Thêm nhiều sách

Bạn chỉ có một vài sách để thêm? Thêm từng sách một sẽ đơn giản hơn.

Nếu có danh mục lớn, bạn có thể thấy thuận tiện khi thêm sách hàng loạt vào tài khoản của mình.

Cung cấp cài đặt sách bằng bảng tính

Nếu sách của bạn không có số nhận dạng duy nhất (ví dụ như ISBN), bạn không thể thêm chúng vào Danh mục sách bằng bảng tính. Thay vì làm theo những hướng dẫn này, hãy thêm từng cài đặt cho sách không có ISBN (được khuyến nghị trong hầu hết các trường hợp) hoặc tạo mục nhập mới trong Danh mục sách của bạn bằng cách tải tệp sách lên trước, sau đó cung cấp cài đặt.
 1. Đăng nhập vào tài khoản Trung tâm đối tác tại play.google.com/books/publish/.
 2. Trên trang Danh mục sách của bạn, nhấp vào nút Nâng cao, sau đó chọn Tải CSV mẫu xuống.
 3. Nếu bạn có nhiều mẫu, hãy chọn mẫu có cài đặt mặc định mà bạn muốn áp dụng cho sách bạn định thêm.
 4. Nếu bạn muốn thiết lập cài đặt đơn vị tiền tệ của giá và bao gồm thuế cho tất cả sách tải lên cho mẫu này, hãy chọn hộp Thêm cột giá vào tệp CSV và chọn các tùy chọn phù hợp. Lưu ý rằng bạn không thể áp dụng giá cụ thể ở cấp Mẫu, chỉ ở cài đặt giá.
 5. Tải xuống tệp đã tạo và mở tệp đó trong chương trình bảng tính. Nếu chương trình của bạn cung cấp nhiều tùy chọn để mở tệp, hãy chỉ định những tùy chọn sau:
  • được phân cách bởi tab
  • mã hóa UTF-16
 6. Thêm thông tin về sách bạn đang thêm, mỗi hàng một cuốn sách. Mặc dù chỉ có cột tên sách và số nhận dạng là bắt buộc, chúng tôi khuyên bạn nên cung cấp càng nhiều thông tin càng tốt. Nếu bạn bỏ trống bất kỳ ô nào, những ô đó sẽ được cung cấp giá trị mặc định như được xác định bởi mẫu bạn đã chọn. Bạn có thể tìm thấy giải thích cho mỗi cột bằng cách truy cập trang của chúng tôi về bảng tính.
 7. Sau khi bạn điền vào bảng tính và lưu, hãy quay lại Trung tâm đối tác và Danh mục sách của bạn. Nhấp vào nút Nâng cao, sau đó chọn Tải CSV lên.
 8. Hãy kiểm tra xem bảng tính của bạn có được xử lý đúng cách không bằng cách truy cập lịch sử tải lên của bạn (Nâng cao > Xem lịch sử tải CSV lên). Nếu có bất kỳ lỗi nào, hãy nhấp vào số hàng có lỗi để tải báo cáo xuống. Sau khi thực hiện mọi thay đổi cần thiết, tải lên bảng tính đã sửa. Sách được xử lý thành công sẽ xuất hiện trong Danh mục sách của bạn (bạn có thể cần tải lại trang).

Tải lên tệp nội dung và tệp bìa

 1. Trên trang Danh mục sách của Tài khoản đối tác của bạn, hãy nhấp vào nút Nâng cao, sau đó Thêm nhiều tệp nội dung.
 2. Nhấp vào Chọn tệp rồi chọn tệp bạn muốn tải lên từ máy tính của mình. Bạn có thể tải lên nhiều tệp, tuy nhiên, mỗi tệp phải có kích thước nhỏ hơn 2 GB. Đảm bảo tệp của bạn tuân theo nguyên tắc tên tệp vì hệ thống của chúng tôi sử dụng tên tệp để xác định sách được liên kết và loại nội dung cho từng tệp.
 3. Sau khi các tệp của bạn được xử lý thành công, chúng sẽ xuất hiện trên tab Nội dung cho từng sách. Nếu bạn thiếu bất kỳ cài đặt hoặc tệp cần thiết nào, tùy thuộc vào cài đặt của bạn, sách sẽ xuất hiện trên Google Sách và Google Play.

Nguyên tắc về tên tệp cho tải lên hàng loạt

 • Nếu sách của bạn đã có số nhận dạng duy nhất (ví dụ như một ISBN hoặc một GGKEY do Google gán): Thay thế [ISBN] trong tên tệp mẫu dưới đây bằng số nhận dạng thực tế của cuốn sách. (Đối với GGKEY, bạn không cần phải bao gồm tiền tố GGKEY:.) Nếu bạn có cả ISBN điện tử và ISBN bản in, chúng tôi thường khuyên bạn đặt tên cho tệp PDF bằng ISBN bản in và đặt tên cho tệp EPUB bằng ISBN điện tử.

 • Nếu sách của bạn không có số nhận dạng duy nhất: Bạn có thể sử dụng tên tệp riêng của mình, thay thế [ISBN] trong tên tệp mẫu dưới đây bằng văn bản bạn chọn. Chúng tôi khuyên bạn nên tránh sử dụng ký tự gạch dưới ( _) ngoại trừ được nêu trong các ví dụ (ví dụ: _interior hoặc _frontcover).
  • Gửi tệp được cập nhật: Nếu bạn muốn gửi một bản cập nhật cho nội dung hoặc bìa của một cuốn sách ban đầu không có số nhận dạng, bạn có thể sử dụng lại tên tệp như tên tệp tải lên ban đầu hoặc đặt tên cho tệp được cập nhật bằng số nhận dạng GGKEY, số này sẽ được chuyển nhượng sau khi sách được thêm vào Danh mục sách của bạn. Sử dụng tên tệp khác mà không dựa trên số nhận dạng sẽ tạo ra mục nhập mới trong Danh mục sách của bạn.

Tệp bìa phải ở định dạng PNG, JPEG, PDF hoặc TIFF và có đuôi tệp thích hợp.

Một tệp PDF bao gồm bìa [ISBN].pdf
Tệp PDF không có bìa; bìa trước và bìa sau được cung cấp riêng [ISBN]_interior.pdf - nội dung
[ISBN]_frontcover.jpg (đuôi tệp có thể khác nhau) - bìa trước
[ISBN]_backcover.jpg (đuôi tệp có thể khác nhau) - bìa sau, tùy chọn
Sách được chia thành nhiều tệp PDF [ISBN]_1of3.pdf
[ISBN]_2of3.pdf
[ISBN]_3of3.pdf (sử dụng cách đánh số thích hợp)
Tệp EPUB [ISBN].epub - nội dung có bìa được bao gồm
[ISBN].jpg (đuôi tệp có thể khác nhau) - bìa trước dùng cho hình thu nhỏ tiếp thị, tùy chọn
Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?