Šablóny (predvolené nastavenia kníh)

Na Google Play môžu v niektorých krajinách predávať knihy partneri tejto služby. Funkcie, ktoré sú tu opísané, nie sú k dispozícii všade.

Šablóny vám umožňujú nakonfigurovať predvolené nastavenia pre nové knihy. Ušetria vám tak čas, ktorý by ste strávili zadávaním rovnakých podrobností pre každú knihu. Pre šablónu môžete napríklad nastaviť logo, vďaka čomu budú toto logo automaticky obsahovať všetky knihy, ktoré do katalógu pridáte pomocou tejto šablóny.

Pri vytvorení účtu sa automaticky vygeneruje predvolená šablóna so spoločnými nastaveniami. Nastavenia predvolenej šablóny sa použijú pri každom pridaní knihy bez určenej šablóny. Ak všetky vaše knihy zdieľajú rovnaké základné nastavenia, bude pre vaše potreby postačujúca jediná šablóna. Nastavenia šablóny tiež môžete pre jednotlivé knihy prepísať.

Zmeny šablón ovplyvnia iba nové knihy a neprepíšu nastavenia existujúcich kníh, takže by ste svoju šablónu mali nakonfigurovať ešte pred pridaním akýchkoľvek kníh. Ak potrebujete v existujúcich knihách vykonať akékoľvek zmeny, môžete použiť tabuľku.

Svoje šablóny si môžete zobraziť po prejdení do Katalógu kníh v účte Centra pre partnerov. Kliknite na tlačidlo Rozšírené a vyberte možnosť Spravovať šablóny. Zobrazí sa zoznam vašich existujúcich šablón. Ak chcete zobraziť alebo upraviť podrobnosti, kliknite na odkaz upraviť.

Všeobecné

Názov šablóny Názov tejto šablóny.
Kód zbierky Tento kód zbierky je automaticky generovaný pre nové šablóny a nedá sa upraviť Kód zbierky sa dá využiť pri zdrojoch ONIX alebo ak odosielate knihy do Googlu na skenovanie.
Automaticky použiť predvolené hodnoty Ak je toto políčko začiarknuté, nové knihy sa budú po získaní všetkých požadovaných súborov a nastavení automaticky publikovať. Zrušte začiarknutie tohto políčka, ak chcete schváliť nastavenia knihy ručne v rozhraní alebo odoslaním záznamu metadát prostredníctvom služby ONIX alebo tabuľky.

eKniha

Metadáta
Názov vydavateľa Názov vydavateľa. Verejne sa zobrazuje na stránkach s ukážkami Kníh Google ako „Strany zobrazené na základe povolenia vlastníka...“.

Nastavenia

Nasledujúce nastavenia distribúcie zahrnujú možnosti na predaj knihy v službe Google Play.

Povolená ochrana DRM Toto políčko začiarknite, ak chcete na knihy predávané v službe Google Play použiť ochranu DRM (Digital Rights Management).
Zobraziť fotky v eKnihe Toto políčko začiarknite, ak máte práva na zahrnutie obrázkov do svojich eKníh. Ak kniha obsahuje väčšie množstvo obrázkov, Google ju bude môcť predávať, iba ak bude toto políčko začiarknuté alebo ak poskytnete súbor ePub.
Zobraziť len plynulý text z poskytnutého súboru ePub Google previedol vybrané knihy do formátu EPUB. Toto políčko začiarknite v prípade, ak Google konvertoval vaše knihy, ale nechcete použiť jeho verzie súborov EPUB. (Vlastné súbory EPUB môžete poskytnúť bez ohľadu na toto nastavenie.)
Zahrnúť naskenované stránky Toto políčko začiarknite, ak chcete knihy predávať vo formáte PDF.
Pre dospelých? Toto políčko začiarknite, ak sú vaše knihy určené iba pre dospelých.
Percento obsahu, ktoré je možné kopírovať alebo prilepiť Vyberte percento každej knihy, ktoré môžu kupujúci skopírovať a prilepiť.
 

Nasledujúce nastavenia ukážky vo Vyhľadávaní Google vám umožňujú ovládať, ako sa bude zobrazovať ukážka vašej knihy v Knihách Google – rovnako, ako keď si návštevník fyzického kníhkupectva prehliada knihy na poličkách. Ak predávate knihy na svojom webe, môžete pre čitateľov, ktorí majú záujem o celú knihu, pridať odkazy na vaše webové stránky.

Typ ukážky Percento knihy, ktoré sa dá zobraziť ako ukážka. Možnosti sa začínajú na 20 % a zvyšujú sa po 10 %.
Územia Krajiny, v ktorých máte právo zobrazovať ukážky kníh. Prečítajte si pokyny, ako formátovať zoznam krajín.
Text odkazu Kúpiť Text odkazu, ktorý sa zobrazuje v službe Knihy Google, na zakúpenie kníh priamo od vás.
Odkaz Kúpiť Webová adresa, kde si môžu používatelia Kníh Google zakúpiť knihy priamo od vás. Ak chcete nasmerovať používateľov na konkrétnu stránku nákupu, odporúčame vám použiť vzor, ktorý automaticky doplní kód ISBN do webovej adresy that will auto-fill the ISBN in the URL.
Webové stránky vydavateľa Adresa URL webových stránok vydavateľa. Ak je uvedená, bude na túto adresu odkazovať názov vydavateľa aj logo.
Logo vydavateľa Obrázok loga vydavateľa. Prečítajte si pokyny pre logá.
Podrobnosti ukážky Podrobnosti ukážky zahrnujú dve samostatné nastavenia:
  • Zobrazovať fotky v ukážke. Toto políčko začiarknite, ak máte práva zobrazovať obrázky v ukážkach svojich kníh.
  • Povoliť sťahovanie knihy vo formáte PDF. Toto políčko začiarknite, ak chcete svoje knihy sprístupniť na stiahnutie ako súbor PDF. Táto možnosť sa vzťahuje iba na knihy, ktorých celý obsah sa dá zobraziť ako ukážka, t. j. 100 % (vzhľadom na nastavenie Typ ukážky).

Pridanie novej šablóny

Ak potrebujete viac šablón, môžete vytvoriť novú šablónu. Urobíte to kliknutím na tlačidlo Pridať novú šablónu na stránke Správa šablón.

Šablónu môžete vybrať pri pridávaní danej knihy do katalógu alebo pri stiahnutí tabuľky so šablónou na hromadné pridávanie kníh. Tieto knihy následne prevezmú nastavenia šablóny.

Ak chcete zistiť, ktorá šablóna sa použila pri danej knihe, môžete sa pozrieť na štítok knihy v zozname Katalógu kníh. Ak máte dvadsať kníh alebo menej, štítok zobrazíte kliknutím na názov knihy a na tlačidlo Upraviť štítky v pravom hornom rohu.

Pomohlo vám to?
Ako ju môžeme zlepšiť?

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Ak chcete problém rýchlo vyriešiť, prihláste sa a získajte ďalšie možnosti podpory