαιτείται ενέργεια"

Τα αρχεία EPUB με σταθερή διάταξη πρέπει να υποβάλλονται σε έλεγχο πριν από τη διάθεσή τους στο διαδίκτυο. Μετά τη μεταφόρτωση ενός αρχείου EPUB σταθερής διάταξης, βεβαιωθείτε ότι το βιβλίο εμφανίζεται όπως προορίζεται στον αναγνώστη ιστού και, εάν είναι δυνατόν, στην έκδοση της εφαρμογής Βιβλία Google Play για tablet. Εγκρίνετε το βιβλίο μεταβαίνοντας στην καρτέλα Περιεχόμενο και επιλέγοντας το πλαίσιο ελέγχου Ολοκλήρωσα μια αξιολόγηση ποιότητας και δεν υπάρχουν προβλήματα.Να καταργηθεί ο αποκλεισμός αυτού του βιβλίου.

Υλοποίηση

Τα Βιβλία Google Play υποστηρίζουν ιδιότητες σταθερής διάταξης για αρχεία EPUB 3.

Εναλλακτικά, η παρακάτω μέθοδος λειτουργεί τόσο για αρχεία EPUB 2 όσο και για αρχεία EPUB 3.

 • Συμπεριλάβετε το αρχείο META-INF/com.apple.ibooks.display-options.xml.
 • Καθορίστε τη διάταξη στα στοιχεία XHTML προσθέτοντας την παράμετρο <meta name="viewport" content="width=xxx, height=yyy"></meta>

Θα αναλυθούν μόνο οι ακόλουθες τιμές στο αρχείο META-INF/com.apple.ibooks.display-options.xml:

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<display_options>
  <platform name="*">
    <option name="fixed-layout">true</option>
    <option name="orientation-lock">landscape-only</option>
  </platform>
</display_options>

Για orientation-lock, υποστηρίζεται επίσης η τιμή portrait-only. Πρόσθετα χαρακτηριστικά, όπως τα παρακάτω, θα αγνοηθούν:

 • platform name: εάν διαφέρει από *
 • open-to-spread: ορίζεται πάντα ως false
Σας βοήθησε αυτό;
Με ποιον τρόπο μπορούμε να το βελτιώσουμε;