Bài viết này áp dụng cho trải nghiệm mới trên Trung tâm đối tác. Nếu không thấy nút chuyển đổi "Giao diện người dùng mới" ở góc trên bên phải, thì bạn đang sử dụng trải nghiệm trước đây của Trung tâm đối tác. Vui lòng đọc phần Thêm một cuốn sách.

Thêm một cuốn sách

Nếu bạn có số lượng lớn sách muốn gửi, vui lòng đọc cách thêm nhiều sách.

Cung cấp cài đặt sách

 1. Đăng nhập vào Trung tâm đối tác.
 2. Ở bên trái, nhấp vào Danh mục sách.
 3. Nhấp vào Thêm sách.
 4. Nhập ISBN nếu sách của bạn có số này. Bạn có thể nhập ISBN gồm 10 chữ số hoặc 13 chữ số. Nếu bạn không có ISBN cho cuốn sách, hãy chọn hộp bên cạnh "Cuốn sách này không có ISBN hoặc giá trị nhận dạng khác" để chỉ định giá trị nhận dạng nhận dạng do Google (có tiền tố là GGKEY ) gán cho cuốn sách của bạn.
 5. Để chọn định dạng sách chính xác cho sách, nhấp vào menu thả xuống. Nếu giá trị nhận dạng này giống nhau cho cả ấn bản in và phiên bản điện tử, vui lòng chọn đúng định dạng in. Nếu giá trị nhận dạng dành riêng cho phiên bản điện tử, hãy chọn Điện tử.
 6. Nếu bạn có nhiều mẫu trong tài khoản của mình, hãy chọn mẫu có tùy chọn cài đặt mặc định mà bạn muốn áp dụng cho cuốn sách này.
 7. Nhấp vào Tạo.
 8. Cung cấp nhiều thông tin nhất có thể về cuốn sách. Để di chuyển đến các tab khác nhau, hãy nhấp vào tên của từng tab.
  • Trên tab Siêu dữ liệu, hãy nhập thông tin danh mục cơ bản như định dạng sách, tên sách và người đóng góp (tác giả).
  • Trên tab Nội dung, bạn có thể tải tệp cho cuốn sách này lên.
  • Trên tab Giá, hãy chỉ định nơi bạn muốn bán sách và giá bán. Tìm hiểu các quốc gia được hỗ trợ cho Google Play Sách.
  • Trên tab Cài đặt, hãy định cấu hình tùy chọn cài đặt xem trước và kênh phân phối cho cuốn sách này.
 9. Khi bạn đã sẵn sàng gửi các tệp cho cuốn sách này, hãy di chuyển tới tab Nội dung và làm theo các bước để tải nội dung và bìa lên.

Tải tệp nội dung và tệp bìa lên

 1. Đối với cuốn sách bạn muốn tải lên, hãy di chuyển đến tab Nội dung và nhấp vào Tải nội dung lên.
 2. Để chọn các tệp cho cuốn sách này từ máy tính của bạn, hãy nhấp vào Chọn tệp. Bạn có thể tải nhiều tệp lên cùng một lúc, mặc dù mỗi tệp phải dưới 2 GB. Hãy nhớ làm theo nguyên tắc về tên tệp của chúng tôi. Những tệp đã tải lên thành công sẽ được liệt kê trên tab này.

Xuất bản sách

 1. Đối với cuốn sách bạn muốn xuất bản, hãy di chuyển đến tab Xuất bản. Nhấp vào Xuất bản Sẵn sàng để xuất bản. Nếu tài khoản của bạn là tại quốc gia mà bạn có thể bán sách trên Google Play, bạn có thể chọn nơi sẽ hiển thị sách của bạn:
  • Xuất bản lên Google Play và Google Sách sẽ hiển thị sách trên cả Google Sách lẫn trong Cửa hàng Google Play.
  • Chỉ xuất bản lên Google Sách sẽ hiển thị sách của bạn trên Google Sách, tại đó người dùng có thể tìm kiếm nội dung đầy đủ và đọc trực tuyến một tỷ lệ phần trăm chỉ định sẵn.
 2. Sách sẽ xuất hiện ngay trong Danh mục sách của bạn và sẽ được xuất bản trong vòng 24 giờ.
Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?

Bạn cần trợ giúp thêm?

Đăng nhập để xem thêm tùy chọn hỗ trợ giúp nhanh chóng giải quyết sự cố

Tìm kiếm
Xóa tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Các ứng dụng của Google
Menu chính
Tìm kiếm trong Trung tâm trợ giúp
true
82437
false