Конфигуриране на настройките за продажби и плащания (общ преглед)

Важно:

 • Партньорите на Google Play могат да продават електронни и аудиокниги в определени държави/региони. Описаните тук функции не се предлагат във всички държави/региони.
 • Предварителните поръчки дават възможност на клиентите да поръчат, но не и да четат книгата ви преди датата на издаването ѝ. На тази дата клиентите, направили предварителна поръчка, се таксуват и получават достъп до книгата.
 • Поради регулаторни изисквания Google не може да предлага предварителни поръчки в Индия. Книгата ви ще е налице в Google Play Магазин в Индия на датата на пускане в продажба.
 • Преди да качите файлове, проверете дали съдържанието ви отговаря на указанията ни. Ако възнамерявате да продавате заглавията си в Google Play, прегледайте отнасящите се за издателите правила за съдържанието на книгите в Google Play.
 • Отчетите за продажбите по месеци не предоставят непременно подробности, които да съответстват на месечните Ви плащания. За финансов отчет, който съответства на плащането ви, отворете отчетите за приходите в Google Play.

За да продавате книги в Google Play, ще се наложи да зададете настройки за продажби и плащания. На тази страница ще намерите общ преглед на обичайната използвана от издателите конфигурация, както и още разширени опции.

 1. Приемане на Допълнението към Google Издания
 2. Добавяне на потребителски профил за плащане
 3. Добавяне на банкова сметка
 4. Подаване на данъчна информация за продажби в САЩ
 5. Добавяне на територия на продажби
 6. Активиране на конвертирането на валутата (по избор)
 7. Предоставяне на цени за книгите ви
 8. Активиране на книгите ви за продажба
 9. Потвърждаване на банковата ви сметка за някои държави
 10. Потвърждаване на информацията за бизнеса ви за някои държави
Ако сте нов партньор, списъкът ни с поетапни стъпки за изпълнение може да ви е от полза.

1. Приемане на Допълнението към Google Издания

Ако още не сте приели Допълнението към Google Издания, Допълнението към Google Електронни книги или Споразумението за Google Книги и Google Play Книги, ще имате възможност да го направите при първото си посещение на Центъра за плащане. Кликнете върху бутона Започнете да продавате книгите си в Google Play, за да прегледате условията. В случай че сте съгласни с тях, кликнете върху съответния бутон.

2. Добавяне на потребителски профил за плащане

Ако сте създали профила си след юли 2014 г., може при първото му настройване да ви е била дадена възможност да добавите потребителски профил за плащане. В такъв случай вече сте завършили тази стъпка.

Отворете Центъра за плащане, за да добавите потребителски профил за плащане. Въведете официалния си бизнес адрес и завършете регистрацията. Тази стъпка е задължителна за продажба на книги в Google Play.

Ако виждате съобщение за грешка относно идентификационни данни с изтекла валидност, излезте от профила си в Google, след което влезте отново.

Разширени опции

Ако искате да получавате плащания в няколко банкови сметки, добавете допълнителни потребителски профили за плащане – по един за всяка.

3. Добавяне на банкова сметка

Въведете данните за банковата си сметка.. Възможно е да се наложи да я потвърдите – процес, който може да отнеме няколко дни. През това време сте в състояние да продавате книги.

4. Подаване на данъчна информация за продажби в САЩ

За да продавате книги във възможно най-много държави, включително в САЩ, моля, подайте данъчна информация. Google може да задържи плащанията, докато не го направите.

5. Добавяне на територия на продажби

Ако сте създали профила си след юли 2014 г. и при регистрацията сте приели Допълнението към Google Издания, по подразбиране той включва територия на продажби с права за цял свят.

Териториите на продажби указват държавите, където можете да продавате книгите си. Предоставете изчерпателен списък с всички местоположения, в които искате да го правите. Най-лесната опция е да добавите една територия за WORLD, което ще ви позволи да продавате заглавия в цял свят и да получавате плащания в една банкова сметка. Ще посочите също потребителския профил за плащане (при което и банковата сметка), който да се използва за събиране на плащанията за всички продажби в територията.

Ако потребителският профил за плащане е създаден наскоро и не се показва в падащия списък, когато добавяте нова територия на продажби, опитайте да презаредите страницата. За да бъде конфигурирана правилно, територията ви на продажби трябва да е свързана с такъв профил.

Разширени опции

 • Ако попадате под действието на законите за фиксирано ценообразуванe само в някои държави, добавете отделни територии на продажби за тях.
 • В случай че искате да получавате плащания в няколко банкови сметки, добавете отделна територия на продажби за всяка.

6. Активиране на конвертирането на валутата (по избор)

Ако сте създали профила си след юли 2014 г., конвертирането на валута е активирано по подразбиране.

В случай че възнамерявате да продавате книги в държави с различни местни валути, препоръчваме ви да използвате инструмента ни за конвертиране на валута. Книгите ще се продават само в държави, за които сте предоставили цена в местната валута. В състояние сте или директно да въведете местната цена, или да активирате функцията за конвертиране и да преобразувате цена от друга валута.

7. Предоставяне на цени за книгите ви

Прегледайте всяка книга в каталога си и въведете цени в раздела Цени. За всяка цена посочете валута и числена стойност, както и държавите, за които искате да е в сила тази цена. Ако сте активирали конвертирането на валутата (вижте стъпка 6), можете да посочите държави, в които се използва различна от определената от вас валута. В състояние сте също да не посочвате цени, за да предотвратите продажбите на конкретни заглавия в определени държави.

Разширени опции

Предоставете цените за няколко книги и в различни валути, като използвате електронна таблица.

5. Активиране на книгите ви за продажба

Ако стандартните ви настройки не са конфигурирани така, че показването на книгите онлайн да се задава автоматично, ще трябва да ги активирате за продажба в Google Play. Докато преглеждате подробностите за книгата, кликнете върху раздела Публикуване и след това върху Готово за публикуване. Изберете Публикуване в Google Play и Google Книги. Ако вече сте публикували тази книга, разделът ще се нарича „Обобщена информация“.

9. Потвърждаване на банковата ви сметка (за някои държави)

Ако Google ще извършва плащанията ви посредством банков превод в зависимост от държавата ви, тази стъпка не е задължителна. В противен случай, за да получавате плащания, ще се наложи да потвърдите банковата си сметка. Когато добавихте данните за нея в някоя от предишните стъпки, Google ви изпрати малък депозит. Възможно е отразяването му в банковите ви извлечения да отнеме няколко дни, но щом видите сумата, я потвърдете, като редактирате съответния потребителски профил за плащане.

10. Потвърждаване на информацията за бизнеса ви (за някои държави)

Ако банковата ви сметка е в една от следните държави, моля, предоставете допълнителна информация, като попълните този формуляр и въведете идентификационния номер на търговец, който е посочен до потребителския ви профил за плащане.

 • Австрия
 • Белгия
 • България
 • Хърватия
 • Кипър
 • Чешка република
 • Дания
 • Естония
 • Финландия
 • Франция
 • Германия
 • Гърция
 • Унгария
 • Исландия
 • Ирландия
 • Италия
 • Латвия
 • Лихтенщайн
 • Литва
 • Люксембург
 • Малта
 • Нидерландия
 • Норвегия
 • Полша
 • Португалия
 • Румъния
 • Словакия
 • Словения
 • Испания
 • Швеция
 • Обединено кралство

След като приключите с конфигурирането на настройките за продажби и плащания, е добре да научите повече за получаването на плащания или отчетите за продажбите.

Нуждаете се от още помощ?

Изпробвайте следните стъпки:

true
Търсене
Изчистване на търсенето
Затваряне на търсенето
Приложения на Google
Главно меню