Vyhľadávanie
Vymazať vyhľadávanie
Zavrieť vyhľadávanie
Aplikácie Google
Hlavná ponuka

Pridanie jednej knihy

Ak máte veľké množstvo kníh, ktoré chcete odoslať naraz, prečítajte si pokyny o pridávaní viacerých kníh.

Poskytnutie nastavení knihy

 1. Prihláste sa do Centra partnerov na adrese play.google.com/books/publish/.
 2. Prejdite do Katalógu kníh.
 3. Kliknite na tlačidlo Pridať knihu.
 4. Zadajte kód ISBN (ak ho vaša kniha má). Môžete zadať buď 10-miestny, alebo 13-miestny kód ISBN. Ak vaša kniha nemá kód ISBN, začiarknite políčko s označením Táto kniha nemá kód ISBN ani iný identifikátor. Ku knihe tak priradíte identifikátor s predponou GGKEY, ktorý používa iba spoločnosť Google.
 5. Ak máte vo svojom účte viacero šablón, vyberte šablónu s predvolenou hodnotou, ktorú chcete pre túto knihu použiť.
 6. Kliknite na tlačidlo Vytvoriť.
 7. Poskytnite nám čo najviac informácií o knihe.
  • Na karte Všeobecné údaje zadajte základné bibliografické informácie, ako napríklad názov a autor. (Meno autora poskytnite pridaním prispievateľa.)
  • Na karte Obsah môžete nahrať súbory pre túto knihu.
  • Na karte Ceny uveďte, kde chcete svoju knihu predávať a za akú cenu. (Táto karta je k dispozícii iba v prípade, ak môžete predávať knihy v službe Google Play).
  • N karte Nastavenia uveďte ďalšie informácie o svojej knihe a nakonfigurujte nastavenia ukážky a distribúcie.
 8. Kliknutím na názov každej karty môžete na príslušnú kartu prejsť. Keď budete pripravený/-á odoslať súbory pre túto knihu, prejdite na kartu Obsah a postupujte podľa krokov na nahranie obsahu a obalu.

Nahranie súborov s obsahom a obalom

 1. Prejdite na kartu Obsah pre danú knihu a kliknite na tlačidlo Nahrať obsah.
 2. Kliknite na tlačidlo Vybrať súbory a vyberte súbory pre túto knihu z počítača. Môžete nahrať viacero súborov súčasne, ale každý súbor musí byť menší ako 2 GBcan upload multiple files at one time, although each file must be less than 2 GB in size. Uistite sa, že dodržiavate naše pokyny pre názvy súborov. Úspešne nahraté súbory budú uvedené na tejto karte.

Zverejnenie knihy

 1. Keď poskytnete obsah knihy a dokončíte jej nastavenia, budete môcť knihu zverejniť. Prejdite na kartu Zverejniť a kliknite na tlačidlo Pripravená na zverejnenie. Ak sa váš účet nachádza v krajine, kde môžete predávať knihy v službe Google Play, môžete si vybrať, kde bude vaša kniha k dispozícii:
  • Možnosť Zverejniť v službách Google Play a Knihy Google zobrazí knihu v službe Knihy Google aj v obchode služby Google Play.
  • Možnosť Zverejniť iba v službe Knihy Google zobrazí knihu v službe Knihy Google, pričom umožní vyhľadávanie v celom texte a povolí čítanie časti knihy (podľa zadanej percentuálnej hodnoty).
 2. Kniha sa okamžite zobrazí v Katalógu kníh a zverejní sa do 12 hodín.