Cene knjig

Za vsako knjigo, ki jo želite prodajati v Googlu Play, morate določiti cene. Prav tako boste morali za prodajo knjigo dokončati enkratno nastavitev plačil v računu. Če želite urediti cene za več knjig, lahko uporabite preglednico.

Pri partnerjih, ki uporabljajo ONIX, je treba spremembe v Partnerskem središču narediti tudi v viru ONIX. Pri naslednjem pošiljanju vira ONIX bodo podatki, navedeni s standardom ONIX, prepisali obstoječe nastavitve.

Opomba: Nekatere funkcije, opisane na tej strani, morda niso na voljo, saj je prodaja knjig v Googlu Play omejena na nekatere države.

Dodajanje cene knjigi

Postopek dodajanja nove cene je odvisen od različice središča za partnerje, ki ga uporabljate.

 1. Prijavite se v središče za partnerje.
 2. Kliknite Dodajanje cene.
 3. Izberite valuto.
 4. Vnesite ceno.
 5. Izberite seznam držav/območij, kjer se ta cena uporablja.
  Opomba: Začnite vnašati ime države/območja, če želite, da se prikažejo ujemajoče se države/območja. Če želite izključiti države z območja, izberite države, ki jih ne želite na seznamu.

Če je omogočena pretvorba valut, lahko navedete države, v katerih se uporablja valuta, ki je niste določili. Pretvorjene cene temeljijo na maloprodajni ceni. Privzeta vrednost WORLD uporabi to ceno za vse možne države.
Note: Za račune, ustvarjene po juliju 2014, je pretvorba valut privzeto vklopljena.

V razdelku »Veljavne cene« novega središča za partnerje je to:

 • Država
 • Maloprodajna cena
 • Osnovna cena
 • Vaš prihodek
 • Datumi začetka veljavnosti

Nasvet: Če ne uporabljate orodja za pretvorbo valut, navedite ločene maloprodajne cene v ustreznih valutah za države, v katerih želite prodajati knjigo.

Če ste navedli maloprodajno ceno, vendar je v računu prikazano sporočilo o napaki, na primer »Podatkov o ceni ni ali se ne uporabljajo«, morate morda preveriti nastavitve v središču za partnerje v računu. Pomoč pri določanju potrebnih nastavitev najdete v orodju za odpravljanje težav.

Urejanje več nastavitev cen

Če želite dostopati do dodatnih nastavitev, kliknite Več podrobnosti/prikaz dodatnih nastavitev.

Nastavitev

Opis

Je davek vključen?

Označite to potrditveno polje/izberite Da, če vaša cena vključuje davek. Če tega polja ne izberete in navedete cene brez davka, bo Google izračunal ustrezne cene za kupce, vključno z veljavnimi davki.

Ali veljajo zakoni o določanju fiksnih cen?

Označite to potrditveno polje/izberite Da, če morate upoštevati zakone o določanju fiksnih cen knjig v državah, kjer se uporablja ta cena. Ta možnost je na voljo samo, če ste označili, da na enem od vaših prodajnih območij veljajo zakoni o določanju fiksnih cen. Če imate prodajno območje za države, v katerih veljajo zakoni o določanju fiksnih cen, in prodajno območje za druge države, navedite ločene cene za ti prodajni območji.

Datumi začetka veljavnosti

Ta nastavitev je priporočena za novo dodatno ceno, če že imate obstoječo ceno. Če načrtujete spremembo cene v prihodnosti, vnesite začetni in končni datum obdobja, v katerem naj velja nova cena. Uporabite obliko LLLL-MM-DD. Cena bo glede na kupčev časovni pas začela veljati ob 00.00 (opolnoči) na začetni datum in bo prenehala veljati ob 23.59 na končni datum.

 • Za prihodnost načrtovane cene določite vsaj en dan pred začetnim datumom.
 • Če želite, da velja cena samo en dan, uporabite isto vrednost za začetni in končni datum.
 • Če želite, da nova cena velja trajno, pustite polje s končnim datumom prazno.
 • Če vnesete končni datum, vendar želite, da je knjiga tudi po tem datumu še naprej na voljo za prodajo, se prepričajte, da je določena druga cena, ki začne veljati takoj po končnem datumu.
 • Navodila za določanje načrtovanih sprememb cen prek standarda ONIX:

Ko končate dodajanje ali urejanje cen, kliknite Shrani.

Če želite izbrisati ceno, kliknite X vsake vrstice.

Je bilo to uporabno?
Kako lahko to izboljšamo?

Potrebujete dodatno pomoč?

Prijavite se za dodatne možnosti podpore za hitro odpravljanje vaše težave

Iskanje
Počisti iskanje
Zapiranje iskanja
Googlove aplikacije
Glavni meni
Iskanje v centru za pomoč
true
82437
false