Bläddra och söka i bokkatalogen

De böcker som du har skickat in visas i bokkatalogen i ditt konto i partnercentret:

 1. Du kan scrolla bland dina aktiva böcker.
 2. Klicka på en titel om du vill se mer information om den boken och dess inställningar.
  • Läs mer om hur du söker efter en bok.
  • Använd filtret om du vill se en delmängd av böckerna. 

I bokkatalogen visas följande:

 • Titel
 • Författare
 • Identifierare, till exempel ISBN-nummer
 • Status
 • Etikett som visar vilken mall för standardinställningar som använts
  • Om du har högst 20 böcker i katalogen visas inte etiketterna. Däremot ser du omslagsbilderna.

Böckerna visas på sidan Bokkatalog oavsett om de endast är tillgängliga för förhandsgranskning på Google Böcker eller om de säljs på Google Play.

 1. Scrolla nedåt om du vill se alla aktiva böcker i katalogen.
 2. Klicka på en titel om du vill se mer information om den boken. 

Bokstatus

I kolumnen Status visas grundläggande information om statusen för en bok i partnerprogrammet.

 • Finns på Google Play

  • Den här boken är tillgänglig i Google Play Butik för försäljning och på Google Böcker.

 • Finns på Google Böcker

  • Boken kan förhandsgranskas på Google Böcker, men det går inte att köpa den i Google Play Butik. Möjliga orsaker:

   • Den har inte aktiverats för försäljning.

   • Det är en tryckt utgåva och den digitala utgåvan säljs i Google Play Butik som en separat post i bokkatalogen.

 • Godkännande krävs

  • Du har lagt till den här boken i kontot men inte angett att den ska vara tillgänglig för förhandsgranskning eller försäljning.

  • Så här anger du var boken ska vara tillgänglig:

   1. Klicka på bokens titel i bokkatalogen.

   2. Öppna fliken Sammanfattning.

   3. Ange var boken ska vara tillgänglig. 

    • Tips! Ändra mallinställningarna om du vill att standardinställningarna ska tillämpas automatiskt så att du slipper det här steget i framtiden.

 • Åtgärd krävs

  • Du har angett att boken ska visas på Google Böcker eller säljas på Google Play, men ett problem förhindrar detta.

  • Gör så här:

   1. Håll muspekaren över statusmeddelandet om du vill se mer detaljerad information.

   2. Besök vårt felsökningsverktyg där du ser vad du behöver göra.

    • Om du inte vill att boken ska säljas eller gå att förhandsgranska på Google Böcker inaktiverar du den så att den tas bort från katalogen.

 • Inaktiverad

  • Boken har tagits bort från Google Play Butik och Google Böcker.

  • Om du vill se en inaktiverad bok måste du söka efter den.

 • Bearbetas

  • Nya inställningar eller nya filer bearbetas i systemet utifrån de senaste ändringarna av boken.

  • Titta igen senare om statusen har uppdaterats.

 • Okänd

  • Det går inte att avgöra vilken status boken har eftersom det inte finns tillräckligt med information om den. 

  • Förmodligen bearbetas boken och statusen uppdateras snart.

 
 • Som standard visas alla böcker som matchar söktermerna i sökresultaten. Det kan till exempel vara
  • identifierare
  • titlar
  • underrubriker
  • författare
 • De flesta sökningar är inte skiftlägeskänsliga, och bara hela ord matchas.
  • Till exempel returneras inte böcker av Shakespeare om du söker efter shake.  
 • Det är bara för etiketter som du måste följa bruket av stora och små bokstäver exakt.

Så här söker du i katalogen:

 1. Öppna sidan Bokkatalog.
 2. Klicka på sökrutan Filtrera böcker uppe till höger.

Tips! Om du exporterar böcker efter en sökning innehåller den exporterade filen bara sökresultaten. 

 • Du kan söka i särskilda fält genom att klicka på triangelikonen i sökrutan eller följa anvisningarna nedan.

Söka efter identifierare

Skriv ett ISBN-nummer eller någon annan identifierare för boken i sökrutan.
 • Om du vill söka efter flera böcker skriver du en lista med identifierare avgränsade med blanksteg. För identifierare som börjar med GGKEY: ska prefixet tas med. 

Söka efter titel

Om du vill söka efter en boktitel skriver du title: före sökordet.
 • Om du vill söka på en fras skriver du den inom citattecken.

Exempel

title:"Romeo och Julia"

Söka efter medarbetare

Så här söker du efter medarbetare till böcker, till exempel författare:
 • Skriv author: före sökordet.

Söka efter etikett (mall)

Etiketter, som tidigare kallades förlag, anger vilken mall som en bok bygger på. 
Så här söker du efter etiketter:
Skriv label:.
 • Skriv därefter hela etiketten inom citattecken. Följ stavningen exakt vad gäller stora och små bokstäver.

Exempel:

label:"Standardinställningar"

Var det här till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?

Behöver du mer hjälp?

Logga in för ytterligare supportalternativ så att du kan lösa problemet snabbt

Sök
Rensa sökning
Stäng sökrutan
Googles appar
Huvudmeny
Sök i hjälpcentret
true
82437
false