Procházení a vyhledávání knih v katalogu

Knihy, které jste odeslali, můžete zobrazit v katalogu knih ve svém účtu Centra partnerů. Přejetím dolů zobrazíte všechny své aktivní knihy a kliknutím na název knihy zobrazíte podrobnosti a nastavení dané konkrétní knihy. Můžete také vyhledat konkrétní knihu nebo katalog filtrovat za účelem zobrazení pouze určité podmnožiny knih.

V katalogu knih se zobrazuje název, autor, identifikátor (například ISBN), štítek (který označuje šablonu použitou k zadání výchozích nastavení) a stav. Pokud v katalogu máte dvacet nebo méně knih, štítek neuvidíte. Namísto něj bude pro každou knihu zobrazen obrázek na obálce.

Vaše knihy se v katalogu knih objevují bez ohledu na to, zda jsou pouze zpřístupněné k náhledu v Knihách Google, nebo zda se prodávají na Google Play. Chcete-li zobrazit všechny aktivní knihy v katalogu, přejděte dolů. Kliknutím na název konkrétní knihy zobrazíte další podrobnosti. Je také možné knihy vyhledávat.

Stav knihy

Sloupec Stav udává základní informace o stavu knihy v Partnerském programu.

 • Aktivní na Google Play
  Knihu lze zakoupit v obchodu Google Play a je také uvedena v Knihách Google.

 • Aktivní v Knihách Google
  Lze zobrazit náhled knihy v Knihách Google, avšak nelze ji zakoupit v obchodu Google Play. Může to být způsobeno tím, že kniha nebyla uvedena do prodeje, nebo tím, že tištěné a elektronické vydání knihy se v obchodu Google Play prodávají jako samostatné položky z katalogu knih.

 • Vyžaduje schválení
  Tuto knihu jste přidali do svého účtu, ale dosud jste neuvedli, že byste ji chtěli zpřístupnit k náhledu nebo k prodeji. V katalogu knih klikněte na název knihy a poté přejděte na kartu Souhrn. (Tomuto stavu můžete do budoucna předejít tím, že upravíte nastavení šablony tak, aby se automaticky používala výchozí nastavení.)

 • Vyžaduje akci
  Zadali jste, že tato kniha má být aktivní v Knihách Google nebo že se má prodávat na Google Play, ale nějaký problém tomu brání. Podrobnější informace získáte tak, že umístíte kurzor na stavovou zprávu. Následně můžete navštívit náš nástroj pro odstraňování problémů, ve kterém naleznete informace o tom, co je třeba provést. Pokud nemáte v plánu knihu prodávat ani ji zpřístupnit k náhledu v Knihách Google, můžete ji deaktivovat a tím ji z katalogu knih odebrat.

 • Neaktivní
  Tato kniha byla z obchodu Google Play a z Knih Google odebrána. Deaktivované knihy se zobrazí, pouze pokud je vyhledáváte, nikoli když procházíte katalog.

 • Zpracovává se
  Kniha byla nedávno změněna a systém nové nastavení nebo soubory zpracovává. Zkontrolujte stav později.

 • Neznámý
  V současné době nemáme dostatek informací, abychom určili stav knihy. Je pravděpodobné, že knihu zpracováváme a její stav bude brzy aktualizován.

Chcete-li prohledat katalog, klikněte na vyhledávací pole Filtrovat knihy v pravém horním rohu stránky katalogu knih. Výsledky vyhledávání budou ve výchozím nastavení zahrnovat všechny knihy, jejichž identifikátor, název, podtitul nebo autor odpovídá zadaným vyhledávacím dotazům. Ve vyhledávacích dotazech se nerozlišují velká a malá písmena a porovnávají se pouze celá slova (například dotaz „shake“ nevrátí knihy od Shakespeara). Výjimkou je vyhledávání štítků. V tomto případě je třeba zadat celý název štítku a musejí přesně odpovídat i velká a malá písmena.

Pokud knihy po spuštění vyhledávacího dotazu vyexportujete, v souboru budou zahrnuty pouze výsledky vyhledávání.

Můžete také kliknutím na ikonu trojúhelníčku ve vyhledávacím poli nebo pomocí následujících klíčových slov vyhledávat v konkrétních polích.

 • Vyhledávání podle identifikátoru
  Do vyhledávacího pole zadejte jeden kód ISBN nebo jiný identifikátor, na základě kterého bude vyhledána odpovídající kniha. Chcete-li najít několik knih, můžete také zadat seznam identifikátorů oddělených mezerami. V případě identifikátorů, které začínají předponou „GGKEY:“ uveďte i tuto předponu.

 • Vyhledávání podle názvu
  Chcete-li vyhledávat v názvech knih, zadejte před klíčové slovo operátor title:. Chcete-li vyhledat sousloví, uveďte jej ve dvojitých uvozovkách.

  Příklad
  title:"Romeo and Juliet"
 • Vyhledání podle přispěvatele
  Chcete-li vyhledávat v přispěvatelích knihy (včetně autorů a jiných typů přispěvatelů), zadejte před klíčové slovo operátor autor:.

 • Vyhledávání podle štítku (šablony)
  Štítky udávají, která šablona byla u knih použita (v předchozí verzi Centra partnerů byly šablony označovány jako vydavatelské značky). Chcete-li vyhledávat ve štítcích, zadejte label: a uveďte celý název štítku v dvojitých uvozovkách a se správným použitím velkých a malých písmen.

  Příklad
  label:"Default Settings"
Pomohly vám tyto informace?
Jak bychom článek mohli vylepšit?

Potřebujete další pomoc?

Chcete-li problém rychle vyřešit, přihlaste se a získejte další možnosti podpory

Vyhledávání
Vymazat vyhledávání
Zavřít vyhledávání
Aplikace Google
Hlavní nabídka
Prohledat Centrum nápovědy
true
82437
false