Bài viết này áp dụng cho trải nghiệm mới trên Trung tâm đối tác. Nếu không thấy nút chuyển đổi "Giao diện người dùng mới" ở góc trên bên phải, thì bạn đang sử dụng trải nghiệm trước đây của Trung tâm đối tác. Vui lòng đọc phần Thêm một cuốn sách.

Thêm một cuốn sách

Bạn có thể tải lên và xuất bản một cuốn sách qua Trung tâm đối tác Play Sách. Nếu muốn gửi nhiều sách, bạn có thể tìm hiểu cách thêm nhiều cuốn sách.

Đưa ra chế độ cài đặt sách

 1. Đăng nhập vào Trung tâm đối tác.
 2. Ở bên trái, hãy nhấp vào Danh mục sách sau đó Thêm sách.
 3. Chọn mẫu có chế độ cài đặt mặc định bạn muốn áp dụng cho sách của mình.
 4. Chọn một chế độ bán.
 5. Chọn loại mã sách.
  • Nếu bạn không có ISBN cho sách, hãy chọn Nhận mã sách trên Google (GGKEY)
  • Nếu đã có ISBN, thì bạn có thể nhập ISBN gồm 10 chữ số hoặc 13 chữ số.
 6. Nhấp vào Lưu và tiếp tục.
 7. Cung cấp càng nhiều thông tin về cuốn sách càng tốt. Để di chuyển đến thẻ khác, hãy nhấp vào tên của thẻ tương ứng.
  • Thông tin về sách: Nhập thông tin danh mục cơ bản, chẳng hạn như định dạng sách, tên sách và tác giả. Dùng các thẻ bổ sung ở đầu trang để tìm ra các loại siêu dữ liệu mà bạn nên nhập.
  • Nội dung: Tải tệp lên cho sách của bạn.
  • Giá: Chỉ định giá và nơi bạn muốn bán sách.  
 8. Để gửi tệp cho cuốn sách này, hãy chuyển đến thẻ Nội dung.
 9. Làm theo các bước để tải nội dung và bìa sách lên.

Tải các tệp nội dung và bìa lên

 1. Đối với cuốn sách bạn muốn tải lên, hãy chuyển đến thẻ Nội dung.
 2. Nhấp vào Tải tệp lên.​
 3. Để chọn các tệp trên máy tính cho cuốn sách này, hãy nhấp vào Chọn tệp
  • Để tải nhiều tệp lên cùng lúc, hãy đảm bảo rằng kích thước mỗi tệp đều nhỏ hơn 2 GB. 
  • Bạn phải tuân theo nguyên tắc về tên tệp của chúng tôi. 
  • Các tệp đã tải lên thành công sẽ xuất hiện trên thẻ Nội dung.

Tìm hiểu thêm về thẻ Nội dung.

Xuất bản sách

 1. Đối với cuốn sách bạn muốn xuất bản, hãy chuyển đến thẻ Xem lại
 2. Nhấp vào Xuất bản.
 3. Sách đó sẽ xuất hiện trong Danh mục sách của bạn và được xuất bản trong vòng 24 giờ.

Bạn cần trợ giúp thêm?

Hãy thử các bước tiếp theo sau:

Tìm kiếm
Xóa tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Các ứng dụng của Google
Trình đơn chính
15855339502642029881
true
Tìm kiếm trong Trung tâm trợ giúp
true
true
true
true
true
82437