Soubory EPUB

EPUB je formát souboru s otevřeným standardem určený pro digitální knihy vyvinutý organizací International Digital Publishing Forum (IDPF). Formát EPUB je pro čtenáře výhodný v tom, že umožňuje automaticky text přizpůsobit různým velikostem obrazovek zařízení (včetně chytrých telefonů, netbooků a čteček elektronických knih). EPUB také podporuje obsah s pevným rozvržením.

Mám odesílat soubory EPUB, nebo PDF?

Knihy doporučujeme odesílat jak ve formátu PDF, tak ve formátu EPUB. Našim uživatelům totiž nabízíme dva režimy zobrazení: původní stránky a přizpůsobitelný text. Když knihu nahrajete ve formátu PDF, uživatelé si budou moci prohlédnout původní rozvržení knihy. Formát EPUB jim zase umožní lépe si titul přizpůsobit. Formát EPUB kromě možnosti Původní stránky nabízí také možnost Přizpůsobitelný text. Uživatelé díky tomu budou moci změnit velikost textu a písmo a pohodlně zobrazovat knihu na obrazovkách různých velikostí. Většina předních vydavatelů nám předává soubory EPUB.

Podporované verze

Knihy Google Play přijímají formáty EPUB3.3, EPUB 3 a EPUB 2 (upřednostňujeme formát 3.3).

Podporované typy obrázků

 • statický GIF,
 • JPEG,
 • PNG,
 • SVG (maximální šířka nebo výška je 3200 pixelů).

Informace o dalších typech multimédií naleznete níže v sekci Podpora rozšířeného formátu EPUB.

Implementace

Příklad:

<svg xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" height="100%" preserveAspectRatio="xMidYMid meet" version="1.1" viewBox="0 0 2000 3200" width="100%" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink"><image height="2000" width="3200" xlink:href="../Images/example.jpg"></image></svg>

Limit 3200 pixelů se týká atributů width (šířka) a height (výška) ve značkách <image> a/nebo <svg> a všech souborů, na které odkazuje značka <image>.

Podpora funkcí formátu EPUB 3

Jednotlivé funkce formátu EPUB 3 nemusejí být podporovány na všech platformách, kde lze Knihy Google Play číst.

Vložený zvuk a video
Vložená písma
Pevné rozvržení
Celosvětová podpora jazyků
Hypertextový odkaz
JavaScript
MathML
Překryvné vrstvy médií
Vícesloupcové rozvržení
Vykreslení navigačního dokumentu (pouze prvek toc nav)
Vykreslení navigačního dokumentu (ostatní typy prvků)
Položky spine ve formátu SVG

Ověření souborů EPUB

Soubory EPUB před nahráním doporučujeme otevřít v programu ke čtení elektronických knih, například v aplikaci Adobe Digital Editions. Pokud se soubory podaří pomocí čtečky otevřít, je to dobré znamení, že budou úspěšně zpracovány naším systémem.

Jako další krok byste měli pomocí nástroje EpubCheck, který slouží k ověřování souborů EPUB, zkontrolovat, zda ve vytvořených souborech nejsou chyby.

Pokud při zpracovávání vašich souborů EPUB narazíte na problémy, chyby se zobrazí ve vašem účtu Centra partnerů na kartě Obsah příslušné chyby.

Optimalizace ukázky ve formátu EPUB

Abyste zákazníkům na Google Play procházení knihy usnadnili, označte místo, kde začíná samotný obsah (tj. po úvodních informacích, například titulní stránce nebo stránce s údaji o autorských právech). Ukázka tak bude moci začít na příslušném místě a zákazníci nebudou muset listovat nadbytečnými stránkami.

Podpora rozšířeného formátu EPUB

Rozšířené elektronické knihy využívají digitální médium k zahrnutí multimediálních nebo interaktivních prvků. Knihy Google Play podporují zvuk a video vložené do souborů EPUB 2 a EPUB 3.

Implementace

Zvuk a video vložené v souboru EPUB by mělo být obsaženo ve značkách HTML5, jako je tomu v níže uvedených příkladech:

<audio src="audio/example.mp3" />
<video src="video/example.mp4" width="640" height="480" />
<video title="Example Video" width="640" height="480" poster="images/example.jpg">
  <source src="video/example.mp4" />
  <source src="video/example.webm" />
</video>

Knihy Google Play budou analyzovat pouze následující atributy:

 • src: Definuje umístění souboru videa či zvuku.
 • width a height: Rozměry videa.
 • poster: Určuje statický obrázek videa. Google podporuje všechny formáty obrázků uvedené ve specifikacích formátu EPUB (statický GIF, JPEG, PNG a SVG).

Další atributy budou ignorovány.

Formáty

Podporujeme širokou škálu formátů zvuku a videa:

 • MPEG-4, 3GPP a MOV: obvykle podporují videokodeky H.264 nebo MPEG-4 a zvukový kodek AAC
 • WebM: videokodek VP8 a zvukové kodeky Vorbis
 • MPEG: obvykle podporují videokodek MPEG-2 a zvuk MP2
 • WMV
 • FLV: videokodek Adobe-FLV1, zvuk MP3
 • AVI: tyto soubory tvoří výstup mnoha kamer, videokodek je obvykle MJPEG a zvukový kodek PCM
 • MP3, WAV, M4A, MP4, 3GP pro zvuk

Nepodporované funkce

 • Knihy Google Play nepodporují nestandardní značky zvuku a videa ani interaktivní funkce (například funkce aktivované kódem JavaScript).
 • Možnost vkládání zvuku je omezena na soubory EPUB a neumožňuje odesílání samostatných audioknih.

Podpora formátu EPUB s pevným rozvržením

Pokud je vzhled stránky velmi důležitý, doporučujeme použít pevné rozvržení, které poskytuje lepší kontrolu nad prezentací obsahu. Knihy Google Play podporují pevné rozvržení v souborech EPUB 2 a EPUB 3.

Soubory EPUB s pevným rozvržením doporučujeme před publikováním zkontrolovat. Po nahrání souboru EPUB s pevným rozvržením se přidejte jako recenzent obsahu a ověřte, zda se kniha ve webové čtečce zobrazuje správně.Pokud je to možné, udělejte totéž u aplikace Knihy Google Play pro Android ve verzi pro tablety.

Implementace

Knihy Google Play podporují vlastnosti pevného rozvržení v souborech EPUB 3.

Případně lze použít níže uvedenou metodu, která funguje pro soubory EPUB 2 i EPUB 3.

 • Zahrňte soubor META-INF/com.apple.ibooks.display-options.xml.
 • Určete rozvržení v položkách XHTML přidáním značky xxx, height=yyy">

V souboru META-INF/com.apple.ibooks.display-options.xml budou analyzovány pouze následující hodnoty:

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<display_options>
  <platform name="*">
    <option name="fixed-layout">true</option>
    <option name="orientation-lock">landscape-only</option>
  </platform>
</display_options>

U parametru orientation-lock je podporována také hodnota portrait-only. Další atributy, například následující, budou ignorovány:

 • platform name: pokud má jinou hodnotu než *
 • open-to-spread: vždy nastaveno na hodnotu false

Potřebujete další pomoc?

Vyzkoušejte tyto další kroky:

Vyhledávání
Vymazat vyhledávání
Zavřít vyhledávání
Aplikace Google
Hlavní nabídka