Gửi phản hồi

Bạn có thể chia sẻ ý kiến phản hồi về Trung tâm đối tác qua Google Feedback.

Hãy cho chúng tôi biết về vấn đề của bạn

Google Feedback là một công cụ cho phép bạn trực tiếp gửi nhận xét và ảnh chụp màn hình trên Trung tâm đối tác. Khám phá Google Feedback thông qua hình minh họa.

Chúng tôi đọc tất cả phản hồi nhận được thông qua công cụ này nhưng không thể trả lời hết toàn bộ những phản hồi đó. Nếu bạn cần phản hồi, hãy dùng biểu mẫu liên hệ của chúng tôi.

Gửi phản hồi cho chúng tôi

Cách gửi nhận xét và ảnh chụp màn hình cho chúng tôi:

 1. Đăng nhập vào Trung tâm đối tác.
 2. Ở trên cùng bên phải, hãy nhấp vào biểu tượng Phản hồi .
 3. Nhập nhận xét của bạn. 
 4. Để đánh dấu các phần cụ thể của trang liên quan đến phản hồi của bạn, hãy nhấp vào Đánh dấu.
 5. Kéo chuột để chọn một vùng hình chữ nhật. 
  • Bạn có thể đánh dấu nhiều vùng.
 6. Để ẩn thông tin nhạy cảm nào đó, hãy nhấp vào Bôi đen rồi kéo chuột. 
  • Bạn có thể bôi đen nhiều vùng.
 7. Nếu bạn hài lòng với ảnh chụp màn hình đó, hãy nhấp vào Gửi.

Bạn cần trợ giúp thêm?

Hãy thử các bước tiếp theo sau:

Tìm kiếm
Xóa nội dung tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Các ứng dụng của Google
Trình đơn chính
1423095096773748851
true
Tìm kiếm trong Trung tâm trợ giúp
true
true
true
true
true
82437