Ceny książek

Każda książka, którą chcesz sprzedawać w Google Play, musi mieć cenę. Aby sprzedawać książki, musisz też przeprowadzić jednorazową konfigurację ustawień płatności na poziomie konta. Jeśli chcesz, możesz użyć arkusza kalkulacyjnego, by edytować ceny wielu książek.

W przypadku Partnerów korzystających ze standardu ONIX wszelkie zmiany dokonane w Centrum Partnerów musisz wprowadzić także we własnym pliku danych ONIX. Gdy następnym razem będziesz wysyłać plik danych ONIX, informacje, które dostarczysz za pomocą tego standardu, zastąpią dotychczasowe ustawienia.

Uwaga: niektóre funkcje opisane na tej stronie mogą być niedostępne, ponieważ sprzedaż książek w Google Play jest możliwa tylko w określonych krajach.

Dodawanie ceny do książki

Czynności, które musisz wykonać, by dodać nową cenę, zależą od używanej wersji Centrum Partnerów.

 1. Zaloguj się w Centrum Partnerów.
 2. Kliknij Dodaj cenę.
 3. Wybierz walutę.
 4. Wpisz cenę.
 5. Wybierz listę krajów/regionów, w których ta cena ma obowiązywać.
  Uwaga: gdy zaczniesz wpisywać nazwę kraju/regionu, wyświetlą się pasujące wyniki. Możesz wybrać z listy kraje, które chcesz wykluczyć z danego regionu.

Jeśli masz włączony przelicznik walut, możesz podać kraje, w których używa się waluty innej niż określona przez Ciebie. Przeliczone ceny wynikają z podanej przez Ciebie rynkowej ceny detalicznej. Wartość domyślna WORLD oznacza, że cena ma obowiązywać we wszystkich możliwych krajach.
Uwaga: na kontach założonych po lipcu 2014 r. przelicznik walut jest domyślnie włączony.

W sekcji „Obowiązujące ceny” w nowej wersji Centrum Partnerów znajdują się te informacje:

 • Kraj
 • Rynkowa cena detaliczna
 • Cena podstawowa
 • Twoje przychody
 • Daty obowiązywania

Wskazówka: jeśli nie używasz narzędzia do przeliczania walut, musisz podać osobną rynkową cenę detaliczną w odpowiedniej walucie dla każdego kraju, w którym chcesz sprzedawać książkę.

Jeśli po podaniu przez Ciebie rynkowej ceny detalicznej na koncie jest wyświetlany komunikat o błędzie, taki jak „Brak informacji o cenie lub nie można ich zastosować”, konieczne może być sprawdzenie ustawień na koncie w Centrum Partnerów. Aby uzyskać pomoc w konfigurowaniu wymaganych ustawień, skorzystaj z naszego narzędzia do rozwiązywania problemów.

Edytowanie innych ustawień cen

Aby uzyskać dostęp do dodatkowych ustawień, kliknij Więcej szczegółów / Pokaż ustawienia dodatkowe.

Ustawienie

Opis

Czy zawiera podatek?

Zaznacz to pole lub wybierz Tak, gdy w cenę jest wliczony podatek. Jeśli pozostawisz to pole niezaznaczone i podasz ceny bez podatku, Google obliczy odpowiednie ceny dla kupujących obejmujące obowiązujące podatki.

Czy ma zastosowanie wymóg stałej ceny?

Zaznacz to pole lub wybierz Tak, jeśli w krajach, w których obowiązuje ta cena, mają zastosowanie przepisy dotyczące stałej ceny książek. Ta opcja jest dostępna tylko wtedy, gdy wskażesz, że w jednym z Twoich obszarów sprzedaży prawo wymaga stałych cen. Jeśli w jednym z Twoich obszarów sprzedaży obowiązują stałe ceny, a w drugim nie, dla każdego z nich podaj je osobno.

Daty obowiązywania

Użycie tego ustawienia jest zalecane, jeśli dodajesz nową cenę dodatkową do książki, która ma już ustaloną cenę. Aby zaplanować zmianę ceny w przyszłości, wpisz daty rozpoczęcia i zakończenia okresu obowiązywania nowej ceny. Użyj formatu RRRR-MM-DD. Cena będzie obowiązywać od godziny 00:00 daty początkowej do godziny 23:59 daty końcowej według strefy czasowej kupującego.

 • Zaplanowane ceny podaj przynajmniej 1 dzień przed datą rozpoczęcia.
 • Aby cena obowiązywała tylko przez jeden dzień, użyj takich samych dat rozpoczęcia i zakończenia.
 • Aby ustawić nową cenę jako stałą, pozostaw pustą datę zakończenia.
 • Jeśli podasz datę zakończenia, ale chcesz, by książka była dostępna w sprzedaży po tym okresie, określ inną cenę książki, która zacznie obowiązywać natychmiast po tej dacie zakończenia.
 • Aby dowiedzieć się, jak skonfigurować zaplanowaną zmianę ceny za pomocą standardu ONIX:

Po zakończeniu dodawania lub edytowania cen kliknij Zapisz.

Aby usunąć cenę, w danym wierszu kliknij X.

Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?

Potrzebujesz dodatkowej pomocy?

Zaloguj się i uzyskaj dodatkowe informacje, by szybko rozwiązać problem

Szukaj
Wyczyść wyszukiwanie
Zamknij wyszukiwanie
Aplikacje Google
Menu główne
Wyszukaj w Centrum pomocy
true
82437
false