Състояние и наличност на книгите

Има 3 нива на наличност за предоставените в Партньорската програма книги:

 • активирани за визуализация в Google Книги и налице за продажба в Google Play Магазин (предлагат се в ограничен брой държави/региони);
 • активирани за визуализация в Google Книги;
 • деактивирани (без визуализация в Google Книги и не са налични за продажба в Google Play).

Съобщения за състоянието

За всяка книга едно от следните съобщения за състоянието ще се показва в каталога ви със заглавия и на страницата с настройки за отделната книга:

Съобщение за състояние Състояние на книгата
Онлайн в Google Play Книгата е налице в Google Play Магазин и може да се визуализира в Google Книги. Отворете страницата ѝ с обобщена информация или изтеглете електронна таблица, за да видите държавите/регионите, в които книгата се предлага за продажба.
Предварителна поръчка в Google Play

Книгата е налице за предварителна поръчка в Google Play Магазин.

Наличността ѝ за визуализация в Google Книги зависи от настройката „Разрешаване на визуализация преди датата на пускане в продажба“.

Онлайн в Google Книги Тази книга е налице за визуализация в Google Книги, но не и за продажба в Google Play Магазин.
Необходимо е одобрение Добавили сте тази книга в профила си, но още не сте я публикували. Кликнете върху заглавието ѝ в каталога с книги и отворете раздела Преглед, за да я публикувате.
Необходимо е действие

Има проблем, който не позволява книгата да бъде публикувана в Google Книги или Google Play Магазин.

За повече подробности можете да отворите страницата с обобщена информация за отделната книга или да изтеглите електронна таблица. Използвайте инструмента ни за отстраняване на неизправности и списъка със съобщения за грешка, за да проверите какви стъпки да предприемете.

От страницата „Каталог с книги“ кликнете върху трите точки до състоянието „Необходимо е действие“, за да видите подробности за проблема или да деактивирате книгата. Когато кликнете върху Отстраняване на проблема, се отваря страницата за отстраняване на конкретния проблем.

Можете също да преглеждате и филтрирате заглавията по следните типове проблеми:

 • Цена
 • Съдържание
 • Настройки
 • Права върху съдържанието
 • Качество на аудиокнигите.
Извършва се

Скорошна промяна във файловете или настройките на книгата ви все още се обработва.

 • Първата книга, публикувана от профила ви в Партньорския център, ще бъде активна в Google Play Магазин след 7 дни.
 • Новите книги започват да се показват онлайн в Google Play Магазин в рамките на 12 – 24 часа.
 • Повечето промени влизат в сила в Google Play Магазин в рамките на 12 часа.

Забележка:

Ако книгата ви е в това състояние по-дълго от очаквания период от време по-горе, свържете се с нас.
Деактивирано

Тази книга не е налице за продажба в Google Play. В Google Книги може да се показва основна информация за нея, но няма да бъде включена визуализация на съдържанието.

Деактивираните книги са видими само ако изберете да се показват заглавия с това състояние.

Неизвестно Това състояние може да се покаже за кратък период от време, когато системата ни все още обработва настройките за книгата ви.

Ако искате да видите подробности за състоянието на всичките си книги, можете да изтеглите електронна таблица със заглавията си и да разгледате графата „Състояние“. При изтегляне на таблицата не забравяйте да поставите отметка в квадратчето до „Графите с метаданни да се показват“.

Промяна на наличността

 1. Влезте в профила си в Партньорския център.
 2. Вляво кликнете върху Каталог с книги.
 3. Кликнете върху заглавието на книгата.
 4. Кликнете върху Обобщена информация или Публикуване.
  • Активирайте книгата, за да може да се визуализира в Google Книги.
  • Активирайте книгата за продажба, за да разрешите тя да се продава в Google Play (налице в ограничен брой държави/региони).
  • Деактивирайте я, за да премахнете книгата от Google Книги, както и визуализацията ѝ в Google Play.

Пояснение: Ако състоянието на дадена книга е „Необходимо е действие“, значи има проблем, който не позволява публикуването ѝ в Google Книги или Google Play Магазин. Книгата ще бъде публикувана, след като отстраните проблема.

Промяна на наличността на няколко книги

Можете да активирате няколко книги за продан или да ги изтеглите от продажба в Google Play посредством електронна таблица.

За да деактивирате няколко книги:

 1. Влезте в профила си в Партньорския център.
 2. Вляво кликнете върху Каталог с книги.
 3. Кликнете върху Разширени опции и след това Избиране на книги, които да бъдат деактивирани.
 4. Поставете отметка до заглавията, които искате да премахнете. Можете да преглеждате и филтрирате книгите.
 5. Горе вдясно кликнете върху Напред.
 6. Потвърдете броя на книгите, които деактивирате.
 7. Горе вдясно кликнете върху Затваряне.

Пояснение: Опцията „Избиране на книги, които да бъдат деактивирани“ е налице само в новата версия на Партньорския център. За да превключите към нея, кликнете върху „Настройки“ Настройки горе вдясно.

Не можете повторно да активирате група от няколко деактивирани книги. Ако искате да активирате повече от 20 деактивирани книги, свържете се с нас.

Нуждаете се от още помощ?

Изпробвайте следните стъпки:

Търсене
Изчистване на търсенето
Затваряне на търсенето
Приложения на Google
Главно меню
14959231258182420386
true
Търсене в Помощния център
true
true
true
true
true
82437