Κατάσταση και διαθεσιμότητα βιβλίου

Ορισμένες λειτουργίες που περιγράφονται σε αυτήν τη σελίδα ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμες, καθώς η πώληση βιβλίων στο Google Play περιορίζεται σε ορισμένες χώρες.

Υπάρχουν 3 επίπεδα διαθεσιμότητας για τα βιβλία που υποβάλλονται στο Πρόγραμμα συνεργατών:

 • Ενεργοποιημένο για προεπισκόπηση στα Βιβλία Google και με δυνατότητα πώλησης στο Google Play Store (διαθέσιμο σε περιορισμένο αριθμό χωρών)
 • Ενεργοποιημένο για προεπισκόπηση στα Βιβλία Google
 • Απενεργοποιημένο (χωρίς προεπισκόπηση στα Βιβλία Google και μη διαθέσιμο για πώληση στο Google Play)

Μηνύματα κατάστασης

Κάθε βιβλίο θα εμφανίζει ένα από τα παρακάτω μηνύματα κατάστασης στον Κατάλογο βιβλίων σας και στην σελίδα Σύνοψη του κάθε βιβλίου:

 • Δημοσιευμένο στο Google Play: Το βιβλίο είναι διαθέσιμο στο Google Play Store. Τοποθετήστε τον δείκτη του ποντικιού πάνω από το μήνυμα κατάστασης στον Κατάλογο βιβλίων, για να δείτε τις χώρες όπου το βιβλίο είναι διαθέσιμο προς πώληση.
 • Δημοσιευμένο στα Βιβλία Google: Το βιβλίο έχει δυνατότητα προεπισκόπησης στα Βιβλία Google. Στον κατάλογο βιβλίων, τοποθετήστε τον δείκτη του ποντικιού πάνω από το μήνυμα κατάστασης, για να δείτε τις χώρες όπου είναι διαθέσιμη η προεπισκόπηση.
 • Απαιτείται έγκριση: Προσθέσατε αυτό το βιβλίο στον λογαριασμό σας, ωστόσο δεν έχετε επισημάνει ακόμα εάν θέλετε να είναι διαθέσιμο στα Βιβλία Google ή στο Google Play Store. Κάντε κλικ στον τίτλο του βιβλίου στον Κατάλογο βιβλίων και μεταβείτε στην καρτέλα Σύνοψη, για να ορίσετε τη διαθεσιμότητα του βιβλίου.
  Σημείωση: Μπορείτε να αποφύγετε αυτήν την κατάσταση προσαρμόζοντας τις ρυθμίσεις προτύπου για την αυτόματη εφαρμογή των προεπιλογών.
 • Απαιτείται ενέργεια: Υπάρχει ένα ζήτημα το οποίο αποτρέπει τη δημοσίευση του βιβλίου στα Βιβλία Google ή στο Google Play Store. Στον Κατάλογο βιβλίων, τοποθετήστε τον δείκτη του ποντικιού πάνω από το μήνυμα κατάστασης στον λογαριασμό σας, για να δείτε περισσότερες λεπτομέρειες. Χρησιμοποιήστε το εργαλείο αντιμετώπισης προβλημάτων, για να δείτε ποια βήματα πρέπει να ακολουθήσετε.
 • Επεξεργασία: Μια πρόσφατη αλλαγή στα αρχεία ή τις ρυθμίσεις του βιβλίου σας βρίσκεται ακόμα σε επεξεργασία. Ελέγξτε ξανά αργότερα, για να δείτε αν ενημερώθηκε η κατάσταση.
 • Απενεργοποιημένο: Το βιβλίο προστέθηκε στον Κατάλογο βιβλίων, αλλά, στη συνέχεια, η δημοσίευσή του καταργήθηκε και δεν είναι διαθέσιμο προς το παρόν ούτε στα Βιβλία Google ούτε στο Google Play. Δεν θα εμφανίζεται στην προεπιλεγμένη προβολή του Καταλόγου βιβλίων, αλλά θα εμφανίζεται για συγκεκριμένες αναζητήσεις.
 • Άγνωστο: Αυτή η κατάσταση εμφανίζεται, όταν το σύστημά μας επεξεργάζεται ακόμη τις ρυθμίσεις του βιβλίου σας.

Εάν θέλετε να δείτε λεπτομέρειες σχετικά με την κατάσταση όλων των βιβλίων σας χωρίς να χρειάζεται να τοποθετήσετε τον δείκτη του ποντικιού πάνω από κάθε μήνυμα κατάστασης στον Κατάλογο βιβλίων, μπορείτε να κατεβάσετε ένα υπολογιστικό φύλλο με όλα τα βιβλία και να δείτε τη στήλη Κατάσταση. Όταν κατεβάσετε το υπολογιστικό φύλλο, μην ξεχάσετε να επιλέξετε το πλαίσιο δίπλα από την επιλογή "Εμφάνιση στηλών μεταδεδομένων".

Αλλαγή διαθεσιμότητας

 1. Συνδεθείτε στο Κέντρο Συνεργατών.
 2. Στα αριστερά, κάντε κλικ στην επιλογή Κατάλογος βιβλίων.
 3. Κάντε κλικ στον τίτλο του βιβλίου.
 4. Κάντε κλικ στη Σύνοψη
  Σημείωση: Για νέα ή ανενεργά βιβλία, η καρτέλα μπορεί να ονομάζεται "Δημοσίευση".
 • Ενεργοποιήστε το βιβλίο, για να είναι δυνατή η προεπισκόπησή του στα Βιβλία Google.

 • Ενεργοποιήστε το βιβλίο για πώληση, για να επιτρέψετε την πώλησή του στο Google Play (διαθέσιμο σε περιορισμένο αριθμό χωρών).

 • Απενεργοποιήστε το βιβλίο, για να το καταργήσετε από τα Βιβλία Google και από το Google Play.

Σημείωση: Ενδέχεται να χρειαστεί να καταχωρίσετε αρχεία και ρυθμίσεις για τη διάθεση του βιβλίου. Σε αυτήν την περίπτωση, το βιβλίο θα εμφανίζει την κατάσταση "Απαιτείται ενέργεια".

Δεν μπορείτε να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε μαζικά προεπισκοπήσεις για τα Βιβλία Google. Αν χρειαστεί να το κάνετε αυτό, επικοινωνήστε μαζί μας. Ωστόσο, μπορείτε να ενεργοποιήσετε πολλά βιβλία για πώληση ή να καταργήσετε τη δυνατότητά τους για πώληση στο Google Play, χρησιμοποιώντας ένα υπολογιστικό φύλλο.

Σας βοήθησε αυτό;
Με ποιον τρόπο μπορούμε να το βελτιώσουμε;