Przeglądanie i przeszukiwanie Katalogu książek

Swoje książki możesz przeglądać i wyszukiwać w katalogu książek na koncie w Centrum Partnerów. Katalog książek zawiera podsumowanie każdej książki, w tym tytuł, autora, rynkową cenę detaliczną i stan.

Aby zobaczyć więcej informacji dotyczących konkretnej książki i jej ustawienia, kliknij jej tytuł i otwórz stronę „Informacje o książce”. Możesz też użyć wyszukiwarki, aby wyszukać konkretne książki, albo zastosować filtry formatu do kolumn formatu oraz wyświetlić kolumny formatu i stanu.

Twoje książki są widoczne na stronie Katalogu książek – niezależnie od tego, czy tylko udostępniasz ich podgląd w Książkach Google czy sprzedajesz je w Google Play. W Książkach Google można wyświetlać podgląd wszystkich książek sprzedawanych w Google Play. Zdezaktywowane książki nie są domyślnie widoczne i są wyświetlane tylko wtedy, gdy zdecydujesz się wyświetlać ich format i stan.

Jeśli po użyciu wyszukiwarki lub filtra pobierzesz listę książek, wyniki zostaną uwzględnione w pliku.

Wyszukiwanie według tytułów, autorów i identyfikatorów

Aby przeszukać katalog, kliknij pole wyszukiwania u góry strony „Katalog książek”. Wyniki wyszukiwania zawierają wszystkie książki, których identyfikator, tytuł lub twórca zgadza się z podanym hasłem.

Podczas wyszukiwania nie jest rozróżniana wielkość liter. Uwzględniane są częściowe dopasowania (np. wyszukanie słowa „Shake” spowoduje zwrócenie książek napisanych przez Shakespeare'a).

Możesz też wyszukiwać określone pola za pomocą opisanych niżej prefiksów. Możesz wpisać wiele słów kluczowych rozdzielonych spacjami – wyniki wyszukiwania będą obejmować wszystkie książki, które pasują do podanych haseł.

Pole Przykład Opis

Tytuł

title: „Romeo i Julia”

Aby wyszukać tytuły książek, wpisz „title:” przed słowem kluczowym. Jeśli chcesz wyszukać określoną frazę, umieść ją w podwójnym cudzysłowie.

Identyfikator

9781455582327

lub

ISBN:9781455582327

lub

GGKEY:17JK9CNTSWF

Jeśli chcesz znaleźć konkretną książkę, w polu wyszukiwania wpisz jej ISBN lub inny identyfikator. W przypadku identyfikatorów zaczynających się od „GGKEY:” wpisz także prefiks.

Wiele identyfikatorów

9781455582327

9781234567890

GGKEY:17JK9CNTSWF

lub

ISBN:9781455582327

ISBN:9781234567890

GGKEY:17JK9CNTSWF

Aby wyszukać listę książek, skopiuj wszystkie identyfikatory ze swojej listy i wklej je w polu wyszukiwania.

Jeśli dodasz opcjonalny prefiks (czyli ISBN:), identyfikatory, których nie ma na Twoim koncie, będą się wyświetlać na czerwono.

Twórca

author:Shake

lub

exact_author:Shakespeare

Aby wyszukać książki według twórców (w tym jej autorów i innych współtwórców, takich jak narrator), możesz dodać te prefiksy wyszukiwania:

  • „author:” zwraca wszystkie książki z twórcami uwzględnionymi w podanym słowie kluczowym. Na przykład hasło „author: Shake” zwróci książki, których twórcą jest „Shakespeare”.
  • „exact_author:” zwraca wszystkie książki z twórcami, którzy dokładnie pasują do słowa kluczowego. Na przykład hasło „author: Shake” nie zwróci książek, których twórcą jest „Shakespeare”.

Filtrowanie według formatu

Książki możesz filtrować według formatu, który został przez Ciebie podany w metadanych i informacjach o książce.

Aby filtrować książki w ten sposób, kliknij nagłówek Format u góry listy książek i wybierz odpowiedni format.

Filtrowanie według stanu

Kolumna „Stan” zawiera podstawowe informacje o stanie książki na koncie w Centrum Partnerów. Książki możesz filtrować według ich stanu i dostępności, stanu sprzedaży oraz tych problemów typu „Wymaga działania”:

  • Cena
  • Treść
  • Ustawienia
  • Prawa do treści
  • Jakość audiobooka

Aby filtrować książki według stanu, kliknij nagłówek Stan u góry listy książek.

Sortowanie według tytułu, autora i ostatniej aktualizacji

Książki możesz posortować w kolejności rosnącej lub malejącej według tytułu, autora i czasu ostatniej aktualizacji, klikając odpowiedni nagłówek kolumny. Data ostatniej aktualizacji jest przybliżona i może nie odpowiadać dokładnie dacie ostatniej zmiany.

Potrzebujesz dodatkowej pomocy?

Wykonaj te czynności:

Szukaj
Wyczyść wyszukiwanie
Zamknij wyszukiwanie
Aplikacje Google
Menu główne