Szablony (domyślne ustawienia książki)

Partnerzy Google Play mogą sprzedawać książki w określonych krajach. Opisane tu funkcje nie są dostępne w każdym kraju.

Szablony pozwalają skonfigurować domyślne ustawienia nowych książek, dzięki czemu nie musisz wielokrotnie podawać tych samych informacji. Na przykład w szablonie możesz ustawić logo, które będzie stosowane dla wszystkich książek dodawanych do katalogu z użyciem tego szablonu.

Podczas tworzenia Twojego konta automatycznie generujemy szablon domyślny z typowymi ustawieniami. Będą one stosowane zawsze, gdy dodasz książkę i nie określisz szablonu. Jeśli wszystkie Twoje książki mają te same ustawienia podstawowe, powinien wystarczyć jeden szablon. Możesz też zastępować ustawienia szablonu dla poszczególnych książek.

Zmiany w szablonach wpływają tylko na nowe książki i nie zastępują ustawień w dotychczasowych, skonfiguruj go więc przed dodaniem jakichkolwiek książek. Jeśli potrzebujesz zbiorczo wprowadzić zmiany do dotychczasowych książek, możesz użyć arkusza kalkulacyjnego.

Aby zobaczyć swoje szablony, otwórz Katalog książek na koncie Centrum Partnerów. Kliknij przycisk Zaawansowane i wybierz Zarządzaj szablonami. Pojawi się lista istniejących szablonów. Kliknij link edytuj, by zobaczyć lub zmienić szczegóły.

Ogólne

Nazwa szablonu Nazwa tego szablonu.
Kod kolekcji Kod kolekcji jest generowany automatycznie dla nowych szablonów i nie można go edytować. Kodu kolekcji należy używać w zbiorczych plikach danych ONIX lub podczas przesyłania książek do Google w celu zeskanowania.
Automatycznie stosuj domyślne Jeśli zaznaczysz to pole, nowe książki będą publikowane automatycznie, gdy dodasz wymagane pliki i ustawienia. Usuń zaznaczenie tego pola, jeśli chcesz zatwierdzić ustawienia książki ręcznie w interfejsie lub poprzez wysłanie rekordu metadanych przez ONIX albo w arkuszu kalkulacyjnym.

E-book

Metadane
Nazwa wydawcy Jest widoczna publicznie na stronach podglądu w Książkach Google w komunikacie „Strony wyświetlane za zezwoleniem…”

Ustawienia

Te ustawienia dystrybucji zawierają opcje sprzedaży książki w Google Play.

DRM włączone Zaznacz to pole, jeśli chcesz stosować DRM (Digital Rights Management) do książek sprzedawanych w Google Play.
Pokaż zdjęcia w e-booku Zaznacz to pole, jeśli masz prawa do umieszczania zdjęć w swoich książkach elektronicznych. Jeśli książka zawiera wiele zdjęć, Google może ją sprzedawać, tylko jeśli zaznaczysz to pole lub udostępnisz plik EPUB.
Wyświetlaj tekst ciągły, tylko jeśli pochodzi z dostarczonego przeze mnie pliku ePub Google konwertuje wybrane książki do formatu EPUB. Zaznacz to pole, jeśli nie chcesz używać skonwertowanego przez Google pliku EPUB (własny możesz dostarczyć bez względu na wartość tego ustawienia).
Dołącz zeskanowane strony Zaznacz to pole, jeśli chcesz sprzedawać książki w formacie PDF.
Dla dorosłych? Zaznacz to pole, jeśli książki są przeznaczone wyłącznie dla dorosłych odbiorców.
Część, którą można skopiować i wkleić (%) Wybierz, jaki procent poszczególnych książek kupujący mogą skopiować i wkleić.
 

Te ustawienia podglądu w wyszukiwarce Google pozwalają określić, jaka część książki będzie dostępna do poglądu w Książkach Google – podobnie jak klienci zwykłej księgarni mogą przeglądać książki na półkach. Jeśli sprzedajesz książki w swojej witrynie, możesz dodać link do strony zakupu dla czytelników, którzy chcą przeczytać je w całości.

Typ podglądu Procent treści książki, który może zostać wyświetlony w podglądzie. Opcje rozpoczynają się od 20% i zwiększają się co 10%.
Terytoria Kraje, w których masz prawa do udostępniania podglądu. Przeczytaj nasze instrukcje formatowania listy krajów.
Tekst linku Kup Tekst linku wyświetlanego w Książkach Google, by umożliwić zakup bezpośrednio u Ciebie.
Link Kup Adres URL, pod którym użytkownicy Książek Google mogą kupić książkę bezpośrednio od Ciebie. Aby skierować użytkowników na określoną stronę zakupu, możesz użyć wzorca, który automatycznie wypełni numer ISBN w adresie URL.
Witryna wydawcy URL witryny wydawcy. Jeśli go podasz, linkiem do niego będzie nazwa wydawcy i logo.
Logo wydawcy Obraz logo wydawcy. Zobacz wytyczne dla logo.
Szczegóły podglądu Szczegóły podglądu obejmują dwa oddzielne ustawienia:
  • Pokaż zdjęcia w podglądzie. Zaznacz to pole, jeśli masz prawa do wyświetlania zdjęć w podglądzie swoich książek.
  • Pobieranie plików PDF jest dozwolone. Zaznacz to pole, jeśli chcesz udostępnić swoje książki do pobrania jako pliki PDF. Ta opcja dotyczy tylko książek, których podgląd obejmuje 100% (zgodnie z ustawieniem „Typ podglądu”).

Dodawanie nowego szablonu

Jeśli potrzebujesz wielu szablonów, możesz utworzyć nowy, klikając przycisk Dodaj nowy szablon na stronie Zarządzaj szablonami.

Szablon wybierasz podczas dodawania książki do katalogu lub pobierania szablonu arkusza kalkulacyjnego w celu zbiorczego dodania książek. Te książki odziedziczą ustawienia szablonu.

Szablon użyty w ustawieniach danej książki możesz zobaczyć w jej etykiecie na liście w katalogu książek. Jeśli masz nie więcej niż dwadzieścia książek, możesz ją wyświetlić, wybierając tytuł książki, a następnie klikając przycisk Edytuj etykiety w prawym górnym rogu.

Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?

Potrzebujesz dodatkowej pomocy?

Zaloguj się i uzyskaj dodatkowe informacje, by szybko rozwiązać problem