Duyệt qua và tìm kiếm Danh mục sách

Bạn có thể xem sách mà bạn đã gửi trong Danh mục sách của tài khoản Trung tâm đối tác của mình. Hãy cuộn xuống để xem tất cả sách đang hoạt động của bạn và nhấp vào tên sách để xem chi tiết và cài đặt cho sách cụ thể đó. Bạn cũng có thể tìm kiếm sách cụ thể hoặc lọc danh mục của mình để chỉ hiển thị một tập hợp con sách.

Danh mục sách hiển thị tên sách, tác giả, số nhận dạng (ví dụ: ISBN), nhãn (nhãn chỉ ra mẫu được sử dụng để cung cấp cài đặt mặc định) và trạng thái. Nếu bạn có hai mươi sách trở xuống trong danh mục thì bạn sẽ không thấy nhãn nhưng ảnh bìa cho mỗi sách sẽ được hiển thị.

Sách của bạn xuất hiện trên trang Danh mục sách bất kể sách chỉ có sẵn để xem trước trên Google Sách hay sách cũng đang được bán trên Google Play. Cuộn xuống để xem tất cả sách đang hoạt động trong danh mục của bạn và nhấp vào tên sách để xem các chi tiết khác về sách cụ thể đó. Bạn cũng có thể tìm kiếm sách.

Trạng thái sách

Cột Trạng thái cung cấp cho bạn thông tin cơ bản về trạng thái sách trong Chương trình đối tác.

 • Trực tiếp trên Google Play
  Sách này có sẵn để bán trong cửa hàng Google Play và cũng được liệt kê trên Google Sách.

 • Trực tiếp trên Google Sách
  Sách này có thể xem trước được trên Google Sách nhưng không có sẵn để bán trong cửa hàng Google Play. Điều này có thể xảy ra vì sách chưa được cho phép bán hoặc vì đó là sách in và ấn bản số đang được bán trong cửa hàng Google Play dưới dạng mục nhập riêng biệt trong Danh mục sách.

 • Cần phê duyệt
  Bạn đã thêm sách này vào tài khoản của mình nhưng bạn chưa chỉ rõ xem bạn muốn sách có sẵn để xem trước hay để bán. Hãy nhấp vào tên sách trong Danh mục sách, sau đó chuyển tới tab Tóm tắt để đặt tính sẵn có cho sách. (Bạn có thể tránh trạng thái này trong tương lai bằng cách điều chỉnh cài đặt mẫu để tự động áp dụng cài đặt mặc định.)

 • Cần hành động
  Bạn đã chỉ rõ rằng bạn muốn sách này hiển thị trực tiếp trên Google Sách hoặc được bán trên Google Play, tuy nhiên, đã có một sự cố ngăn điều này. Di con trỏ qua thông báo trạng thái để biết thông tin chi tiết hơn, sau đó truy cập công cụ khắc phục sự cố của chúng tôi để xem hành động bạn cần thực hiện. Nếu bạn không có ý định bán hoặc đặt sách này có sẵn để xem trước trên Google Sách, bạn có thể hủy kích hoạt để xóa sách khỏi Danh mục sách.

 • Đã hủy kích hoạt
  Sách này đã bị xóa khỏi cửa hàng Google Play và Google Sách. Sách đã hủy kích hoạt chỉ hiển thị nếu bạn tìm kiếm chúng, chứ không phải khi bạn đang duyệt qua danh mục của mình.

 • Đang xử lý
  Gần đây, sách này đã bị thay đổi và hệ thống đang xử lý cài đặt hoặc tệp mới. Hãy kiểm tra lại sau để biết trạng thái được cập nhật.

 • Không xác định
  Không có đủ thông tin về sách này để xác định trạng thái của sách vào lúc này. Có thể sách đang được xử lý và sẽ sớm có trạng thái cập nhật.

Để tìm kiếm danh mục của bạn, nhấp vào hộp tìm kiếm được gắn nhãn Lọc sách ở góc trên cùng bên phải của trang Danh mục sách. Theo mặc định, kết quả tìm kiếm sẽ bao gồm tất cả sách có số nhận dạng, tên sách, phụ đề hoặc tác giả khớp với cụm từ tìm kiếm mà bạn đã nhập vào. Tìm kiếm không phân biệt chữ hoa/chữ thường và chỉ các từ hoàn chỉnh mới khớp (ví dụ: tìm kiếm "shake" sẽ không trả về các sách của Shakespeare). Ngoại lệ là khi tìm kiếm nhãn, khi đó bạn phải cung cấp tên nhãn hoàn chỉnh và tên nhãn phải khớp chính xác cách viết hoa.

Nếu bạn xuất sách sau khi chạy tìm kiếm, chỉ các kết quả tìm kiếm mới được bao gồm trong tệp.

Bạn cũng có thể tìm kiếm các trường cụ thể bằng cách nhấp vào biểu tượng hình tam giác bên trong hộp tìm kiếm hoặc sử dụng các từ khóa sau.

 • Tìm kiếm theo số nhận dạng
  Nhập một ISBN hoặc số nhận dạng của sách khác vào hộp tìm kiếm để tìm sách tương ứng. Bạn cũng có thể nhập danh sách số nhận dạng, được phân tách bằng dấu cách để tìm nhiều sách. Đối với các số nhận dạng bắt đầu bằng "GGKEY:", bao gồm tiền tố.

 • Tìm kiếm theo tên sách
  Để tìm kiếm theo tên sách, hãy nhập title: trước từ khóa. Nếu bạn muốn tìm kiếm một cụm từ, hãy cho cụm từ đó vào trong dấu ngoặc kép.

  Ví dụ
  title:"Romeo and Juliet"
 • Tìm kiếm theo người đóng góp
  Để tìm kiếm theo người đóng góp của sách (bao gồm tác giả và những kiểu người đóng góp khác), hãy nhập author: trước từ khóa.

 • Tìm kiếm theo nhãn (mẫu)
  Nhãn cho biết mẫu nào đã được sử dụng cho sách của bạn (trong phiên bản trước của Trung tâm đối tác, mẫu được gọi là chi nhánh nhà xuất bản). Để tìm kiếm theo nhãn, hãy nhập label: và cho toàn bộ tên nhãn vào dấu ngoặc kép với cách viết hoa chính xác.

  Ví dụ
  label:"Default Settings"
Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?

Bạn cần trợ giúp thêm?

Đăng nhập để xem thêm tùy chọn hỗ trợ giúp nhanh chóng giải quyết sự cố

Tìm kiếm
Xóa tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Các ứng dụng của Google
Menu chính
Tìm kiếm trong Trung tâm trợ giúp
true
82437
false