Duyệt xem và tìm kiếm Danh mục sách

Bạn có thể xem sách mà bạn đã gửi tại Danh mục sách trong tài khoản Trung tâm đối tác của bạn :

 1. Cuộn để tìm những cuốn sách đang hoạt động.
 2. Để xem thông tin chi tiết và chế độ cài đặt của một cuốn sách, hãy nhấp vào tên cuốn sách đó.

Danh mục sách cho thấy:

 • Tên sách
 • Tác giả
 • Giá trị nhận dạng, chẳng hạn như ISBN
 • Trạng thái
 • Nhãn – thông tin này cho thấy mẫu được dùng cho chế độ cài đặt mặc định
  • Nếu có 20 cuốn sách trở xuống trong danh mục, thì bạn không thể xem xét những nhãn đó. Nhưng bạn có thể xem xét ảnh bìa.

Sách của bạn xuất hiện trên trang Danh mục sách, cho dù sách chỉ được bật chế độ xem trước trên Google Sách hay chế độ bán trên Google Play:

 1. Cuộn để xem toàn bộ sách đang hoạt động trong danh mục của bạn.
 2. Để xem thông tin chi tiết về một cuốn sách cụ thể, hãy nhấp vào tên cuốn sách đó. 

Trạng thái sách

Cột Trạng thái trình bày thông tin cơ bản về trạng thái của cuốn sách trong Chương trình Đối tác.

 • Trực tiếp trên Google Play

  • Cuốn sách này đang được bán trên Cửa hàng Google Play và xuất hiện trên Google Sách.

 • Trực tiếp trên Google Sách

  • Bạn có thể xem trước cuốn sách này trên Google Sách nhưng không thể mua sách này trên Cửa hàng Google Play. Lý do có thể là:

   • Sách này chưa được kích hoạt chế độ bán.

   • Đây là sách in và ấn bản kỹ thuật số được bán trên Cửa hàng Google Play dưới dạng một mục riêng biệt trong Danh mục sách.

 • Cần phê duyệt

  • Bạn đã thêm cuốn sách này vào tài khoản của mình nhưng chưa chỉ rõ rằng bạn muốn sách xuất hiện để xem trước hay để bán.

  • Cách thiết lập chế độ xuất hiện của sách:

   1. Trong Danh mục sách, hãy nhấp vào tên sách.

   2. Chuyển đến thẻ "Tóm tắt".

   3. Thiết lập chế độ xuất hiện. 

 • Cần hành động

  • Bạn đã cho biết rằng bạn muốn cuốn sách này xuất hiện trên Google Sách hoặc được bán trên Google Play, nhưng hiện có một vấn đề cản trở việc này.

  • Cách giải quyết:

   1. Di chuột qua thông báo trạng thái để biết thêm thông tin chi tiết.

   2. Truy cập vào công cụ khắc phục sự cố của chúng tôi để xem những hành động bạn cần thực hiện.

    • Nếu bạn không muốn bán sách này hoặc không muốn cho bản xem trước xuất hiện trên Google Sách, hãy huỷ kích hoạt sách để xoá sách khỏi danh mục.

 • Đã tắt

  • Cuốn sách này đã bị xoá khỏi Cửa hàng Google Play và Google Sách.

  • Để thấy được sách đã tắt, bạn phải tìm cuốn sách đó.

 • Đang xử lý

  • Hệ thống đang xử lý các tệp hoặc chế độ cài đặt mới dựa trên những thay đổi gần đây đối với cuốn sách này.

  • Hãy kiểm tra lại sau để biết trạng thái mới nhất.

 • Không xác định

  • Không có đủ thông tin về cuốn sách này để xác định trạng thái. 

  • Cuốn sách này có thể đang được xử lý và sẽ sớm có trạng thái mới.

 
 • Theo mặc định, kết quả tìm kiếm của bạn sẽ bao gồm tất cả sách phù hợp với cụm từ tìm kiếm bạn đã nhập, chẳng hạn như:
  • Giá trị nhận dạng
  • Tên sách
  • Phụ đề
  • Tác giả
 • Hầu hết các cụm từ tìm kiếm đều không phân biệt chữ hoa chữ thường và chỉ những cụm từ hoàn chỉnh mới được hệ thống so khớp.
  • Ví dụ: khi bạn tìm kiếm "shake", hệ thống sẽ không trả về sách của Shakespeare.  
 • Riêng đối với nhãn, bạn phải sử dụng cách viết hoa chính xác.

Cách tìm kiếm danh mục của bạn:

 1. Chuyển tới trang Danh mục sách.
 2. Ở góc trên cùng bên phải, nhấp vào hộp tìm kiếm có nhãn "Lọc sách."

Mẹo: Nếu bạn xuất sách sau khi thực hiện một lượt tìm kiếm, thì tệp đó sẽ chỉ chứa kết quả tìm kiếm. 

 • Để tìm kiếm các trường cụ thể, hãy nhấp vào biểu tượng hình tam giác bên trong hộp tìm kiếm hoặc sử dụng hướng dẫn dưới đây.

Tìm kiếm theo giá trị nhận dạng

Nhập ISBN hoặc giá trị nhận dạng khác của cuốn sách vào hộp tìm kiếm.
 • Để tìm nhiều cuốn sách, hãy nhập danh sách giá trị nhận dạng, phân tách bằng dấu cách. Đối với giá trị nhận dạng bắt đầu bằng "GGKEY:", hãy nhập cả tiền tố đó. 

Tìm kiếm theo tên sách

Để tìm kiếm theo tên sách, hãy nhập "title:" trước từ khóa.
 • Nếu bạn muốn tìm kiếm một cụm từ, hãy cho cụm từ đó vào trong dấu ngoặc kép.

Ví dụ

title:"Romeo và Juliet"

Tìm kiếm theo cộng tác viên

Cách tìm kiếm cộng tác viên của cuốn sách, chẳng hạn như tác giả:
 • Nhập "author:" trước từ khoá.

Tìm kiếm theo nhãn (mẫu)

Nhãn, trước đây gọi là chi nhánh nhà xuất bản, cho biết sách của bạn dựa trên mẫu nào. 
Cách tìm nhãn:
Nhập "label:".
 • Đưa toàn bộ tên nhãn vào trong dấu ngoặc kép và viết hoa chính xác.

Ví dụ:

label:"Default Settings"

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?

Bạn cần trợ giúp thêm?

Đăng nhập để xem thêm tùy chọn hỗ trợ giúp nhanh chóng giải quyết sự cố

Tìm kiếm
Xóa tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Các ứng dụng của Google
Menu chính
Tìm kiếm trong Trung tâm trợ giúp
true
82437
false