Bla gjennom og søk etter bøker i katalogen din

Du kan se bøkene du har sendt inn, i bokkatalogen i partnersenterkontoen din. Rull ned for å se alle de aktive bøkene dine, og klikk på tittelen til en bok for å se detaljer om og innstillinger for den aktuelle boken. Du kan også søke etter en bestemt bok eller filtrere katalogen din slik at bare noen av bøkene vises.

I bokkatalogen kan du se tittelen, forfatteren, identifikatoren (f.eks. ISBN-nummeret), etiketten (indikerer hvilken mal som er brukt for å angi standardinnstillingene) og statusen. Etiketten vises ikke dersom du har 20 eller færre bøker i katalogen din, men omslaget for de enkelte bøkene vises fortsatt.

Bøkene dine vises på Bokkatalog-siden uavhengig av om de bare er tilgjengelige for forhåndsvisning på Google Bøker eller om de også selges på Google Play. Rull ned for å se alle de aktive bøkene i katalogen din, og klikk på en tittel for å se flere detaljer for den spesifikke boken. Du kan også søke etter bøker.

Bokstatus

Status-kolonnen gir deg grunnleggende informasjon om statusen for boken i partnerprogrammet.

 • Publisert på Google Play
  Denne boken er tilgjengelig for salg i Google Play Butikk, og den er også oppført i Google Bøker.

 • Publisert på Google Bøker
  Denne boken kan forhåndsvises på Google Bøker, men er ikke tilgjengelig for salg i Google Play-butikken. Dette kan være fordi den ikke er aktivert for salg, eller fordi det er en trykt bok, og den digitale utgaven selges i Google Play-butikken som en egen oppføring i bokkatalogen.

 • Trenger godkjenning
  Du har lagt til denne boken i kontoen din, men ennå ikke angitt om den skal være tilgjengelig for salg eller forhåndsvisning. Klikk på bokens tittel i bokkatalogen, og gå deretter til Sammendrag-fanen for å angi tilgjengelighet. (Du kan unngå denne statusen ved å endre malinnstillingene til automatisk å bruke standardinnstillingene.)

 • Krever handling
  Du har indikert at du vil legge ut denne boken på Google Bøker, eller selge den på Google Play, men det noe som står i veien for dette. Hold markøren over statusmeldingen for mer detaljert informasjon, og gå så til feilsøkingsverktøyet for å se hva du bør gjøre. Hvis du verken har tenkt å selge denne boken eller gjøre den tilgjengelig for forhåndsvisning på Google Bøker, kan du deaktivere den for å fjerne den fra bokkatalogen.

 • Deaktivert
  Denne boken har blitt fjernet fra Google Play-butikken og Google Bøker. Deaktiverte bøker vises bare hvis du søker etter dem, og ikke når du blar gjennom katalogen din.

 • Under behandling
  Det er nylig foretatt endringer med boken, og systemet behandler de nye filene eller innstillingene. Kom innom senere for en oppdatert status.

 • Ukjent
  Det foreligger ikke tilstrekkelig informasjon om boken til at den kan tilordnes en status på nåværende tidspunkt. Boken er trolig under behandling, og en oppdatert status kommer snart.

Hvis du vil søke i katalogen din, klikker du på søkefeltet merket med Filtrér bøker oppe til høyre på Bokkatalog-siden. Søkeresultatene dine inneholder som standard alle bøker med en identifikator, tittel, undertittel eller forfatter som samsvarer med søkeordene du oppga. Det skilles ikke mellom små og store bokstaver i søk, og bare hele ord gir treff (et søk etter «shake» gir f.eks. ikke treff på bøker av Shakespeare). Unntaket er når du søker etter etiketter, for da må du oppgi det fullstendige etikettnavnet med eksakt riktig bruk av små og store bokstaver.

Hvis du eksporterer bøkene dine etter at du har lagt inn et søk, er det bare søkeresultatene som blir inkludert i filen.

Du kan også søke etter bestemte felt ved å klikke på trekantikonet inne i søkefeltet, eller ved å bruke de følgende søkeordene:

 • Søk etter identifikator
  Skriv inn et enkelt ISBN-nummer eller andre bokidentifikatorer i søkefeltet for å finne boken med tilsvarende identifikator. Du kan også skrive inn en liste over identifikatorer, adskilt med mellomrom, for å finne flere bøker. Du må ta med prefikset «GGKEY:» for alle identifikatorer som begynner med dette.

 • Søk etter tittel
  Hvis du vil søke gjennom boktitlene, skriver du title: før søkeordet. Hvis du vil søke etter et uttrykk, setter du det i doble anførselstegn.

  Eksempel
  title:"Romeo and Juliet"
 • Søk etter bidragsyter
  Hvis du vil søke gjennom bidragsytere (herunder forfattere og andre typer bidragsytere), skriver du author: før søkeordet.

 • Søk etter etikett (mal)
  Gjennom etikettene kan du se hvilke maler som ble brukt for bøkene dine (i den forrige versjonen av partnersenteret ble maler kalt for forlagsavdelinger). Hvis du vil søke gjennom etiketter, skriver du label: og deretter hele etikettnavnet i doble anførselstegn. Du må skille mellom små og store bokstaver i etikettnavnet.

  Eksempel
  label:"Default Settings"
Var dette nyttig for deg?
Hvordan kan vi forbedre den?

Trenger du mer hjelp?

Logg på for å få mer hjelp til å løse problemet raskt

Søk
Slett søket
Lukk søket
Google-apper
Hovedmeny
Søk i brukerstøtte
true
82437
false