Prehliadanie a vyhľadávanie v Katalógu kníh

Odoslané knihy si môžete zobraziť v Katalógu kníh v účte Centra partnerov. Posunutím nadol si zobrazíte všetky aktívne knihy a kliknutím na názov knihy zobrazíte podrobnosti a nastavenia konkrétnej knihy. Môžete tiež vyhľadať konkrétnu knihu alebo filtrovať katalóg tak, aby sa zobrazila iba podskupina kníh.

V Katalógu kníh sa zobrazuje názov, autor, identifikátor (napr. kód ISBN), štítok (označujúci šablónu, pomocou ktorej sa poskytli predvolené nastavenia) a stav. Ak máte vo svojom katalógu dvadsať alebo menej kníh, namiesto štítku sa zobrazí obrázok na obale každej knihy.

Knihy sa na stránke Katalóg kníh zobrazujú bez ohľadu na to, či sú k dispozícii ich ukážky v službe Knihy Google alebo sa predávajú v službe Google Play. Posúvaním nadol zobrazíte všetky aktívne knihy v katalógu. Ak chcete zobraziť podrobnosti o konkrétnej knihe, kliknite na jej názov. Taktiež je možné knihy vyhľadávať.

Stav knihy

Stĺpec Stav obsahuje základné informácie o stave knihy v Programe pre partnerov.

 • Zverejnená v službe Google Play
  Táto kniha je k dispozícii v Obchode Google Play a jej ukážku si môžete zobraziť aj v službe Knihy Google.

 • Zverejnená v službe Knihy Google
  Ukážka knihy sa dá zobraziť v službe Knihy Google, ale kniha nie je k dispozícii na predaj v obchode služby Google Play. Môže to byť spôsobené tým, že jej predaj nebol povolený, alebo sa jedná o tlačené vydanie, pričom digitálne vydanie sa v obchode služby Google Play predáva ako samostatná položka v Katalógu kníh.

 • Vyžaduje schválenie
  Túto knihu ste pridali do svojho účtu, ale neurčili ste, či ju chcete sprístupniť ako ukážku alebo na predaj. Dostupnosť knihy nastavíte na karte Súhrn po kliknutí na názov knihy v Katalógu kníh. (Tomuto stavu môžete zabrániť úpravou nastavení šablóny, ktorá zabezpečí, aby sa automaticky použili predvolené nastavenia.)

 • Vyžaduje sa akcia
  Označili ste, že túto knihu chcete zverejniť v službe Knihy Google alebo predávať v službe Google Play, ale vyskytol sa problém, ktorý tomu zabraňuje. Umiestnite kurzor myši na stavovú správu – zobrazia sa podrobnejšie informácie. Potom použite náš nástroj na riešenie problémov, ktorý vám ukáže, aké kroky musíte vykonať. Ak túto knihu nemáte v pláne predávať ani povoliť zobrazovanie jej ukážok v službe Knihy Google, môžete ju deaktivovať, čím sa odstráni z Katalógu kníh.

 • Deaktivovaná
  Kniha sa odstránila z obchodu služby Google Play a zo služby Knihy Google. Deaktivované knihy sa zobrazia iba pri vyhľadávaní a pri prehliadaní katalógu sa nezobrazia.

 • Procesory
  Kniha bola nedávno zmenená a systém spracováva nové nastavenia alebo súbory. Vráťte sa sem neskôr a skontrolujte aktualizovaný stav.

 • Neznáme
  Momentálne neexistuje dostatok informácií o knihe a jej stav sa nedá určiť. Táto kniha sa pravdepodobne spracováva a jej stav sa čoskoro aktualizuje.

Ak chcete vyhľadávať v katalógu, kliknite na vyhľadávacie pole s označením Filtrovanie kníh v pravom hornom rohu stránky Katalóg kníh. V predvolenom nastavení budú výsledky vyhľadávania obsahovať všetky knihy, ktorých identifikátor, názov, podtitul alebo autor sa zhoduje so zadaným hľadaným výrazom. Vyhľadávania nerozoznávajú veľké a malé písmená a vyhľadajú sa iba zhody pre úplné slová (napr. vyhľadajte dopytu „shake“ nevráti knihy od autora Shakespeare). Výnimkou je vyhľadávanie štítkov, kedy musí byť uvedený úplný názov štítku a musia sa správne uviesť veľké a malé písmená.

Ak po uskutočnení vyhľadávania svoje knihy exportujete, do daného súboru sa zahrnú iba výsledky vyhľadávania.

Môžete tiež vyhľadávať v konkrétnych poliach. Vykonáte to kliknutím na ikonu trojuholníku vo vyhľadávacom poli alebo pomocou nasledujúcich kľúčových slov.

 • Vyhľadávanie podľa identifikátora
  Ak do vyhľadávacieho poľa zadáte jeden kód ISBN alebo iný identifikátor knihy, vyhľadáte príslušnú knihu. Ak chcete vyhľadať viacero kníh, môžete zadať zoznam identifikátorov oddelených medzerami. V prípade identifikátorov začínajúcich predponou „GGKEY:“ nezabudnite túto predponu uviesť.

 • Vyhľadávanie podľa názvu
  Ak chcete vyhľadávať v názvoch kníh, zadajte pred kľúčovým slovom parameter title:. Ak chcete vyhľadať frázu, zadajte ju v úvodzovkách.

  Príklad
  title:"Romeo and Juliet"
 • Vyhľadávanie podľa prispievateľa
  Ak chcete vyhľadávať prispievateľov kníh (vrátane autorov a ďalších typov prispievateľov), zadajte pred kľúčovým slovom parameter autor:.

 • Vyhľadávanie podľa menovky (šablóny)
  Menovky označujú, ktorá šablóna sa pre knihy použila (v predchádzajúcej verzii Centra pre partnerov sa šablóny nazývali nakladatelia). Ak chcete vyhľadávať menovky, zadajte parameter label: a uveďte úplný názov menovky v úvodzovkách s presnými veľkými a malými písmenami.

  Príklad
  label:"Default Settings"
Pomohlo vám to?
Ako ju môžeme zlepšiť?