EPUB файлове

EPUB е файлов формат, предназначен за дигитални книги, с отворен стандарт, разработен от Международния форум за дигитални публикации (IDPF). Едно от основните му предимства за читателите е, че позволява текстът автоматично да се коригира или „преформатира“ спрямо различните размери на екраните, например на смартфони, лаптопи и електронни четци. EPUB поддържа и съдържание с фиксирано оформление.

Дали да изпращате EPUB, или PDF файлове

Препоръчваме ви да ни изпращате както PDF, така и EPUB файлове за книгите си, тъй като предлагаме на потребителите два режима на показване: „оригинални страници“ и „преформатиращ се текст“. Предоставянето на PDF файл за заглавието ви ще гарантира, че читателите могат да го преглеждат в оригиналното му оформление, а EPUB файлът ще им даде повече възможности за персонализиране. В този случай освен „оригинални страници“ ще е достъпна и опцията „преформатиращ се текст“. Потребителите ще могат да преоразмеряват текста, да променят шрифта и да преглеждат книгата по-удобно на екрани с различни размери. Повечето големи издатели ни предоставят EPUB файлове.

Поддържани версии

Google Play Книги приема EPUB3.3, EPUB 3 и EPUB 2, но се предпочита 3.3.

Поддържани графични типове

 • Статичен GIF
 • JPEG
 • PNG
 • SVG (максимална ширина или височина – 3200)

За още информация относно другите типове мултимедия вижте секцията Поддръжка за подобрен EPUB формат по-долу.

Внедряване

Пример:

<svg xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" height="100%" preserveAspectRatio="xMidYMid meet" version="1.1" viewBox="0 0 2000 3200" width="100%" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink"><image height="2000" width="3200" xlink:href="../Images/example.jpg"></image></svg>

Ограничението от 3200 пиксела се отнася за атрибутите width и height в маркерите <image> и/или <svg> и за всеки файл, посочен в маркера <image>.

Поддръжка за функциите на EPUB 3

Възможно е отделни функции на EPUB 3 да не се поддържат във всички платформи, където могат да се четат книги от Google Play.

Вграден звук и образ
Вградени шрифтове
Фиксирано оформление
Поддръжка за езици от цял свят
Хипервръзка
JavaScript
MathML
Мултимедийни наслагвания
Многоколонни оформления
Изобразяване на документи за навигация (само за елементи toc nav)
Изобразяване на документи за навигация (други типове елементи)
Основни SVG елементи

Потвърждаване на EPUB файлове

Преди да качите EPUB файловете си, опитайте да ги отворите посредством програма за електронен четец, като например Adobe Digital Editions. Ако успеете да го направите, това е добър знак, че те ще бъдат успешно обработени от системата ни.

Като допълнителна стъпка трябва да стартирате инструмента за проверка EpubCheck, за да се гарантира, че няма грешки в генерираните от вас EPUB файлове.

Ако срещнете проблеми при обработването на EPUB файл, съответните грешки ще се покажат в профила ви в Партньорския център в раздела Съдържание за книгата.

Оптимизиране на извадката ви във формат EPUB

За да улесните клиентите, които разглеждат книгата ви в Google Play Магазин, посочете началото на съдържанието (след начални страници, като например заглавната или тази с авторските права). Така извадката може да започва от тази точка, вместо да се налага потребителите да прелистват допълнително.

Поддръжка за подобрен EPUB формат

В подобрените електронни книги дигиталният носител се използва с цел включване на мултимедийни или интерактивни елементи. Google Play Книги поддържа вграден звук и образ в EPUB 2 и EPUB 3 файлове.

Внедряване

Вградените в EPUB файл звук и образ трябва да са поставени в HTML5 маркери, както в следните примери:

<audio src="audio/example.mp3" />
<video src="video/example.mp4" width="640" height="480" />
<video title="Example Video" width="640" height="480" poster="images/example.jpg">
  <source src="video/example.mp4" />
  <source src="video/example.webm" />
</video>

Google Play Книги ще анализира синтактично само следните атрибути:

 • src: дефинира местоположението на видео- и аудиофайла.
 • width и height: ширина и височина на образа.
 • poster: дефинира статично изображение за образа. Google поддържа графичните формати, посочени в спецификациите на EPUB (статичен GIF, JPEG, PNG и SVG).

Допълнителните атрибути ще се пренебрегват.

Формати

Поддържаме широка гама аудио- и видеоформати:

 • MPEG-4, 3GPP и MOV: обикновено се поддържат видеокодеци H.264 или MPEG-4 и аудиокодек AAC.
 • WebM: видеокодек VP8 и аудиокодеци Vorbis.
 • MPEG: обикновено се поддържа видеокодек MPEG-2 и аудиокодек MP2.
 • WMV
 • FLV: видеокодек Adobe-FLV1 и аудиокодек MP3.
 • AVI: много камери извеждат в този формат. Обикновено видеокодекът е MJPEG, а аудиокодекът – PCM.
 • MP3, WAV, M4A, MP4, 3GP за звук.

Неподдържани функции

 • Google Play Книги не поддържа нестандартни аудио- или видеомаркери, нито интерактивна функционалност, например активирана чрез код на JavaScript.
 • Възможността за вграждане на звук е ограничена до EPUB файлове и не позволява изпращането на самостоятелни аудиокниги.

Поддръжка за EPUB с фиксирано оформление

Когато дизайнът на дадена страница е особено важен, добре е да внедрите фиксирано оформление, което предлага по-голям контрол над представянето на съдържанието ви. Google Play Книги поддържа фиксирано оформление в EPUB 2 и EPUB 3 файлове.

Препоръчваме да прегледате EPUB файловете с фиксирано оформление, преди да се покажат онлайн. След като качите такъв файл, добавете се като рецензент на съдържанието и проверете дали книгата се показва в уеб четеца според очакванията. Ако е възможно, направете същото и за версията за таблети на приложението Google Play Книги за Android.

Внедряване

Google Play Книги поддържа свойства за фиксирано оформление в EPUB 3 файлове.

Долупосоченият метод също работи за EPUB 2 и EPUB 3 файлове.

 • Включете файла META-INF/com.apple.ibooks.display-options.xml.
 • Посочете оформлението в XHTML елементите, като добавите xxx, height=yyy">

Само следните стойности във файла META-INF/com.apple.ibooks.display-options.xml ще бъдат анализирани синтактично:

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<display_options>
  <platform name="*">
    <option name="fixed-layout">true</option>
    <option name="orientation-lock">landscape-only</option>
  </platform>
</display_options>

За orientation-lock се поддържа и стойността portrait-only. Допълнителните атрибути, например следните, ще се пренебрегват:

 • platform name: ако е различно от *;
 • open-to-spread: винаги е зададено като false.

Нуждаете се от още помощ?

Изпробвайте следните стъпки:

Търсене
Изчистване на търсенето
Затваряне на търсенето
Приложения на Google
Главно меню
18044185809112497399
true
Търсене в Помощния център
true
true
true
true
true
82437