Fitxers EPUB

EPUB és un format de fitxer d'estàndard obert per a llibres digitals desenvolupat per l'organització International Digital Publishing Forum (IDPF). Un dels avantatges principals que el format EPUB ofereix als lectors és la possibilitat d'ajustar automàticament o de redistribuir el text d'un llibre segons la mida de pantalla del dispositiu, com ara els telèfons intel·ligents, els netbooks i els dispositius de lectura de llibres electrònics. EPUB també admet contingut de disseny fix. Per obtenir més informació sobre el format EPUB, accedeix a la pàgina EPUBZone de la IDPF.

Tens a la teva disposició una sèrie d'eines i serveis per crear fitxers EPUB. Com que les situacions dels nostres partners són molt diferents, no en recomanem cap en particular. Tot i així, les opcions de programari que s'utilitzen habitualment són Adobe InDesign CS i Apple Pages per a Mac OS X. A EPUBZone Solution Showcase pots trobar més opcions (disponible en anglès).

Enviar fitxers EPUB o PDF

Et recomanem que ens enviïs els llibres en fitxers PDF i EPUB, ja que oferim als usuaris dos modes de visualització: pàgines originals i text redistribuïble. Si proporciones el fitxer PDF del llibre, els lectors podran consultar-lo amb el disseny original, mentre que el fitxer EPUB els ofereix una experiència més personalitzable. En aquest cas, els usuaris tenen accés a una opció per redistribuir el text, a més de l'opció per veure pàgines originals. Poden canviar la mida del text, modificar el tipus de lletra i consultar el llibre amb més comoditat en pantalles de diferents mides. Bona part dels editors més importants ens proporcionen fitxers EPUB.

Versions admeses

Google Play Llibres accepta tant EPUB 3 com EPUB 2, tot i que es prefereix la versió 3.0.1.

Tipus d'imatge admesos

 • GIF estàtic
 • JPEG
 • PNG
 • SVG (amplada o alçada màxima de 3.200)

Consulta la secció que hi ha a continuació sobre com millorar la compatibilitat amb fitxers EPUB per obtenir més informació sobre altres tipus de fitxers multimèdia.

Implementació

Exemple:

<svg xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" height="100%" preserveAspectRatio="xMidYMid meet" version="1.1" viewBox="0 0 2000 3200" width="100%" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink"><image height="2000" width="3200" xlink:href="../Images/example.jpg"></image></svg>

El límit de 3.200 píxels s'aplica als atributs width i height presents a les etiquetes <image> o <svg> i en tots els fitxers a què es faci referència mitjançant l'etiqueta <image>.

Compatibilitat amb funcions d'EPUB 3

És possible que les funcions pròpies d'EPUB 3 no funcionin en totes les plataformes en què els articles de Google Play Llibres es poden llegir.

Vídeo i àudio inserits
Tipus de lletra inserits
Disseny fix
Compatibilitat d'idiomes global
Enllaços
JavaScript
MathML
Superposicions multimèdia
Dissenys de diverses columnes
Renderització de documents de navegació (només l'element toc nav)
Renderització de documents de navegació (altres tipus d'elements)
Elements centrals SVG

Validar fitxers EPUB

Abans de penjar els fitxers EPUB, et recomanem que provis d'obrir-los amb un lector de llibres electrònics, com ara Adobe Digital Editions. Si pots obrir-los en un lector d'aquest tipus és un bon indicador que el nostre sistema processarà els fitxers correctament.

Un pas addicional que recomanem que facis és executar l'eina EpubCheck per validar els fitxers EPUB i garantir que no hi hagi errors als fitxers generats. L'organització International Digital Publishing Forum també ofereix una eina web de validació de fitxers EPUB, que et pot resultar més fàcil d'utilitzar.

Si detectem algun problema en processar un fitxer EPUB, els errors es mostraran al compte del Centre per a partners, concretament a la pestanya Contingut del llibre.

Optimitzar la mostra del fitxer EPUB

Per millorar l'experiència dels clients quan consulten el llibre a Google Play Store, indica on comença el contingut (després de qualsevol element preliminar, com ara la pàgina de títol o la pàgina de drets d'autor). Així la mostra gratuïta pot començar en aquest punt en comptes d'obligar els clients a passar altres pàgines.

 • En els fitxers EPUB 2, dins de l'element guide, inclou un element <reference> amb un atribut type="text". Consulta els requisits per a EPUB 2.0.1.

 • Aquesta funció encara no està disponible per a EPUB 3. En el futur, dins de l'element landmarks nav, inclou un enllaç amb un atribut epub:type="bodymatter". Consulta els requisits per a EPUB 3.0.1.

Millorar la compatibilitat amb fitxers EPUB

Els llibres electrònics millorats es beneficien dels avantatges que ofereix el mitjà digital per incloure elements multimèdia o interactius. Google Play Llibres admet àudio i vídeo inserits en fitxers EPUB 2 i EPUB 3.

Implementació

L'àudio o el vídeo inserits en un fitxer EPUB han d'estar inclosos en etiquetes HTML5, tal com s'indica als exemples següents:

<audio src="audio/example.mp3" />
<video src="video/example.mp4" width="640" height="480" />
<video title="Example Video" width="640" height="480" poster="images/example.jpg">
  <source src="video/example.mp4" />
  <source src="video/example.webm" />
</video>

Google Play Llibres només analitza els atributs següents:

 • src: defineix la ubicació del fitxer de vídeo i d'àudio.
 • width i height: indiquen les dimensions del vídeo.
 • poster: defineix una imatge estàtica per al vídeo. Google admet els formats d'imatge especificats als requisits per a EPUB (GIF estàtic, JPEG, PNG i SVG).

Els atributs addicionals s'ignoren.

Formats

Admetem una àmplia varietat de formats d'àudio i de vídeo:

 • Fitxers MPEG-4, 3GPP i MOV: normalment s'admeten els còdecs de vídeo H.264 o MPEG-4 i el còdec d'àudio AAC.
 • WebM: còdec de vídeo VP8 i còdec d'àudio Vorbis.
 • MPEG: normalment s'admeten el còdec de vídeo MPEG-2 i el còdec d'àudio MP2.
 • WMV
 • FLV: còdec de vídeo Adobe-FLV1 i còdec d'àudio MP3.
 • AVI: moltes càmeres utilitzen aquest format de sortida, normalment el còdec de vídeo és MJPEG i el còdec d'àudio és PCM.
 • MP3, WAV, M4A, MP4, 3GP per a àudio.

Funcions no admeses

 • Google Play Llibres no admet etiquetes d'àudio o de vídeo no estàndard ni funcions interactives com les que s'activen amb el codi JavaScript.
 • La capacitat d'inserir àudio es limita als fitxers EPUB i no es pot utilitzar per enviar audiollibres independents.

Compatibilitat amb fitxers EPUB de disseny fix

Quan el disseny d'una pàgina té una importància especial, es recomana aplicar un disseny fix, que ofereix més control sobre la presentació del contingut. Google Play Llibres admet el disseny fix en fitxers EPUB 2 i EPUB 3.

Aprovar un fitxer EPUB de disseny fix amb l'estat "Requereix una acció"

Els fitxers EPUB de disseny fix s'han de revisar abans de publicar-los. Un cop hagis penjat un fitxer EPUB de disseny fix, comprova que el llibre es mostri correctament al Lector web i, si és possible, a la versió per a tauletes de l'aplicació Google Play Llibres. Per aprovar el llibre, ves a la pestanya Contingut i activa la casella que hi ha al costat de l'opció He revisat la qualitat i tot sembla correcte. Desbloqueja aquest llibre.

Implementació

Google Play Llibres admet les propietats de disseny fix per a fitxers EPUB 3.

El mètode següent és una alternativa que funciona tant per a EPUB 2 com EPUB 3.

 • Inclou el fitxer META-INF/com.apple.ibooks.display-options.xml.
 • Afegeix <meta name="viewport" content="width=xxx, height=yyy"></meta> per especificar el disseny als elements XHTML.

Només s'analitzen els valors següents del fitxer META-INF/com.apple.ibooks.display-options.xml:

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<display_options>
  <platform name="*">
    <option name="fixed-layout">true</option>
    <option name="orientation-lock">landscape-only</option>
  </platform>
</display_options>

En el cas d'orientation-lock, també s'admet el valor portrait-only. Els atributs addicionals, com ara els següents, s'ignoren:

 • platform name: si és diferent de *
 • open-to-spread: sempre es defineix com a false
Ha estat útil?
Com ho podem millorar?

Necessites més ajuda?

Inicia la sessió per obtenir opcions d'assistència addicionals que et permetin resoldre el problema ràpidament