Περιήγηση και αναζήτηση στον Κατάλογο βιβλίων

Μπορείτε να περιηγηθείτε και να αναζητήσετε τα βιβλία σας στον κατάλογο βιβλίων του λογαριασμού σας στο Κέντρο Συνεργατών. Ο κατάλογος βιβλίων εμφανίζει μια επισκόπηση κάθε βιβλίου, συμπεριλαμβανομένου του τίτλου, του συγγραφέα, της τιμής καταλόγου και της κατάστασης.

Για να βρείτε περισσότερες λεπτομέρειες και ρυθμίσεις για ένα συγκεκριμένο βιβλίο, κάντε κλικ στον τίτλο και μεταβείτε στη σελίδα "Πληροφορίες βιβλίου" κάθε βιβλίου. Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία αναζήτησης για να αναζητήσετε συγκεκριμένα βιβλία ή να εφαρμόσετε φίλτρα στη μορφή και να εμφανίσετε στήλες μορφής και κατάστασης βιβλίων.

Τα βιβλία σας εμφανίζονται στη σελίδα του καταλόγου βιβλίων, ανεξάρτητα από το εάν είναι διαθέσιμα μόνο για προεπισκόπηση στα Βιβλία Google ή εάν πωλούνται στο Google Play. Στα Βιβλία Google διατίθεται προεπισκόπηση όλων των βιβλίων που πωλούνται στο Google Play. Τα απενεργοποιημένα βιβλία δεν εμφανίζονται από προεπιλογή παρά μόνο αν επιλέξετε να εμφανίζονται η μορφή και η κατάσταση των βιβλίων.

Εάν κατεβάσετε τη λίστα βιβλίων σας αφού χρησιμοποιήσετε μια αναζήτηση ή ένα φίλτρο, τα βιβλία στα αποτελέσματα θα συμπεριληφθούν στο αρχείο.

Αναζήτηση τίτλων, συγγραφέων ή αναγνωριστικών

Για να αναζητήσετε τον κατάλογό σας, κάντε κλικ στο πλαίσιο αναζήτησης στο επάνω μέρος της σελίδας Κατάλογος βιβλίων. Τα αποτελέσματα αναζήτησης θα περιλαμβάνουν όλα τα βιβλία που διαθέτουν ένα αναγνωριστικό, έναν τίτλο ή έναν συνεισφέρων που αντιστοιχεί στους όρους αναζήτησης που καταχωρίσατε.

Στις αναζητήσεις δεν γίνεται διάκριση πεζών-κεφαλαίων και περιλαμβάνονται μερικές αντιστοιχίσεις (π.χ. η αναζήτηση της λέξης "shake" θα εμφανίσει βιβλία του Shakespeare).

Μπορείτε επίσης να αναζητήσετε συγκεκριμένα πεδία χρησιμοποιώντας τα παρακάτω προθέματα. Μπορείτε να καταχωρίσετε πολλές λέξεις-κλειδιά που διαχωρίζονται με κενά και τα αποτελέσματα αναζήτησης θα περιλαμβάνουν όλα τα βιβλία που αντιστοιχούν σε οποιονδήποτε από τους όρους αναζήτησης που καταχωρίσατε.

Πεδίο Παράδειγμα Περιγραφή

Τίτλος

title: "Romeo and Juliet"

Για αναζήτηση στους τίτλους των βιβλίων σας, πληκτρολογήστε τον τίτλο πριν από τη λέξη-κλειδί. Εάν θέλετε να αναζητήσετε μια φράση, τοποθετήστε τη μέσα σε διπλά εισαγωγικά.

Αναγνωριστικό

9781455582327

ή

ISBN:9781455582327

ή

GGKEY:17JK9CNTSWF

Εισαγάγετε ένα μεμονωμένο ISBN ή κάποιο άλλο αναγνωριστικό του βιβλίου στο πλαίσιο αναζήτησης, για να εντοπίσετε το αντίστοιχο βιβλίο. Για αναγνωριστικά που αρχίζουν με "GGKEY:", συμπεριλάβετε το πρόθεμα "GGKEY".

Πολλά αναγνωριστικά

9781455582327

9781234567890

GGKEY:17JK9CNTSWF

ή

ISBN:9781455582327

ISBN:9781234567890

GGKEY:17JK9CNTSWF

Για οποιαδήποτε συγκεκριμένη λίστα βιβλίων, αντιγράψτε την πλήρη λίστα αναγνωριστικών από τη δική σας λίστα και επικολλήστε τη στο πλαίσιο αναζήτησης.

Αν συμπεριλάβετε το προαιρετικό πρόθεμα (δηλαδή ISBN:), τα αναγνωριστικά που δεν υπάρχουν στον λογαριασμό σας θα εμφανίζονται με κόκκινο χρώμα.

Συνεισφέρων

author:Shake

ή

exact_author:Shakespeare

Για να κάνετε αναζήτηση στους συνεργάτες των βιβλίων σας με συγγραφείς και άλλους τύπους συνεισφερόντων, όπως είναι ο αφηγητής, μπορείτε να προσθέσετε αυτά τα προθέματα αναζήτησης:

  • Το "author:" εμφανίζει τυχόν βιβλία με συνεισφέροντες που περιλαμβάνουν τη λέξη-κλειδί σας. Για παράδειγμα, το "author: Shake" θα εμφανίσει βιβλία του Shakespeare
  • Το "exact_author:" εμφανίζει βιβλία με συνεισφέροντες που αντιστοιχούν ακριβώς στη λέξη-κλειδί σας. Για παράδειγμα, το "author: Shake" δεν θα εμφανίσει βιβλία του Shakespeare

Φιλτράρισμα κατά μορφή

Μπορείτε να φιλτράρετε βιβλία κατά μορφή βιβλίου με βάση τη μορφή που παρείχατε στα μεταδεδομένα και τις πληροφορίες του βιβλίου.

Για να φιλτράρετε βιβλία κατά μορφή, κάντε κλικ στην κεφαλίδα Μορφή στο πάνω μέρος της λίστας βιβλίων και επιλέξτε τη μορφή.

Φιλτράρισμα με βάση την κατάσταση

Η στήλη Κατάσταση παρέχει βασικές πληροφορίες σχετικά με την κατάσταση ενός βιβλίου στον λογαριασμό σας στο Κέντρο Συνεργατών. Μπορείτε να φιλτράρετε τα βιβλία με βάση την κατάσταση και τη διαθεσιμότητα του βιβλίου, την κατάσταση της δυνατότητας πώλησης και τους παρακάτω τύπους προβλημάτων Απαιτείται ενέργεια:

  • Τιμή
  • Περιεχόμενο
  • Ρυθμίσεις
  • Δικαιώματα περιεχομένου
  • Ποιότητα ηχητικού βιβλίου

Για να φιλτράρετε βιβλία με βάση την κατάσταση, κάντε κλικ στην κεφαλίδα Κατάσταση στο πάνω μέρος της λίστας βιβλίων.

Ταξινόμηση κατά τίτλο, συγγραφέα και τελευταία ενημέρωση

Μπορείτε να ταξινομήσετε τα βιβλία σας χρησιμοποιώντας τις στήλες τίτλος, συγγραφέας και τελευταία ενημέρωση, είτε σε αύξουσα είτε σε φθίνουσα σειρά, κάνοντας κλικ στην κεφαλίδα κάθε στήλης. Λάβετε υπόψη ότι η ημερομηνία τελευταίας ενημέρωσης αποτελεί εκτίμηση και ενδέχεται να μην αντιστοιχεί ακριβώς στην ημερομηνία της πιο πρόσφατης αλλαγής.

Χρειάζεστε περισσότερη βοήθεια;

Δοκιμάστε αυτά τα επόμενα βήματα:

Αναζήτηση
Διαγραφή αναζητήσεων
Κλείσιμο αναζήτησης
Εφαρμογές google
Κύριο μενού
2901083912909250232
true
Αναζήτηση στο Κέντρο Βοήθειας
true
true
true
true
true
82437