Zoeken
Zoekopdracht verwijderen
Zoeken sluiten
Google-apps
Hoofdmenu

Het tabblad Instellingen

Sommige functies die op deze pagina worden beschreven, zijn mogelijk niet beschikbaar, omdat het verkopen van boeken op Google Play is beperkt tot bepaalde landen.
Op deze pagina worden de instellingen beschreven die beschikbaar zijn op het tabblad Instellingen wanneer u een specifiek boek in uw catalogus bekijkt. Zoekt u andere instellingen?
  • Als u de titel, auteur, beschrijving of andere bibliografische gegevens van uw boek wilt bewerken, gaat u naar het tabblad Metadata.
  • Als u wilt wijzigen of het boek beschikbaar is op Google Boeken of Google Play, gaat u naar het tabblad Overzicht.
  • Als u de standaardinstellingen voor nieuwe boeken wilt beheren, bewerkt u uw sjablonen.

In het Partnercentrum kunt u de weergave van uw boek op verschillende manieren aanpassen. Als u deze instellingen wilt aanpassen, gaat u naar de boekencatalogus. Klik op de titel van het boek dat u wilt configureren en klik op het tabblad Instellingen.

Klik op de onderstaande headers om beschrijvingen voor elk type instellingen weer te geven of te verbergen.

Instellingen voor distributie

De distributie-instellingen bevatten extra opties om uw boek te verkopen op Google Play.

DRM ingeschakeld Vink dit selectievakje aan als u Digital Rights Management (DRM) wilt toepassen op uw boek.
Foto's weergeven in e-boek Vink dit selectievakje aan als u beschikt over de rechten om afbeeldingen op te nemen in het e-boek. Als een boek een aanzienlijk aantal afbeeldingen bevat, kan Google dit boek alleen verkopen als dit selectievakje is aangevinkt of als u een ePub-bestand levert.
Alleen doorlopende tekst weergeven uit een door mij geleverde ePub Google heeft bepaalde boeken geconverteerd naar de ePub-indeling. Vink dit selectievakje aan als Google uw boek heeft geconverteerd, maar u de ePub-versie van Google niet wilt gebruiken. (U kunt altijd uw eigen ePub-bestand leveren, ongeacht deze instelling.)
Gescande pagina's opnemen Vink dit selectievakje aan als u het boek in pdf-indeling wilt verkopen.
Voor een volwassen publiek? Vink dit selectievakje aan als het boek alleen is bedoeld voor een volwassen publiek.
Beschikbaar percentage voor kopiëren/plakken Het percentage van het boek dat kopers kunnen kopiëren en ergens anders kunnen plakken.
Voorbeeldinstellingen voor Google Zoeken

Er kan een voorbeeld van de boeken die u indient, worden weergegeven op Google Boeken, vergelijkbaar met de manier waarop een bezoeker in een fysieke boekwinkel boeken op de planken kan bekijken. Als u het boek op uw website verkoopt, kunt u een link naar de aankooppagina toevoegen voor lezers die het volledige boek willen hebben.

Wilt u een voorbeeld van een boek bekijken voordat het te koop wordt aangeboden? Een dergelijk voorbeeld is anders dan het voorbeeld op Google Boeken. Voeg in plaats daarvan een kwaliteitscontroleur toe.
Voorbeeldtype Het percentage van het boek waarvan een voorbeeld kan worden bekeken. Opties beginnen bij 20% en nemen toe in stappen van 10%.
Gebieden De landen waar u beschikt over rechten om een voorbeeld van de boeken te laten weergeven. Dit veld is vereist voor alle boeken en bij nieuwe boeken is hier automatisch WORLD opgegeven. Als u niet beschikt over wereldwijde rechten, bekijkt u het artikel De juiste notatie voor een lijst met landen. U moet de landen vermelden met hun tweeletterige ISO 3166-code.
Tekst link Kopen De tekst van de link die op Google Boeken wordt weergegeven waarmee het boek rechtstreeks bij u kan worden gekocht.
Link Kopen De URL waarmee gebruikers van Google Boeken het boek rechtstreeks bij u kunnen kopen. De URL moet verwijzen naar uw eigen website en niet naar een andere verkoper. (Google Boeken geeft automatisch een lijst weer met links naar Google Play en andere verkopers.)
Website van uitgever De URL van de website van de uitgever. Als deze URL wordt opgegeven, bevatten de uitgeversnaam en het logo een link naar deze URL.
Uitgeverslogo Een afbeelding van het uitgeverslogo. Bekijk de richtlijnen voor logo's.
Details van voorbeeld 'Details van voorbeeld' bevat twee afzonderlijke instellingen:
  • Foto's weergeven in voorbeeld. Vink dit selectievakje aan als u beschikt over de rechten om afbeeldingen weer te geven in het voorbeeld van het boek.
  • Downloaden van pdf toegestaan. Vink dit selectievakje aan als het gehele boek mag worden gedownload als pdf-bestand. Deze optie geldt alleen voor boeken waarvan een voorbeeld van 100% kan worden bekeken (op basis van de instelling 'Voorbeeldtype').
Beschikbaarheidsdatum van voorbeeld/Geen voorbeeld vóór eerste verkoopdatum Deze instelling kan verschillend gelabeld zijn, afhankelijk van andere instellingen:
  • Beschikbaarheidsdatum van voorbeeld. Vóór deze datum mag geen voorbeeld van het boek worden weergegeven.
  • Geen voorbeeld vóór eerste verkoopdatum. Als uw boek te koop wordt aangeboden, kunt u dit selectievakje aanvinken om de datum bij 'Te koop vanaf' (in de instellingen bij Prijzen en distributie) te gebruiken als beschikbaarheidsdatum van het voorbeeld.
Was dit artikel nuttig?
Hoe kunnen we dit verbeteren?