Gửi phản hồi

Chúng tôi đánh giá cao bất kỳ phản hồi nào bạn cung cấp về Trung tâm đối tác. Bạn có thể sử dụng công cụ có tên Google Feedback để gửi cho chúng tôi nhận xét của bạn cũng như ảnh chụp màn hình.

Lưu ý: Một số tên trường sẽ thay đổi dựa trên phiên bản Trung tâm đối tác mà bạn sử dụng.

Phiên bản cũ

 1. Đăng nhập vào Trung tâm đối tác.
 2. Ở phía trên bên phải, hãy nhấp vào biểu tượng Cài đặt Cài đặt.
 3. Nhấp vào Trợ giúp sau đó Gửi phản hồi.
 4. Nhập nhận xét của bạn. Nếu có các phần cụ thể trên trang có liên quan đến phản hồi của bạn, hãy nhấp vào Đánh dấu, sau đó kéo chuột để chọn một khu vực hình chữ nhật. Bạn có thể đánh dấu nhiều vùng.
 5. Để ẩn bất kỳ thông tin nhạy cảm nào, nhấp vào Ẩn thông tin nhạy cảm, sau đó kéo chuột qua các phần bạn muốn bôi đen. Bạn có thể bôi đen nhiều vùng.
 6. Khi bạn đã hài lòng với ảnh chụp màn hình sẽ được tạo, hãy nhấp vào Gửi.

Phiên bản mới

 1. Đăng nhập vào Trung tâm đối tác.
 2. Ở phía trên cùng bên phải, hãy nhấp vào biểu tượng Phản hồi .
 3. Nhập nhận xét của bạn. Nếu có các phần cụ thể trên trang có liên quan đến phản hồi của bạn, nhấp vào Đánh dấu, sau đó kéo chuột để chọn một khu vực hình chữ nhật. Bạn có thể đánh dấu nhiều vùng.
 4. Để ẩn bất kỳ thông tin nhạy cảm nào, nhấp vào Bôi đen rồi kéo chuột. Bạn có thể bôi đen nhiều vùng.
 5. Khi bạn đã hài lòng với ảnh chụp màn hình sẽ được tạo, hãy nhấp vào Gửi.

Tham quan Google Feedback thông qua các hình minh họa.

Mặc dù chúng tôi đã đọc mọi nội dung phản hồi mà chúng tôi nhận được qua công cụ này, chúng tôi không thể trả lời tất cả các phản hồi đó được. Nếu bạn cần phản hồi, xin vui lòng viết thư cho chúng tôi thông qua biểu mẫu liên hệ bằng một trong những ngôn ngữ được hỗ trợ.

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?

Bạn cần trợ giúp thêm?

Đăng nhập để xem thêm tùy chọn hỗ trợ giúp nhanh chóng giải quyết sự cố

Tìm kiếm
Xóa tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Các ứng dụng của Google
Menu chính
Tìm kiếm trong Trung tâm trợ giúp
true
82437
false