Αποστολή σχολίων

Μπορείτε να υποβάλετε σχόλια σχετικά με το Κέντρο Συνεργατών μέσω των Σχολίων Google.

Ενημερώστε μας σχετικά με το πρόβλημά σας

Τα Σχόλια Google είναι ένα εργαλείο που σας επιτρέπει να στέλνετε σχόλια και στιγμιότυπα οθόνης απευθείας από το Κέντρο Συνεργατών. Κάντε μια περιήγηση με εικόνες στα Σχόλια Google.

Διαβάζουμε όλα τα σχόλια που λαμβάνουμε μέσω αυτού του εργαλείου, αλλά δεν μπορούμε να απαντήσουμε σε όλα. Εάν χρειάζεστε απάντηση, χρησιμοποιήστε τη φόρμα επικοινωνίας.

Αποστολή σχολίων

Για να μας στείλετε τα σχόλια και τα στιγμιότυπά σας:

 1. Συνδεθείτε στο Κέντρο Συνεργατών.
 2. Επάνω δεξιά, κάντε κλικ στα Σχόλια .
 3. Καταχωρίστε τα σχόλιά σας. 
 4. Για να επισημάνετε συγκεκριμένα τμήματα της σελίδας που σχετίζονται με τα σχόλιά σας, κάντε κλικ στην επιλογή Επισήμανση.
 5. Σύρετε το ποντίκι σας, για να επιλέξετε μια ορθογώνια περιοχή. 
  • Μπορείτε να επισημάνετε περισσότερες από μία περιοχές.
 6. Για να αποκρύψετε ευαίσθητες πληροφορίες: Κάντε κλικ στην επιλογή Μαύρισμα και έπειτα σύρετε το ποντίκι. 
  • Μπορείτε να μαυρίσετε πολλές περιοχές.
 7. Εάν είστε ικανοποιημένοι από το στιγμιότυπο οθόνης, κάντε κλικ στην επιλογή Αποστολή.

Χρειάζεστε περισσότερη βοήθεια;

Δοκιμάστε αυτά τα επόμενα βήματα:

Αναζήτηση
Διαγραφή αναζητήσεων
Κλείσιμο αναζήτησης
Εφαρμογές google
Κύριο μενού