Phạm vi cung cấp và trạng thái sách

Lưu ý quan trọng: Đối tác của Google Play có thể bán sách điện tử tại một số quốc gia/khu vực. Không phải tính năng nào được mô tả dưới đây cũng có mặt tại mọi quốc gia/khu vực. Hiện tại, chỉ một số đối tác được phép bán sách nói trên Google Play. Google hiện không chấp nhận đối tác mới cho sách nói. Hãy thường xuyên kiểm tra lại để nắm được thông tin cập nhật.

Có 3 cấp độ phạm vi cung cấp đối với những cuốn sách được gửi tới Chương trình đối tác:

 • Được kích hoạt để xem trước trên Google Sách và cho phép bán trong Cửa hàng Google Play, ở các quốc gia/khu vực đủ điều kiện.
 • Được kích hoạt để xem trước trong Google Sách nhưng không cho phép bán trên Cửa hàng Play.
 • Đã tắt (không thể xem trước trên Google Sách và không cho phép bán trên Google Play)

Thông báo về trạng thái

Với từng cuốn sách, bạn sẽ thấy một trong những thông báo trạng thái sau trong Danh mục sách và trên trang Tóm tắt của cuốn sách đó:

 • Trực tiếp trên Google Play: Cuốn sách này có mặt trên Cửa hàng Play. Trong Danh mục sách, hãy di chuột qua thông báo trạng thái để xem những quốc gia nơi có bán cuốn sách đó.
 • Trực tiếp trên Google Sách: Cuốn sách này có bản xem trước trên Google Sách. Trong Danh mục sách, hãy di chuột qua thông báo trạng thái để xem những quốc gia nơi người dùng có thể xem trước cuốn sách đó.
 • Cần phê duyệt: Bạn đã thêm cuốn sách này vào tài khoản nhưng chưa chỉ rõ bạn muốn nó có mặt trên Google Sách hay Cửa hàng Google Play. Để thiết lập phạm vi cung cấp sách, hãy chọn tên sách trong Danh mục sách. Sau đó, hãy chuyển đến thẻ Tóm tắt.
  • Để trạng thái này sau này không tự động áp dụng, bạn có thể điều chỉnh các chế độ mặc định trong phần cài đặt mẫu.
 • Cần hành động: Có một vấn đề khiến cuốn sách này không thể xuất hiện trên Google Sách hoặc Cửa hàng Google Play. Để biết thêm thông tin chi tiết, hãy nhấp vào thông báo trạng thái trong Danh mục sách của tài khoản của bạn. Để tìm hiểu các bước cần thực hiện, hãy sử dụng công cụ khắc phục sự cố của chúng tôi.
 • Đang xử lý: Một thay đổi gần đây đối với tệp hoặc chế độ cài đặt của cuốn sách này vẫn đang được xử lý. Hãy kiểm tra lại sớm để nắm được trạng thái mới nhất.
 • Đã tắt: Cuốn sách này đã được thêm vào Danh mục sách nhưng sau đó bị huỷ xuất bản và hiện không có mặt trên Google Sách hoặc Google Play. Cuốn sách này không có mặt trong chế độ xem mặc định của Danh mục sách nhưng có xuất hiện cho một số nội dung tìm kiếm cụ thể.

Nếu muốn xem thông tin chi tiết về trạng thái của tất cả các cuốn sách mà không cần di chuột qua từng thông báo trạng thái trong Danh mục sách, bạn có thể tải bảng tính chứa toàn bộ sách xuống. Khi bạn tải bảng tính xuống, hãy nhớ đánh dấu vào hộp bên cạnh mục "Hiển thị cột siêu dữ liệu"

Thay đổi phạm vi cung cấp

Hiện tại, bạn không thể bật hoặc tắt đồng loạt nhiều bản xem trước trên Google Sách. Nếu bạn cần thay đổi đồng loạt nhiều bản xem trước trong Google Sách, hãy liên hệ với chúng tôi. Bạn vẫn có thể cho phép bán nhiều sách hoặc xoá chúng khỏi danh sách bán trên Google Play bằng cách sử dụng bảng tính để thay đổi chế độ cài đặt cho nhiều cuốn sách.

 1. Đăng nhập vào Trung tâm đối tác Play Sách.
 2. Ở bên trái, chọn Danh mục sách.
 3. Chọn tên sách.
 4. Chọn Xem lại.
  • Kích hoạt cuốn sách để mọi người có thể xem trước trên Google Sách.
  • Cho phép bán để bán sách trên Google Play. 
  • Tắt cuốn sách để xoá sách khỏi Google Sách và Google Play.

Lưu ý: Có thể bạn cũng cần cung cấp các tệp và chế độ cài đặt liên quan để cuốn sách có thể xuất hiện. Nếu trường hợp đó xảy ra, cuốn sách sẽ cho thấy thông báo trạng thái "Cần hành động".

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?

Bạn cần trợ giúp thêm?

Đăng nhập để xem thêm tùy chọn hỗ trợ giúp nhanh chóng giải quyết sự cố

Tìm kiếm
Xóa tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Các ứng dụng của Google
Menu chính
Tìm kiếm trong Trung tâm trợ giúp
true
82437
false