Bläddra och söka i Bokkatalogen

Du kan bläddra bland och söka efter dina böcker i bokkatalogen i Partnercenter-kontot. I bokkatalogen visas en översikt över alla böcker, inklusive titel, författare, listpris och status.

Om du vill veta mer om en viss bok klickar du på titeln och öppnar bokens informationssida. Du kan även använda sökfunktionen för att hitta specifika böcker eller tillämpa filter på formatet och visa kolumner med böckers format och status.

Böckerna visas på sidan Bokkatalog oavsett om de endast är tillgängliga för förhandsgranskning på Google Böcker eller säljs på Google Play. Alla böcker som säljs på Google Play kan förhandsgranskas på Google Böcker. Inaktiverade böcker visas inte som standard. De visas bara om du väljer att visa böckers format och status.

Om du laddar ned boklistan efter att du gjort en sökning eller använt ett filter inkluderas böckerna i sökresultaten i filen.

Söka efter titlar, författare eller identifierare

Om du vill söka i katalogen klickar du på sökrutan högst upp på sidan Bokkatalog. Sökresultaten inkluderar alla böcker som har en identifierare, titel eller medverkande som matchar söktermerna du angav.

Sökningar är inte skiftlägeskänsliga och inkluderar delvisa matchningar (t.ex. visas böcker av Shakespeare om du söker efter ”shake”).

Du kan även söka i specifika fält med hjälp av följande prefix. Du kan ange flera sökord avgränsade med blanksteg. Sökresultaten inkluderar alla böcker som matchar någon av söktermerna som du angav.

Fält Exempel Beskrivning

Titel

title:"Romeo och Julia”

Om du vill söka bland boktitlar skriver du ”title:” före sökordet. Om du vill söka på en fras skriver du den inom citattecken.

Identifierare

9781455582327

eller

ISBN:9781455582327

eller

GGKEY:17JK9CNTSWF

Ange ett ISBN-nummer eller någon annan identifierare för boken i sökrutan för att hitta motsvarande bok. För identifierare som börjar med GGKEY: ska prefixet GGKEY tas med.

Flera identifierare

9781455582327

9781234567890

GGKEY:17JK9CNTSWF

eller

ISBN:9781455582327

ISBN:9781234567890

GGKEY:17JK9CNTSWF

Kopiera hela listan med identifierare från din egen lista och klistra in den i sökrutan.

Om du tar med det valfria prefixet (dvs. ISBN:) visas identifierare som inte finns i kontot i rött.

Medverkande

author:Shake

eller

exact_author:Shakespeare

Om du vill söka bland medverkande i böcker efter författare och andra typer av medverkande, t.ex. berättare, kan du lägga till följande sökprefix:

  • ”author:” returnerar alla böcker med medverkande som innehåller ditt sökord. Till exempel returnerar ”author: Shake” böcker av Shakespeare
  • ”exact_author:” returnerar alla böcker med medverkande som matchar ditt sökord exakt. Till exempel returnerar inte ”author: Shake” böcker av Shakespeare

Filtrera efter format

Du kan filtrera böcker efter bokformat utifrån formatet du angav i bokens metadata och information.

Du kan filtrera böcker efter format genom att klicka på Format högst upp i boklistan och välja format.

Filtrera efter status

I kolumnen Status visas grundläggande information om statusen för en bok i ditt Partnercenter-konto. Du kan filtrera böcker efter bokstatus och tillgänglighet, försäljningsstatus och följande problemtyper där åtgärd krävs:

  • Pris
  • Innehåll
  • Inställningar
  • Innehållsrättigheter
  • Ljudbokskvalitet

Du kan filtrera böcker efter status genom att klicka på rubriken Status högst upp i boklistan.

Sortera efter titel, författare och senast uppdaterad

Du kan sortera böckerna efter kolumnerna Titel, Författare och Senast uppdaterad i stigande eller fallande ordning genom att klicka på varje kolumnrubrik. Observera att datumet för den senaste uppdateringen är en uppskattning och kanske inte stämmer exakt med datumet då den senaste ändringen gjordes.

Behöver du mer hjälp?

Logga in för ytterligare supportalternativ så att du kan lösa problemet snabbt

Sök
Rensa sökning
Stäng sökrutan
Googles appar
Huvudmeny
10525930525954483851
true
Sök i hjälpcentret
true
true
true
true
true
82437