Ceny kníh

Ak chcete predávať knihy v službe Google Play, musíte uviesť ich ceny. Musíte tiež dokončiť jednorazovú konfiguráciu nastavení platieb na úrovni účtu. Ak chcete upraviť ceny viacerých kníh, môžete použiť tabuľku.

V prípade partnerov používajúcich formát ONIX musíte všetky zmeny v Centre partnerov vykonať aj v informačnom kanáli ONIX. Pri ďalšom odoslaní informačného kanála ONIX prepíšu existujúce nastavenia tie informácie, ktoré ste poskytli prostredníctvom formátu ONIX.

Poznámka: Niektoré funkcie opísané na tejto stránke nemusia byť k dispozícii, pretože predaj kníh v službe Google Play je obmedzený na konkrétne krajiny.

Pridanie ceny knihy

Postup pridania novej ceny sa líši podľa toho, akú verziu Centra partnerov používate.

Poznámka: V pravom hornom rohu Katalógu kníh sa môže zobrazovať možnosť zapnúť alebo vypnúť nové používateľské rozhranie, pomocou ktorého môžete prepínať medzi starou a novou verziou.

Predchádzajúci vzhľad

 1. Prihláste sa do Centra partnerov.
 2. Kliknite na Pridať novú cenu a potom Mena.
 3. Zadajte menu. Naformátujte ju ako trojpísmenový kód ISO 4217, napríklad USD pre americké doláre.
 4. Kliknite na položku Suma.
 5. Zadajte cenu.
 6. Zadajte zoznam krajín, v ktorých má táto cena platiť.
  Poznámka: Prečítajte si, ako naformátovať zoznam krajín. Použite dvojpísmenové kódy ISO 3166 alebo špeciálne regionálny kódy, napríklad WORLD.

Nový vzhľad

 1. Prihláste sa do Centra partnerov.
 2. Kliknite na Pridať cenu.
 3. Vyberte menu.
 4. Zadajte cenu.
 5. Vyberte zoznam krajín alebo oblastí, v ktorých má táto cena platiť.
  Poznámka: Začnite písať názov krajiny alebo oblasti. Zobrazia sa zodpovedajúce krajiny alebo oblasti. Ak chcete krajiny vylúčiť z určitej oblasti, vyberte tie, ktoré chcete vynechať zo zoznamu.

Ak ste povolili konverziu meny, môžete uviesť krajiny, ktoré používajú inú ako vami stanovenú menu. Ceny v konvertovaných menách budú založené na katalógovej cene. Predvolená hodnota WORLD uplatní túto cenu pre všetky možné krajiny.
Poznámka: V účtoch vytvorených po júli 2014 je konverzia meny predvolene zapnutá.

V sekcii Efektívne ceny nového Centra partnerov nájdete tieto položky:

 • Krajina
 • Katalógová cena
 • Základná cena
 • Vaše výnosy
 • Dátumy účinnosti

Tip: Ak nepoužívate nástroj na konverziu menu, mali by ste poskytnúť samostatné katalógové ceny v správnej mene pre každú krajinu, v ktorej chcete knihu predávať.

Ak ste poskytli katalógovú cenu, ale v účte sa zobrazuje chybové hlásenie (napríklad Informácie o cenách chýbajú alebo sú nevyhovujúce), zrejme budete musieť skontrolovať nastavenia v Centre partnerov svojho účtu. Ak chcete získať pomoc s konfiguráciou potrebných nastavení, použite nástroj na riešenie problémov.

Úprava ďalších nastavení cien

Ďalšie nastavenia nájdete kliknutím na Ďalšie podrobnosti alebo Zobraziť ďalšie nastavenia.

Predchádzajúci vzhľad

Nový vzhľad

Popis

V cene je zahrnutá daň

Je daň zahrnutá?

Ak je v cene zahrnutá daň, začiarknite toto políčko alebo vyberte Áno. Ak toto políčko ponecháte nezačiarknuté a zadáte ceny bez daní, Google vypočíta ceny s príslušnými daňami, ktoré budú účtované kupujúcim.

Podlieham zákonom o pevne stanovených cenách kníh

Uplatňujú sa zákony vyžadujúce pevnú cenu?

Ak podliehate zákonom o pevne stanovených cenách v krajinách, kde platí táto cena, začiarknite toto políčko alebo vyberte Áno. Táto možnosť je k dispozícii iba v prípade, že sa na niektoré územie predaja vzťahujú zákony o pevne stanovených cenách kníh. Ak máte územie predaja pre krajiny so zákonmi o pevne stanovených cenách a územie predaja pre ostatné krajiny, poskytnite pre tieto územia predaja samostatné ceny.

Voliteľný dátum začiatku a ukončenia platnosti ceny

Dátumy účinnosti

Toto nastavenie odporúčame použiť v prípade ďalšej, novej ceny, keď už jednu máte. Ak chcete do budúcnosti naplánovať zmenu ceny, zadajte dátumy začiatku a ukončenia, kedy by mala nová cena platiť. Použite formát RRRR-MM-DD. Cena začne platiť o 00:00 (polnoc) v deň začiatku, jej platnosť sa skončí 23:59 v deň ukončenia, a to podľa časového pásma kupujúceho.

 • Ceny so začiatkom v budúcnosti nastavte aspoň jeden deň pred dátumom začiatku.
 • Ak chcete, aby cena platila iba jeden deň, nastavte dátum ukončenia na ten istý deň ako dátum začiatku.
 • Ak chcete, aby nová cena platila natrvalo, nechajte dátum ukončenia prázdny.
 • Ak dátum ukončenia uvediete a chcete, aby bola kniha k dispozícii na predaj aj po ňom, uistite sa, že má kniha aj inú cenu, ktorá začne platiť okamžite po tomto dátume.
 • Pokyny pre poskytovanie plánovaných zmien cien pomocou formátu ONIX:
  • Prečítajte si špecifikácie parametrov <PriceEffectiveFrom><PriceEffectiveUntil> pre ONIX 2.1.

  • Prečítajte si špecifikácie parametra <PriceDate> pre ONIX 3.0.

 

Po dokončení predávania alebo upravovania cien kliknite na Uložiť.

Ak chcete cenu odstrániť, kliknite v jednotlivých riadkoch na X.

Pomohlo vám to?
Ako ju môžeme zlepšiť?

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Ak chcete problém rýchlo vyriešiť, prihláste sa a získajte ďalšie možnosti podpory