สถานะและความพร้อมให้บริการของหนังสือ

หนังสือที่ส่งไปยังโปรแกรมพาร์ทเนอร์จะมีความพร้อมให้บริการ 3 ระดับดังนี้

 • เปิดใช้งานสำหรับการแสดงตัวอย่างใน Google Books และเปิดขายใน Google Play Store (พร้อมให้บริการในบางประเทศ/ภูมิภาค)
 • เปิดใช้งานสำหรับการแสดงตัวอย่างใน Google Books
 • ปิดใช้งาน (ไม่มีการแสดงตัวอย่างใน Google Books และไม่วางจำหน่ายใน Google Play)

ข้อความสถานะ

หนังสือแต่ละเล่มจะแสดงข้อความสถานะอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้ในแคตตาล็อกหนังสือและหน้าสรุปของหนังสือแต่ละเล่ม

ข้อความสถานะ สถานะหนังสือ
เผยแพร่ใน Google Play หนังสือพร้อมให้บริการใน Google Play Store และดูตัวอย่างได้ใน Google Books ไปที่หน้าสรุปของหนังสือแต่ละเล่มหรือดาวน์โหลดสเปรดชีตเพื่อดูประเทศ/ภูมิภาคที่วางจำหน่ายหนังสือ
สั่งจองล่วงหน้าใน Google Play

หนังสือพร้อมให้สั่งจองล่วงหน้าใน Google Play Store

ความพร้อมให้บริการสำหรับการแสดงตัวอย่างของหนังสือเล่มนี้ใน Google Books จะขึ้นอยู่กับการตั้งค่า "อนุญาตให้แสดงตัวอย่างได้ก่อนวันที่วางจำหน่าย"

เผยแพร่ใน Google Books หนังสือเล่มนี้มีการแสดงตัวอย่างใน Google Books แต่ไม่ได้วางจำหน่ายใน Google Play Store
ต้องการการอนุมัติ คุณเพิ่มหนังสือเล่มนี้ไว้ในบัญชีแต่ยังไม่ได้เผยแพร่ คลิกชื่อหนังสือในแคตตาล็อกหนังสือแล้วไปที่ "แท็บตรวจสอบ" เพื่อเผยแพร่หนังสือ
ต้องดำเนินการ

มีปัญหาที่ทำให้เผยแพร่หนังสือใน Google Books หรือ Google Play Store ไม่ได้

คุณสามารถไปที่หน้าสรุปของหนังสือแต่ละเล่มหรือดาวน์โหลดสเปรดชีตเพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติม ใช้เครื่องมือแก้ปัญหาและรายการข้อความแสดงข้อผิดพลาดเพื่อดูขั้นตอนที่คุณต้องดำเนินการ

จากหน้า "แคตตาล็อกหนังสือ" ให้คลิกจุด 3 จุดข้างสถานะ "ต้องดำเนินการ" เพื่อดูรายละเอียดของปัญหาหรือปิดใช้งานหนังสือ เมื่อคลิกแก้ปัญหา หน้าสำหรับแก้ไขปัญหาดังกล่าวจะเปิดขึ้น 

คุณยังเรียกดูและกรองหนังสือตามปัญหาประเภทต่างๆ ต่อไปนี้ได้ด้วย

 • ราคา
 • เนื้อหา
 • การตั้งค่า
 • สิทธิในเนื้อหา
 • คุณภาพหนังสือเสียง
อยู่ระหว่างดำเนินการ

การเปลี่ยนแปลงล่าสุดในไฟล์หนังสือหรือการตั้งค่ายังอยู่ระหว่างดำเนินการ 

 • หนังสือเล่มแรกที่เผยแพร่จากบัญชีศูนย์พาร์ทเนอร์จะพร้อมให้บริการบน Play Store ใน 7 วัน
 • หนังสือใหม่จะพร้อมให้บริการบน Play Store ใน 12-24 ชั่วโมง
 • การเปลี่ยนแปลงส่วนใหญ่จะมีผลบน Play Store ภายใน 12 ชั่วโมง

หมายเหตุ 

หากหนังสืออยู่ในสถานะ "อยู่ระหว่างดำเนินการ" นานกว่าระยะเวลาที่คาดไว้ข้างต้น โปรดติดต่อเรา
ปิดใช้งาน

หนังสือเล่มนี้ไม่ได้วางจำหน่ายใน Google Play Google Books อาจแสดงข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับหนังสือเล่มนี้ แต่จะไม่แสดงตัวอย่างเนื้อหา

หนังสือที่ปิดใช้งานจะแสดงขึ้นเมื่อคุณเลือกให้แสดงหนังสือที่อยู่ในสถานะปิดใช้งานเท่านั้น

ไม่ทราบ สถานะนี้อาจปรากฏขึ้นเป็นระยะเวลาสั้นๆ เมื่อระบบยังประมวลผลการตั้งค่าหนังสือไม่เสร็จ

หากต้องการดูรายละเอียดเกี่ยวกับสถานะของหนังสือทั้งหมด คุณสามารถดาวน์โหลดสเปรดชีตของหนังสือแล้วดูคอลัมน์ "สถานะ" เมื่อดาวน์โหลดสเปรดชีต อย่าลืมเลือกช่อง "แสดงคอลัมน์ข้อมูลเมตา"

เปลี่ยนความพร้อมให้บริการ

 1. ลงชื่อเข้าใช้บัญชีศูนย์พาร์ทเนอร์
 2. คลิกแคตตาล็อกหนังสือทางด้านซ้าย
 3. คลิกชื่อหนังสือ
 4. คลิกสรุปหรือเผยแพร่
  • เปิดใช้งานหนังสือเพื่อให้แสดงตัวอย่างใน Google Books ได้
  • เปิดขายหนังสือเพื่อวางจำหน่ายใน Google Play (พร้อมให้บริการในบางประเทศ/ภูมิภาค)
  • ปิดใช้งานหนังสือเพื่อนำหนังสือออกจาก Google Books และนำการแสดงตัวอย่างออกจาก Google Play

เคล็ดลับ: หากหนังสืออยู่ในสถานะ "ต้องดำเนินการ" แสดงว่ามีปัญหาที่ทำให้เผยแพร่หนังสือใน Google Books หรือ Google Play Store ไม่ได้ หนังสือจะเผยแพร่ได้หลังจากที่คุณแก้ไขปัญหาแล้ว

เปลี่ยนความพร้อมให้บริการของหนังสือหลายเล่ม

คุณเปิดขายหนังสือหลายเล่มหรือนำหนังสือหลายเล่มออกจากการขายใน Google Play ได้โดยใช้สเปรดชีต

วิธีปิดใช้งานหนังสือหลายเล่ม

 1. ลงชื่อเข้าใช้บัญชีศูนย์พาร์ทเนอร์
 2. คลิกแคตตาล็อกหนังสือทางด้านซ้าย
 3. คลิกตัวเลือกขั้นสูง จากนั้น เลือกหนังสือที่จะปิดใช้งาน
 4. เลือกหนังสือที่ต้องการนำออก คุณเรียกดูและกรองหนังสือได้
 5. คลิกต่อไปที่ด้านขวาบน
 6. ยืนยันจำนวนหนังสือที่จะปิดใช้งาน
 7. คลิกปิดที่ด้านขวาบน

เคล็ดลับ: ตัวเลือก "เลือกหนังสือที่จะปิดใช้งาน" จะมีอยู่ในศูนย์พาร์ทเนอร์เวอร์ชันใหม่เท่านั้น หากต้องการเปลี่ยนไปใช้เวอร์ชันใหม่ ให้คลิก "การตั้งค่า" การตั้งค่า ที่ด้านขวาบน

คุณเปิดใช้งานหนังสือหลายเล่มที่ปิดใช้งานไปแล้วพร้อมกันเป็นกลุ่มอีกครั้งไม่ได้ หากต้องการเปิดใช้งานหนังสือที่ปิดใช้งานไปแล้วอีกครั้งมากกว่า 20 เล่ม โปรดติดต่อเรา

หากต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติม

ลองทำตามขั้นตอนต่อไปนี้

ค้นหา
ล้างการค้นหา
ปิดการค้นหา
แอป Google
เมนูหลัก