Procházení a vyhledávání v katalogu knih

Knihy můžete procházet a vyhledávat v katalogu knih ve svém účtu Centra pro partnery. Katalog knih zobrazuje přehled jednotlivých knih, včetně názvu, autora, katalogové ceny a stavu.

Pokud chcete zobrazit další podrobnosti a nastavení pro konkrétní knihu, klikněte na název a přejděte na stránku Informace o knize. Funkci vyhledávání můžete také použít pro hledání konkrétní knihy nebo můžete použít filtry pro zobrazení sloupců s formátem a stavem knihy.

Vaše Knihy se na stránce Katalogu knih zobrazují bez ohledu na to, zda jsou k dispozici pouze k náhledu v Knihách Google nebo se prodávají na Google Play. V Knihách Google lze zobrazit náhled všech knih prodávaných na Google Play. Deaktivované knihy se ve výchozím nastavení nezobrazují. Zobrazují se, pouze pokud zvolíte zobrazení formátu a stavu knihy.

Pokud si po použití vyhledávání nebo filtru seznam knih stáhnete, budou v souboru zahrnuty knihy zobrazené ve výsledcích.

Vyhledání názvů, autorů nebo identifikátorů

Pokud chcete katalog prohledat, klikněte na vyhledávací pole v horní části stránky Katalog knih. Výsledky vyhledávání budou zahrnovat všechny knihy, jejichž identifikátor, název nebo přispěvatel odpovídá zadaným vyhledávacímu dotazu.

Vyhledávání nerozlišuje velikost písmen a zahrnuje částečné shody (v případě dotazu „ruda“ například budou zahrnuty knihy od Nerudy).

Pomocí následujících předpon také můžete vyhledávat v konkrétních polích. Můžete zadat několik klíčových slov oddělených mezerami. Výsledky vyhledávání pak budou zahrnovat všechny knihy, které odpovídají kterémukoli ze zadaných vyhledávacích dotazů.

Pole Příklad Popis

Název

title: „Romeo a Julie“

Pokud chcete vyhledávat v názvech knih, zadejte před klíčové slovo operátor title:. Pokud chcete vyhledat sousloví, uveďte ho v uvozovkách.

Identifikátor

9781455582327

nebo

ISBN:9781455582327

nebo

GGKEY:17JK9CNTSWF

Zadáním jednoho kódu ISBN nebo jiného identifikátoru do vyhledávacího pole vyhledáte odpovídající knihu. V případě identifikátorů, které začínají předponou „GGKEY:“, uveďte i tuto předponu.

Několik identifikátorů

9781455582327

9781234567890

GGKEY:17JK9CNTSWF

nebo

ISBN:9781455582327

ISBN:9781234567890

GGKEY:17JK9CNTSWF

Pro konkrétní seznam knih zkopírujte úplný seznam identifikátorů z vlastního seznamu a vložte ho do vyhledávacího pole.

Pokud uvedete volitelnou předponu (například ISBN:), identifikátory, které ve vašem účtu nejsou, se zobrazí červeně.

Přispěvatel

author:Shake

nebo

exact_author:Shakespeare

Pokud chcete vyhledávat v přispěvatelích knih s autory a dalšími typy přispěvatelů, jako je například vypravěč, můžete přidat tyto předpony vyhledávání:

  • „author“: zobrazí knihy s přispěvateli, kteří zahrnují zadané klíčové slovo. Například „author: Shake“ vrátí knihy od Shakespeara.
  • „exact_author:“ vyhledá všechny knihy s přispěvateli, kteří přesně odpovídají klíčovému slovu. Například „exact_author: Shake“ nevrátí knihy od Shakespeara.

Filtrování podle formátu

Knihy můžete filtrovat podle formátu knihy, který jste zadali v metadatech a informacích o knize.

Pokud knihy chcete filtrovat podle formátu, klikněte v horní části seznamu knih na záhlaví Formát a vyberte formát.

Filtrovat podle stavu

Sloupec Stav poskytuje základní informace o stavu knihy v účtu Centra pro partnery. Knihy můžete filtrovat podle stavu a dostupnosti knihy, stavu prodejnosti a následujících typů problémů „Vyžaduje akci“:

  • Cena
  • Obsah
  • Nastavení
  • Práva k obsahu
  • Kvalita audioknihy

Pokud knihy chcete filtrovat podle stavu, klikněte v horní části seznamu knih na záhlaví Stav.

Seřazení podle názvu, autora a poslední aktualizace

Kliknutím na příslušná záhlaví sloupců můžete knihy seřadit vzestupně nebo sestupně podle názvu, autora nebo data poslední aktualizace. Datum poslední aktualizace je pouze odhad a nemusí přesně odpovídat datu poslední změny.

Potřebujete další pomoc?

Vyzkoušejte tyto další kroky:

Vyhledávání
Vymazat vyhledávání
Zavřít vyhledávání
Aplikace Google
Hlavní nabídka
11820751645773789915