Přidání několika knih

Máte pouze pár knih k přidání? Jednodušší je přidat je jednotlivě.

Pokud máte rozsáhlý katalog, může být pohodlné přidat je do účtu hromadně.

Zadání nastavení knih pomocí tabulky

Pokud vaše knihy nemají jedinečné identifikátory (jako jsou kódy ISBN), pomocí tabulky je do katalogu knih přidat nemůžete. Namísto postupu podle těchto pokynů buď přidejte nastavení knih bez ISBN jednotlivě (doporučeno ve většině případů), nebo v katalogu knih vytvořte nové položky tak, že nejdříve soubory knih nahrajete a poté zadáte nastavení.
 1. Přihlaste se k účtu Centra pro partnery na adrese play.google.com/books/publish/.
 2. Na stránce Katalog knih klikněte na tlačítko Rozšířené možnosti a poté vyberte Stáhnout šablonu.
 3. Pokud máte více než jednu šablonu, vyberte šablonu s výchozím nastavením, které chcete použít na přidávané knihy.
 4. Pokud v této šabloně chcete nastavit měnu a daně pro všechny nahrané knihy, přejděte do okna Přidat do souboru CSV sloupce s cenou a vyberte požadované možnosti. Upozorňujeme, že na úrovni šablon nelze použít konkrétní cenu, pouze nastavení ceny.
 5. Vygenerovaný soubor stáhněte a otevřete v tabulkovém procesoru. Pokud program nabízí více možností otevření souboru, určete následující možnosti:
  • oddělení podle karet,
  • kódování UTF-16.
 6. Vyplňte údaje o přidávaných knihách – jednu knihu na řádek. Přestože jsou povinné pouze sloupce Titul a Identifikátor, doporučujeme zadat údajů co nejvíce. Pokud buňky ponecháte prázdné, budou vyplněny výchozí hodnotou ze šablony, kterou jste vybrali. Vysvětlení jednotlivých sloupců naleznete na naší stránce o tabulkách.
 7. Až tabulku vyplníte a uložíte, vraťte se do Centra pro partnery a do katalogu knih. Klikněte na tlačítko Rozšířené možnosti a poté vyberte Nahrát informace o knize.
 8. Přejděte do historie nahrávání a zkontrolujte, zda tabulka byla zpracována správně (Rozšířené možnosti a pak Zobrazit nahrané seznamy). Konkrétní nahraný soubor můžete vyhledat zadáním názvu souboru do vyhledávacího pole nahoře. Pokud došlo k chybám, stáhněte přehled kliknutím na počet řádků s chybami. Proveďte potřebné změny a poté opravenou tabulku znovu nahrajte. Úspěšně zpracované knihy se zobrazí v katalogu knih (možná bude nutné načíst stránku znovu).

Nahrání souborů obsahu a obálky

 1. Na stránce Katalog knih ve vašem partnerském účtu klikněte na tlačítko Rozšířené možnosti a poté na Nahrát soubory s obsahem (PDF, JPG…).
 2. Vyberte formát knihy, který chcete nahrát.
 3. Klikněte na Vybrat soubory a zvolte v počítači soubory, které chcete nahrát. Můžete nahrát několik souborů. Každý soubor však musí být menší než 2 GB. Zkontrolujte, zda soubory splňují požadavky pokynů k názvům e‐knih nebo pokynů k názvům audioknih.
 4. Po úspěšném zpracování se soubory zobrazí u jednotlivých knih na kartě Obsah. Pokud žádné důležité nastavení ani soubory nechybí, knihy se zobrazí v Knihách Google a v závislosti na nastavení také na Google Play.

Pokyny k názvům souborů u hromadného nahrávání

 • Pokud knihy již mají jedinečné identifikátory (například ISBN nebo identifikátor GGKEY přidělený společností Google): Zástupný symbol ISBN v příkladech názvů souborů níže nahraďte skutečným identifikátorem knihy. (V případě identifikátorů GGKEY není třeba uvádět předponu GGKEY:.) Pokud máte kódy ISBN tištěné i elektronické verze, u souborů PDF obecně doporučujeme použít ISBN tištěné verze a u souborů ePub ISBN elektronické verze.

 • Pokud vaše knihy nemají jedinečné identifikátory: Můžete použít své vlastní názvy souborů a zástupné symboly ISBN v příkladech názvů souborů níže nahradit textem dle svého výběru. Doporučujeme nepoužívat podtržítka ( _) s výjimkou případů uvedených v příkladech obrázků na obálce (např. _interior nebo _frontcover).
  • Odeslání aktualizovaných souborů: Pokud chcete odeslat aktualizovanou verzi obsahu nebo obálky, která dříve neměla identifikátor, můžete buď použít stejný název souboru jako u původního souboru, nebo pro aktualizovaný soubor použít název s Identifikátorem GGKEY, který bude přiřazen po přidání knihy do vašeho katalogu knih. Pokud použijete jiný název souboru, který není založen na identifikátoru, vytvoří se v katalogu knih nová položka.

Soubory obálky musí být ve formátu PNG nebo JPEG a musí mít příslušnou příponu názvu souboru. U e-knih je přijatelný formát PDF nebo TIFF.

E-knihy  
Jeden soubor PDF včetně obálky [ISBN].pdf
Soubor PDF elektronické knihy bez obálek – přední a zadní strana obálky jsou zvlášť. [ISBN]_interior.pdf – obsah
[ISBN]_frontcover.jpg (přípona souboru se může lišit) – přední strana obálky
[ISBN]_backcover.jpg (přípona souboru se může lišit) – zadní strana obálky, volitelné
E-kniha rozdělená na několik souborů PDF

[ISBN]_1of3.pdf
[ISBN]_2of3.pdf
[ISBN]_3of3.pdf

Soubor ePub [ISBN].epub – obsah včetně obálky
[ISBN].jpg (přípona souboru se může lišit) – přední strana obálky pro marketingovou miniaturu, volitelné
Audioknihy  
Jeden zvukový soubor pro celou audioknihu

ISBN_1of1.mp3 (doporučeno)
ISBN.mp3 (24hodinové zpoždění zpracování)

Několik zvukových souborů pro jednu audioknihu

ID_XofY.mp3 (doporučeno)
[ISBN]_1of3.mp3
[ISBN]_2of3.mp3
[ISBN]_3of3.mp3

Soubor ZIP má název ID.zip a všechny zvukové soubory v souboru ZIP jsou v abecedním pořadí.

ISBN.zip
id_a.mp3
id_b.mp3

Doplňkový soubor PDF

ISBN.pdf

Potřebujete další pomoc?

Vyzkoušejte tyto další kroky:

Vyhledávání
Vymazat vyhledávání
Zavřít vyhledávání
Aplikace Google
Hlavní nabídka