Stav knihy a dostupnosť

Na Google Play môžu v niektorých krajinách predávať knihy partneri tejto služby. Funkcie, ktoré sú tu opísané, nie sú k dispozícii všade.

Pre knihy odoslané do programu pre partnerov sú k dispozícii tri úrovne dostupnosti:

 • aktivované zobrazovanie ukážok v Knihách Google a povolený predaj v Obchode Google Play (k dispozícii v obmedzenom počte krajín);
 • aktivované zobrazovanie ukážok v Knihách Google;
 • deaktivované zobrazovanie ukážok (žiadna ukážka knihy v Knihách Google a nedostupná na predaj v službe Google Play).

Správy o stave

V prípade každej knihy sa bude v Katalógu kníh a na stránke súhrnu danej knihy zobrazovať jedna z nasledujúcich správ o stave:

 • Zverejnená v službe Google Play: kniha je k dispozícii na predaj v Obchode Google Play. Umiestnite kurzor myši na stavovú správu v Katalógu kníh. Zobrazí sa zoznam krajín, kde je kniha k dispozícii na predaj.
 • Zverejnená v Knihách Google: v Knihách Google sa dá zobraziť ukážka knihy. Umiestnite v Katalógu kníh kurzor myši na stavovú správu. Zobrazí sa zoznam krajín, kde je ukážka k dispozícii.
 • Vyžaduje sa schválenie: túto knihu ste pridali do účtu, ale ešte ste neuviedli, či bude k dispozícii v Knihách Google alebo Obchode Google Play. Dostupnosť knihy nastavíte na karte Súhrn po kliknutí na názov knihy v Katalógu kníh.
  Poznámka: Tento stav môžete v budúcnosti obísť. Stačí upraviť nastavenia šablóny tak, aby sa automaticky uplatňovali predvolené hodnoty.
 • Vyžaduje sa akcia: vyskytol sa problém, ktorý bráni zverejneniu knihy v Obchode Google Play alebo Knihách Google. Umiestnite v Katalógu kníh kurzor myši na stavovú správu v účte a prečítajte si ďalšie podrobnosti. Ak chcete zistiť, aké kroky by ste mali vykonať, použite nástroj na riešenie problémov.
 • Spracováva sa: Stále sa spracováva nedávna zmena súborov alebo nastavení vašej knihy. Vráťte sa sem neskôr a skontrolujte aktualizovaný stav.
 • Deaktivovaná: Kniha bola pridaná do katalógu kníh, ale neskôr bola z neho odstránená a v súčasnosti nie je zverejnená v Knihách Google ani v službe Google Play. Nenájdete ju v predvolenom zobrazení katalógu kníh, ale zobrazí sa v prípade konkrétnych vyhľadávaní.
 • Neznáme: Tento stav sa môže zobraziť v prípade, že systém stále spracováva nastavenia knihy.

Ak si chcete zobraziť podrobnosti o stave všetkých kníh bez nevyhnutnosti umiestniť kurzor myšiv Katalógu kníh na každú stavovú správu zvlášť, môžete si stiahnuť tabuľku svojich kníh a prehliadnuť si stĺpec Stav. Pri sťahovaní tabuľky nezabudnite začiarknuť políčko Zobraziť stĺpce s metadátami.

Zmena dostupnosti

 1. Prihláste sa do Centra partnerov.
 2. Vľavo kliknite na Katalóg kníh.
 3. Kliknite na názov knihy.
 4. Kliknite na Súhrn.
  Poznámka: V prípade nových alebo neaktívnych kníh sa môže táto karta nazývať Zverejniť.
 • Aktiváciou knihy povolíte zobrazovanie jej ukážok v Knihách Google.

 • Povolením predaja knihy umožníte jej predaj v službe Google Play (k dispozícii v obmedzenom počte krajín).

 • Deaktiváciou knihu odstránite z Kníh Google aj služby Google Play.

Poznámka: Zverejnenie knihy môže vyžadovať, aby ste pre ňu poskytli súbory a nastavenia. V takom prípade sa bude kniha zobrazovať so stavom Vyžaduje sa akcia.

V Knihách Google momentálne nemôžete hromadne aktivovať ani deaktivovať ukážky. Ak to potrebujete urobiť, kontaktujte nás. Pomocou tabuľky však môžete povoliť viacero kníh na predaj alebo ich stiahnuť z predaja v službe Google Play.

Pomohlo vám to?
Ako ju môžeme zlepšiť?

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Ak chcete problém rýchlo vyriešiť, prihláste sa a získajte ďalšie možnosti podpory