Phạm vi cung cấp và trạng thái sách

Đối với sách được gửi tới Chương trình đối tác, có 3 cấp độ phân phối:

 • Đã kích hoạt để xem trước trên Google Sách và bán trên Cửa hàng Google Play (chỉ áp dụng tại một số quốc gia/khu vực)
 • Đã kích hoạt để xem trước trên Google Sách
 • Đã huỷ kích hoạt (không thể xem trước trên Google Sách và không bán trên Google Play)

Thông báo về trạng thái

Với từng cuốn sách, bạn sẽ thấy một trong những thông báo trạng thái sau đây trong Danh mục sách và trên trang Tóm tắt của cuốn sách đó:

Thông báo trạng thái Trạng thái sách
Trực tiếp trên Google Play Sách có trên Cửa hàng Google Play và có thể xem trước trên Google Sách. Hãy truy cập trang Tóm tắt của từng cuốn sách hoặc tải bảng tính xuống để tìm những quốc gia/khu vực có hỗ trợ bán sách này.
Có thể đặt hàng trước trên Google Play

Sách có thể đặt hàng trước trong Cửa hàng Google Play.

Việc cho phép xem trước cuốn sách trên Google Sách còn tuỳ thuộc vào chế độ cài đặt "Cho xem trước trước ngày bán".

Trực tiếp trên Google Sách Sách có thể xem trước trên Google Sách nhưng không bán trên Cửa hàng Google Play.
Cần phê duyệt Bạn đã thêm cuốn sách này vào tài khoản nhưng chưa xuất bản. Nhấp vào tên sách trong Danh mục sách rồi chuyển đến phần "Xem lại thẻ" để xuất bản cuốn sách đó.
Cần hành động

Có một vấn đề ngăn cuốn sách xuất hiện trên Google Sách hoặc Cửa hàng Google Play.

Bạn có thể truy cập trang Tóm tắt của từng cuốn sách hoặc tải bảng tính xuống để xem thêm thông tin chi tiết. Hãy sử dụng công cụ khắc phục sự cốdanh sách thông báo lỗi để xem bạn cần thực hiện những bước nào.

Trên trang "Danh mục sách", hãy nhấp vào biểu tượng ba dấu chấm bên cạnh trạng thái "Cần xử lý" để tìm thông tin chi tiết về vấn đề hoặc huỷ kích hoạt sách. Khi bạn nhấp vào Khắc phục vấn đề, trang khắc phục vấn đề cụ thể sẽ mở ra. 

Bạn cũng có thể duyệt qua và lọc sách theo các loại vấn đề sau đây:

 • Giá
 • Nội dung
 • Chế độ cài đặt
 • Quyền liên quan đến nội dung
 • Chất lượng sách nói
Đang xử lý

Một thay đổi mới đây đối với tệp hoặc chế độ cài đặt của cuốn sách vẫn đang trong quá trình xử lý. 

 • Cuốn sách đầu tiên được xuất bản qua tài khoản của bạn trên Trung tâm đối tác sẽ bắt đầu xuất hiện trên Cửa hàng Play trong 7 ngày tới.
 • Sách mới sẽ bắt đầu xuất hiện trên Cửa hàng Play trong 12-24 giờ tới.
 • Hầu hết thay đổi sẽ bắt đầu có hiệu lực trong vòng 12 giờ trên Cửa hàng Play.

Lưu ý

Nếu sách của bạn ở trạng thái đang xử lý lâu hơn khoảng thời gian dự kiến nêu trên, hãy liên hệ với chúng tôi.
Đã huỷ kích hoạt

Sách không được bán trên Google Play. Có thể Google Sách sẽ hiện thông tin cơ bản về cuốn sách này nhưng sẽ không cung cấp bản xem trước nội dung.

Sách đã huỷ kích hoạt chỉ xuất hiện nếu bạn chọn chế độ hiện sách có trạng thái huỷ kích hoạt.

Không xác định Trạng thái này có thể xuất hiện trong một khoảng thời gian ngắn khi hệ thống của chúng tôi vẫn đang xử lý chế độ cài đặt sách của bạn.

Nếu muốn xem thông tin chi tiết về trạng thái của tất cả sách thì bạn có thể tải bảng tính về sách của bạn xuống rồi xem cột "Trạng thái". Khi bạn tải bảng tính xuống, hãy nhớ đánh dấu vào hộp bên cạnh mục "Hiện cột siêu dữ liệu"

Thay đổi phạm vi cung cấp

 1. Đăng nhập vào tài khoản Trung tâm đối tác.
 2. Ở bên trái, hãy nhấp vào Danh mục sách.
 3. Nhấp vào tên sách.
 4. Nhấp vào Tóm tắt hoặc Xuất bản.
  • Kích hoạt sách để cho phép xem trước trên Google Sách.
  • Kích hoạt chế độ bán sách để cho phép bán sách trên Google Play (chỉ áp dụng ở một số quốc gia/khu vực).
  • Huỷ kích hoạt sách để xoá sách khỏi Google Sách và xoá bản xem trước trên Google Play.

Lưu ý: Nếu một cuốn sách có trạng thái "Cần hành động" thì tức là có vấn đề khiến cuốn sách đó không thể xuất hiện trên Google Sách hoặc Cửa hàng Google Play. Cuốn sách đó sẽ xuất hiện sau khi bạn giải quyết xong vấn đề.

Thay đổi phạm vi cung cấp của nhiều cuốn sách

Bạn có thể cho phép bán hoặc ngừng cho phép bán nhiều cuốn sách trên Google Play bằng cách sử dụng bảng tính.

Cách huỷ kích hoạt nhiều cuốn sách:

 1. Đăng nhập vào tài khoản Trung tâm đối tác.
 2. Ở bên trái, hãy nhấp vào Danh mục sách.
 3. Nhấp vào tuỳ chọn Nâng cao sau đó Chọn sách cần huỷ kích hoạt.
 4. Chọn tên của những cuốn sách bạn muốn xoá. Bạn có thể duyệt qua và lọc sách.
 5. Ở trên cùng bên phải, hãy nhấp vào Tiếp tục.
 6. Xác nhận số lượng sách bạn muốn huỷ kích hoạt.
 7. Ở trên cùng bên phải, hãy nhấp vào Đóng.

Lưu ý: Chế độ "Chọn sách cần huỷ kích hoạt" chỉ có trong phiên bản mới của Trung tâm đối tác. Để chuyển sang phiên bản mới, hãy nhấp vào biểu tượng Cài đặt Cài đặt ở trên cùng bên phải.

Bạn không thể cùng lúc kích hoạt lại nhiều sách đã huỷ kích hoạt. Nếu bạn muốn kích hoạt lại hơn 20 cuốn sách đã huỷ kích hoạt, hãy liên hệ với chúng tôi.

Bạn cần trợ giúp thêm?

Hãy thử các bước tiếp theo sau:

Tìm kiếm
Xóa nội dung tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Các ứng dụng của Google
Trình đơn chính
1252182879728185908
true
Tìm kiếm trong Trung tâm trợ giúp
true
true
true
true
true
82437