Bokpriser

Alle bøker som skal selges på Google Play, må ha en pris. For å selge bøker må du også gjennom en engangskonfigurering av betalingsinnstillingene dine på kontonivå. Du kan bruke et regneark hvis du vil endre prisene for flere bøker.

Hvis du bruker ONIX, bør eventuelle endringer du gjør i partnersenteret, også gjøres i ONIX-feeden din. Neste gang du sender en ONIX-feed, blir de eksisterende innstillingene overskrevet av informasjonen du oppgir via ONIX.

Merk: Enkelte funksjoner som beskrives på denne siden, kan være utilgjengelige, siden salg av bøker på Google Play er begrenset til bestemte land.

Legg til en pris for boken din

Fremgangsmåten for å legge til en ny pris avhenger av hvilken versjon av partnersenteret du bruker.

 1. Logg på partnersenteret.
 2. Klikk på Legg til en pris.
 3. Velg valutaen.
 4. Oppgi prisen.
 5. Velg listen over land/områder denne prisen skal gjelde i.
  Merk: Begynn å skrive navnet på et land/område for å se forslag til land/områder. For å utelate land fra et område, velg landene du vil utelate fra listen.

Hvis valutakonvertering er slått på, kan du liste opp land som bruker en annen valuta enn den du har angitt. De konverterte prisene baseres på listeprisen din. Standardverdien WORLD (verden) gjør denne prisen gjeldende i alle tilgjengelige land.
Merk: Kontoer som er opprettet etter juli 2014, har valutakonvertering slått på som standard.

I «Gyldige priser»-delen i det nye partnersenteret finner du

 • Land
 • Listepris
 • Grunnpris
 • Inntekten din
 • Gyldighetsdatoer

Tips: Hvis du ikke bruker verktøyet for valutakonvertering, bør du oppgi separate listepriser i riktig valuta for hvert land du vil selge boken i.

Hvis du har oppgitt en listepris, men kontoen din viser en feilmelding, for eksempel «Prisinformasjonen mangler eller er ikke relevant», kan det hende du bør sjekke innstillingene i partnersenteret for kontoen din. I feilsøkingsprogrammet vårt kan du få hjelp med å konfigurere de nødvendige innstillingene.

Endre flere prisinnstillinger

For å endre andre innstillinger, klikk på Mer informasjon / Vis flere innstillinger.

Innstilling

Beskrivelse

Er avgifter inkludert?

Merk av i denne boksen / velg Ja hvis prisen er inklusive avgifter. Hvis du lar være å merke av for dette og heller oppgir priser uten avgifter, regner Google ut de riktige prisene kjøperne skal belastes med, inkludert gjeldende avgifter.

Gjelder lover om faste priser?

Merk av i denne boksen / velg Ja hvis du er underlagt lover om faste priser i de landene hvor denne prisen gjelder. Dette alternativet er bare tilgjengelig hvis du har oppgitt at lover om faste priser gjelder for et av salgsområdene dine. Hvis du har et eget salgsområde for land med lover om faste priser og et eget salgsområde for andre land, må du oppgi separate priser for disse salgsområdene.

Gyldighetsdatoer

Vi anbefaler at du bruker denne innstillingen med en ny tilleggspris når du allerede har en eksisterende pris. Hvis du vil planlegge en prisendring i fremtiden, kan du endre start- og sluttdaton for perioden den nye prisen skal gjelde i. Bruk formatet ÅÅÅÅ-MM-DD. Prisen trer i kraft kl. 00.00 (midnatt) på startdatoen og utløper kl. 23.59 på sluttdatoen – i kjøperens tidssone.

 • Oppgi priser som er planlagt for fremtiden, minst én dag i forkant av startdatoen.
 • Du kan gjøre prisen gyldig for bare én dag ved å bruke den samme start- og sluttdatoen.
 • Hvis du vil gjøre den nye prisen permanent, lar du sluttdatoen stå blank.
 • Hvis du ikke inkluderer noen sluttdato og du vil at boken din fortsatt skal være tilgjengelig for salg etterpå, må du sørge for at boken har en annen pris som trer i kraft umiddelbart etter at den andre deaktiveres.
 • Her finner du veiledning om hvordan du oppgir planlagte prisendringer via ONIX:
  • Se spesifikasjonene for <PriceEffectiveFrom> og <PriceEffectiveUntil> for ONIX 2.1.

  • Se spesifikasjonene for <PriceDate> for ONIX 3.0.

Når du er ferdig med å legge til eller endre priser, klikker du på Lagre.

For å slette en pris, klikk på X i raden for den.

Var dette nyttig for deg?
Hvordan kan vi forbedre den?

Trenger du mer hjelp?

Logg på for å få mer hjelp til å løse problemet raskt

Søk
Slett søket
Lukk søkefunksjonen
Google-apper
Hovedmeny
Søk i brukerstøtte
true
82437
false