Profily platieb (bankové účty)

Niektoré funkcie opísané na tejto stránke nemusia byť k dispozícii, pretože predaj kníh v službe Google Play je obmedzený na konkrétne krajiny.
Ďalšie informácie o požiadavkách prijímania platieb, ako aj informácie o časovom pláne platieb či ďalšie podrobnosti, nájdete v článku o vašich zárobkoch.

Pomocou profilov platieb môžete určiť, akým spôsobom vám bude spoločnosť Google vyplácať výnosy z predaja. Keď k územiu predaja priradíte profil platieb, budú sa platby za predaje uskutočnené v príslušných krajinách uskutočňovať podľa nastavenia daného profilu. Jeden profil platieb možno nastaviť pre niekoľko území predaja.

Ak chcete získať prístup k profilom platieb, prihláste sa do svojho účtu na stránke play.google.com/books/publish/ a prejdite do Centra platieb.

Z dôvodu ochrany vašich finančných informácií musíte vykonať všetky zmeny profilov platieb do 15 minút od prihlásenia sa do účtu. Ak uvidíte chybové hlásenie „Platnosť vašich poverení vypršala. Odhláste sa a znova sa prihláste. Ak sa chcete odhlásiť, kliknite tu. Odhláste sa a znova sa prihláste (a to aj v prípade, že k ostatným častiam účtu pristupovať môžete).

Vytvorenie nového profilu platieb

 1. Prihláste sa do Centra partnerov na adrese play.google.com/books/publish/.
 2. Prejdite do Centra platieb.
 3. V sekcii Profily platieb kliknite na tlačidlo Pridať profil platieb.
 4. Zadajte názov profilu. Odporúčame, aby ste v profile platieb uviedli krajinu a menu.
 5. Zadajte informácie o firme vrátane názvu firmy, mena kontaktnej osoby, adresy a telefónneho čísla.
 6. Kliknite na tlačidlo Odoslať. Profil platieb bude teraz uvedený v zozname.
 7. Ak chcete k tomuto profilu platieb priradiť bankový účet, postupujte podľa ďalších pokynov.

Pridanie nového bankového účtu

 1. Ak nie ste na obrazovke Úprava profilu platieb, prejdite na ňu a potom do Centra partnerov. V Centre platieb kliknite vedľa profilu platieb na možnosť Upraviť.
 2. V poli Vyplácanie zárobkov kliknite na možnosť Pridať spôsob platby.
 3. Zadajte informácie o svojom bankovom účte.
 4. Kliknite na tlačidlo Uložiť.

Overenie bankového účtu

Požiadame vás o overenie vlastníctva každého bankového účtu, ktorý si pridáte do svojho účtu. Výnimku predstavujú bankové účty nachádzajúce sa v krajinách, kde spoločnosť Google uskutočňuje vklady bankovým prevodom.

 1. Hneď ako pridáte nový bankový účet, spoločnosť Google naň počas dvoch pracovných dní vloží malú sumu. (Banke môže trvať až tri ďalšie dni, než vám transakciu pripíše na účet.)
 2. Ak chcete overiť prítomnosť vkladu, pozrite sa na internete na výpis z bankového účtu alebo sa obráťte na svoju banku. Vklad bude na výpise označený ako GOOGLE DEPOSIT.
 3. Centre platieb vo svojom účte upravte profil platieb – zadajte bankový účet, ktorý chcete overiť.
 4. Prejdite do poľa Vyplácanie zárobkov a zadaním sumy príslušného vkladu overte svoj bankový účet.

Ak nájdete skúšobný vklad, ale budete mať problémy s overením sumy na účte, kontaktujte nás. Ak vklad nedostanete, prečítajte si zoznam možných dôvodov.

Ak pred overením bankového účtu predáte nejaké knihy, dlžná suma bude na účet pripísaná až vtedy, keď budete môcť prijímať platby.

Úprava informácií o bankovom účte

Číslo bankového účtu sa nedá upraviť priamo. Ak chcete zmeniť informácie o svojom bankovom účte, upravte profil platieb a pridajte nový bankový účet s aktualizovanými podrobnosťami. Nezabudnite ho nastaviť ako hlavný spôsob platby.

Každý nový bankový účet budete musieť overiť. Výnimku predstavujú účty nachádzajúce sa v krajinách, kde spoločnosť Google uskutočňuje vklady bankovým prevodom.

Ak chcete, môžete podrobnosti o starom bankovom účte odstrániť.

Odstránenie bankového účtuRemove a bank account

Postup odstránenia bankového účtu z profilu platieb:

 1. Prihláste sa do Centra partnerov na adrese play.google.com/books/publish/.
 2. Prejdite do Centra platieb.
 3. Vedľa profilu platieb s bankovým účtom, ktorý chcete odstrániť, kliknite na položku Upraviť.
 4. Prejdite do poľa Vyplácanie zárobkov a požadovaný bankový účet odstráňte.

Viaceré bankové účty

Ak si platby chcete nechať posielať na viac ako jeden bankový účet, nastavte ďalšie profil platieb. V každom profile môže byť aktivovaná len jedna banka, ale ak máte viacero území predaja, môžete ku každému z nich priradiť iný profil platieb.

Odoslanie daňových informácií

Ak predávate knihy za americké doláre, musíte uviesť daňové informácie pre každý profil platieb, ktorý získava výnosy z transakcií v amerických dolároch. V opačnom prípade spoločnosť Google platby pre daný profil pozastaví. Daňové informácie môžete odoslať upravením profilu platieb a prejdením do časti Profil príjemcu platieb. Ďalšie informácie

Pomohlo vám to?
Ako ju môžeme zlepšiť?