Přidání několika knih

Máte pouze pár knih k přidání? Jednodušší je přidat je jednotlivě.

Pokud máte rozsáhlý katalog, může být pohodlné přidat do účtu hromadně.

Zadání nastavení knih pomocí tabulky

Pokud vaše knihy nemají jedinečné identifikátory (jako jsou kódy ISBN), pomocí tabulky je do katalogu knih přidat nemůžete. Namísto postupování podle těchto pokynů buď přidejte nastavení knih bez ISBN jednotlivě (doporučeno ve většině případů), nebo v katalogu knih vytvořte nové položky tak, že nejdříve nahrajete soubory knih a poté zadáte nastavení.
 1. Přihlaste se k účtu Centra partnerů na adrese play.google.com/books/publish/.
 2. Na stránce Katalog knih klikněte na tlačítko Rozšířená nastavení a poté vyberte Stažení šablony ve formátu CSV.
 3. Pokud máte více než jednu šablonu, vyberte šablonu s výchozím nastavením, které chcete použít na přidávané knihy.
 4. Chcete-li v této šabloně nastavit měnu a daně pro všechny nahrané knihy, přejděte do okna Přidejte do souboru CSV sloupce pro cenu a vyberte požadované možnosti. Upozorňujeme, že na úrovni šablon nelze použít konkrétní cenu, pouze nastavení ceny.
 5. Vygenerovaný soubor stáhněte a otevřete v tabulkovém procesoru. Pokud program nabízí více možností otevření souboru, určete následující možnosti:
  • oddělení podle karet,
  • kódování UTF-16.
 6. Vyplňte údaje o přidávaných knihách – jednu knihu na řádek. Přestože jsou povinné pouze sloupce Titul a Identifikátor, doporučujeme zadat co nejvíce údajů. Pokud buňky ponecháte prázdné, budou vyplněny výchozí hodnotou ze šablony, kterou jste vybrali. Vysvětlení jednotlivých sloupců naleznete na naší stránce o tabulkách.
 7. Až tabulku vyplníte a uložíte, vraťte se do Centra partnerů a do katalogu knih. Klikněte na tlačítko Rozšířené nastavení a poté vyberte Nahrát soubor CSV.
 8. Přejděte do historie nahrávání a zkontrolujte, zda tabulka byla zpracována správně (Rozšířená nastavení > Zobrazit historii nahrávání souborů CSV). Pokud došlo k chybám, stáhněte přehled kliknutím na počet řádků s chybami. Po provedení nezbytných změn nahrajte opravenou tabulku. Úspěšně zpracované knihy se zobrazí v katalogu knih (možná bude nutné načíst stránku znovu).

Nahrání souborů obsahu a obálky

 1. Ve svém účtu partnera klikněte na stránce Katalog knih na tlačítko Rozšířená nastavení a poté na Přidat několik obsahových souborů.
 2. Klikněte na Vybrat soubory a zvolte v počítači soubory, které chcete nahrát. Můžete nahrát několik souborů. Každý soubor však musí být menší než 2 GB. Ujistěte se, že jsou soubory v souladu s pokyny k názvům souborů. Náš systém totiž pomocí názvu souboru určuje přiřazenou knihu a typ obsahu.
 3. Po úspěšném zpracování se soubory zobrazí u jednotlivých knih na kartě Obsah. Pokud žádné důležité nastavení ani soubory nechybí, knihy se zobrazí v Knihách Google a v závislosti na nastavení také na Google Play.

Pokyny k názvům souborů u hromadného nahrávání

 • Pokud knihy již mají jedinečné identifikátory (například ISBN nebo identifikátor GGKEY přidělený společností Google): Zástupný symbol [ISBN] v příkladech názvů souborů níže nahraďte skutečným identifikátorem knihy. (V případě identifikátorů GGKEY není třeba uvádět předponu GGKEY:.) Pokud máte kódy ISBN tištěné i elektronické verze, u souborů PDF obecně doporučujeme použít ISBN tištěné verze a u souborů ePub ISBN elektronické verze.

 • Pokud vaše knihy nemají jedinečné identifikátory: Můžete použít své vlastní názvy souborů a zástupné symboly [ISBN] v příkladech výše nahradit textem dle svého výběru. Doporučujeme nepoužívat podtržítka (_) (s výjimkou použití podle příkladů – např. _interior nebo _frontcover).
  • Odeslání aktualizovaných souborů: Pokud chcete odeslat aktualizovanou verzi obsahu nebo obálky, která dříve neměla identifikátor, můžete buď použít stejný název souboru jako u původního souboru, nebo pro aktualizovaný soubor použít název s identifikátorem GGKEY, který bude přiřazen po přidání knihy do vašeho katalogu knih. Pokud použijete jiný název souboru, který není založen na identifikátoru, vytvoří se v katalogu knih nová položka.

Soubory obálky musejí být ve formátu PNG, JPEG, PDF nebo TIFF a musejí mít příslušné přípony názvu souboru.

Jeden soubor PDF včetně obálky [ISBN].pdf
Soubor PDF, který neobsahuje strany obálky (přední a zadní strana obálky je poskytnuta samostatně) [ISBN]_interior.pdf – obsah
[ISBN]_frontcover.jpg
[ISBN]_backcover.jpg (přípona souboru se může lišit) – přední strana obálky, volitelné
Kniha rozdělená na několik souborů PDF [ISBN]_1of3.pdf
[ISBN]_2of3.pdf
[ISBN]_3of3.pdf (použijte odpovídající číslování)
Soubor ePub [ISBN].epub – obsah včetně obálky
[ISBN].jpg (přípona souboru se může lišit) – přední strana obálky pro marketingovou miniaturu, volitelné
Pomohly vám tyto informace?
Jak bychom článek mohli vylepšit?

Potřebujete další pomoc?

Chcete-li problém rychle vyřešit, přihlaste se a získejte další možnosti podpory

Vyhledávání
Vymazat vyhledávání
Zavřít vyhledávání
Aplikace Google
Hlavní nabídka
Prohledat Centrum nápovědy
true
82437
false