Потребителски профили за плащания и банкови сметки

Важно:

 • Партньорите на Google Play могат да продават електронни книги в определени държави/региони. Описаните тук функции не се предлагат във всички държави/региони. Понастоящем продажбата на аудиокниги в Google Play е налице за някои партньори. В момента не приемаме нови партньори за аудиокниги. Проверете отново за актуална информация.
 • Предварителните поръчки дават възможност на клиентите да поръчат, но не и да четат книгата ви преди датата на издаването ѝ. На тази дата клиентите, направили предварителна поръчка, се таксуват и получават достъп до книгата.
 • Поради регулаторни изисквания Google не може да предлага предварителни поръчки в Индия. Книгата ви ще се отвори в Google Play Магазин в Индия на датата на пускане в продажба.

Потребителските профили за плащане ви позволяват да посочвате как да плащаме приходите ви от продажбите в Google Play. За да промените настройките за плащане за дадена територия на продажби, имате възможност да посочите потребителски профил за плащания за нея. Можете да използвате един и същ потребителски профил за плащания за няколко територии на продажби.

За достъп до потребителските си профили за плащания влезте в профила си на адрес play.google.com/books/publish. След това отворете Центъра за плащане.

За да научите повече за изискванията за плащания, както и за графика за извършването им и други подробности, отворете Вашите приходи (получаване на плащания).

С цел да защитим финансовата ви информация всички промени в потребителските ви профили за плащания трябва да бъдат направени в рамките на 15 минути след влизането в профила ви.

Ако виждате съобщение за грешка „Идентификационните ви данни са изтекли. Моля, излезте от профила си и влезте отново. Изберете това, за да излезете от профила си“, трябва да излезете от профила си и да влезете отново, въпреки че може да имате достъп до други части от него.

Създаване на потребителски профил за плащания
 1. Влезте в профила си в Партньорския център на адрес play.google.com/books/publish.
 2. Изберете Център за плащане.
 3. Кликнете върху Добавяне на потребителски профил за плащания в раздела „Потребителски профили за плащане“.
 4. Въведете име.
  • Препоръчваме да посочите държавата и валутата за този потребителски профил за плащания в името му.
 5. Въведете информацията за бизнеса си. Тя трябва да включва името на бизнеса ви, лице за връзка, адрес и телефонен номер.
 6. Посочете един или повече контакти за плащания, които да бъдат уведомявани за грешки с банковата сметка или други настройки за плащане. Контактите за плащания ще получат имейл за потвърждение на адресите си.
 7. Изберете Изпращане.
Добавяне на нова банкова сметка
 1. Влезте в профила си в Партньорския център на адрес play.google.com/books/publish.
 2. Изберете Център за плащане.
 3. Изберете Редактиране до потребителския профил за плащания.
 4. В карето „Как получавате плащания“ изберете Добавяне на начин на плащане.
 5. Въведете данните за банковата си сметка.
 6. Изберете Запазване.
Потвърждаване на банкова сметка

Ще поискаме да потвърдите, че сте собственик на всяка банкова сметка, която добавите към профила си, освен ако тя не е в държава, където Google извършва плащанията посредством банков превод.

 1. След като добавите нова банкова сметка, Google ще извърши малък депозит в рамките на 2 работни дни. Може да отнеме още 3 дни, преди банката ви да регистрира транзакцията.
 2. Прегледайте банковото си извлечение онлайн или се свържете с банката си, за да намерите депозита, обозначен с „GOOGLE DEPOSIT“ или подобен текст.
 3. В Центъра за плащане редактирайте потребителския профил за плащания с банковата сметка, която искате да потвърдите.
 4. За да потвърдите банковата си сметка, отворете карето „Как получавате плащания“ и въведете сумата на депозита.

Ако намерите пробния депозит, но не можете да потвърдите сумата в профила си, свържете се с нас. В случай че не успеете да получите депозита, разгледайте списъка с възможни причини.

Ако продадете книги, преди да потвърдите банковата си сметка, дължимата ви сума се натрупва в профила ви, докато не сте в състояние да получавате плащания.

Редактиране на информацията за банковата сметка

Ако искате да промените информацията за банковата си сметка, трябва да редактирате потребителския профил за плащания и да добавите нова банкова сметка. Не забравяйте да зададете съответната сметка като основен начин на плащане. Ако желаете, можете да премахнете данните за старата банкова сметка.

Трябва да потвърдите новата банкова сметка, освен ако тя не е в държава, където Google извършва плащанията посредством банков превод.

Премахване на банкова сметка

Важно: Не можете да премахнете единствената потвърдена банкова сметка от потребителския си профил за плащания. За да премахнете банкова сметка, първо добавете и потвърдете нова. Задайте новата си сметка като основна и след това премахнете старата.

За да премахнете банкова сметка от потребителски профил за плащания:

 1. Влезте в профила си в Партньорския център на адрес play.google.com/books/publish.
 2. Изберете Център за плащане.
 3. Изберете Редактиране до потребителския профил за плащания с банковата сметка, която искате да премахнете.
 4. Придвижете се до карето „Как получавате плащания“ и премахнете банковата сметка.
Няколко банкови сметки

Ако искате плащанията да се извършват по повече от една банкова сметка, настройте допълнителни потребителски профили за плащания. Само една от тях може да бъде активна за всеки потребителски профил за плащания. Ако имате няколко територии на продажби, можете да свържете различен потребителски профил за плащания с всяка територия.

Проверка на изплащанията, разписките за плащания и удържаните при източника данъци

В секцията за транзакции в потребителския си профил за плащания можете да намерите:

 • дати и суми на плащанията;
 • неизплатени приходи;
 • разписки за плащания, които съдържат:
  • дата на плащането;
  • идентификатор за таксуване, който се нарича „Идентификатор на потребителския профил за плащания“ в Центъра за плащане;
  • начин на плащане;
  • номер на плащането;
  • сума на плащането;
 • размера на удържания данък при източника в САЩ съгласно Глава 3;
 • корекции.

За да проверите данни за плащане:

 1. Влезте в профила си в Партньорския център.
 2. Отворете Центъра за плащане.
 3. До потребителския профил за плащания кликнете върху Редактиране и след това Преглед на транзакциите.
 4. За да получите разписка за плащане, кликнете върху връзката за автоматично плащане.
Пояснение: Ако сте доставчик на услуги, може да получавате плащания от няколко издатели в една банкова сметка. Можете да проверите дали номерата за плащане в разписките за плащания съответстват на данните на банката ви.
Подаване на данъчна информация

Ако продавате книги в щатски долари, трябва да предоставите данъчна информация за всеки потребителски профил за плащания, който получава приходи от транзакции в тази валута. В противен случай плащанията за този профил ще бъдат задържани от Google. За да изпратите данъчна информация, редактирайте потребителски профил за плащания и отворете „Потребителски профил на бенефициента“.

Научете повече за това как да изпратите данъчна информация.

Известия за плащания и грешки

За да получавате известия за грешки при настройването на банковата сметка или с други настройки за плащане, посочете имейл адреса на поне един контакт за плащания:

 1. Влезте в профила си в Партньорския център на адрес play.google.com/books/publish.
 2. Изберете Център за плащане.
 3. Изберете Редактиране до потребителския профил за плащания.
 4. Изберете Управление на настройките.
 5. Превъртете до „Контакти за плащания“.
 6. Контактите трябва да потвърдят имейл адресите си чрез съобщението от payments-noreply@google.com.

Контактите получават известия от payments-noreply@google.com винаги, когато се изисква действие във връзка с банковата ви сметка или други настройки за плащане. Те получават и опростено известие при всяко извършено плащане, обикновено веднъж месечно.

Нуждаете се от още помощ?

Изпробвайте следните стъпки:

true
Търсене
Изчистване на търсенето
Затваряне на търсенето
Приложения на Google
Главно меню
8600824829633246346
true
Търсене в Помощния център
true
true
true
true
true
82437