Prijzen van boeken

Belangrijk: Sommige functies die op deze pagina worden beschreven, zijn in bepaalde landen of regio's niet beschikbaar. Hierdoor zijn sommige functies die op deze pagina worden beschreven, mogelijk niet beschikbaar.

Als je een boek wilt verkopen op Google Play.

 • Je moet de prijs voor elk boek opgeven.
 • Je moet ook eenmalig de instellingen voor betalingen op accountniveau opgeven. Als je prijzen voor meerdere boeken wilt bewerken, kun je een spreadsheet gebruiken.
Partners die ONIX gebruiken:
 • Wijzigingen die je aanbrengt in het Partnercentrum, moeten ook worden doorgevoerd in de ONIX-feed.
 • De volgende keer dat je een ONIX-feed verstuurt, overschrijft de informatie die je via ONIX hebt verstrekt je bestaande instellingen.

Tip: Als je prijzen voor meerdere boeken wilt bewerken, bekijk je meer informatie over hoe je prijzen bewerkt met een spreadsheet.

Een prijs toevoegen aan je boek

Volg de onderstaande stappen om een nieuwe prijs toe te voegen.

 1. Log in bij het Partnercentrum.
 2. Selecteer Een prijs toevoegen.
 3. Kies de valuta.
 4. Geef de prijs op.
 5. Selecteer de lijst met landen of regio's waar deze prijs moet worden toegepast.
  • Als je een land of regio wilt vinden, geef je deze op in het zoekveld.
  • Je kunt landen of regio's toevoegen of uitsluiten.

Als valutaconversie aanstaat, kun je landen of regio's vermelden die een andere valuta gebruiken dan de valuta die je hebt opgegeven.

 • Omgerekende prijzen zijn gebaseerd op je catalogusprijs.

 Met de standaardwaarde WORLD wordt deze prijs toegepast op alle mogelijke landen of regio's. In het gedeelte Prijzen van het nieuwe Partnercentrum vind je het volgende:

 • Land
 • Catalogusprijs
 • Basisprijs
 • Je opbrengst
 • Ingangsdatums

Tips:

 • Voor accounts die na juli 2014 zijn gemaakt, staat valutaconversie standaard aan.
 • Als je de tool voor valutaconversie niet gebruikt, geef je afzonderlijke catalogusprijzen op in de betreffende valuta voor elk land of elke regio waar je het boek wilt verkopen.

Als je een catalogusprijs opgeeft, maar je in je account een foutmelding ziet, check je de instellingen in het Partnercentrum van je account.

Problemen met je instellingen in het Partnercentrum oplossen

Meer prijsinstellingen bewerken

Klik op Meer details/Aanvullende instellingen tonen als je meer instellingen wilt.

Instelling

Beschrijving

Is de prijs inclusief btw?

Deze instelling bepaalt of Google de btw voor een boek moet berekenen.

 • Als je prijs inclusief btw is, selecteer je Ja.
 • Laat dit leeg als je prijs exclusief btw is.

Zijn er vaste-prijswetten van toepassing?

Deze instelling is van toepassing als er wetgeving voor vaste prijzen geldt voor een van je verkoopregio's.

 • Als er wetgeving voor vaste prijzen van toepassing is in het land of de regio:
  1. Selecteer Ja.
  2. Geef afzonderlijke prijzen op voor deze verkoopregio's.
 • Laat dit leeg als er geen wetgeving voor vaste prijzen van toepassing is in het land of de regio.

Ingangsdatums

Deze instelling is bedoeld voor wanneer je een nieuwe aanvullende prijs toevoegt als je al een prijs hebt. Je kunt dit minstens 1 één dag vóór de startdatum doen.

 • Als je een prijswijziging in de toekomst wilt plannen, geef je de start- en einddatums op voor de periode waarin de nieuwe prijs van toepassing moet zijn. 
  • Gebruik de notatie JJJJ-MM-DD.
  • De prijs gaat in om middernacht op de startdatum en verloopt om 23:59 uur op de einddatum, op basis van de tijdzone van de koper.
 • Als je de prijs 1 dag van kracht wilt maken, gebruik je dezelfde datum als start- en einddatum.
 • Laat het veld voor de einddatum leeg als de nieuwe prijs definitief moet zijn.
 • Als je een einddatum wilt toevoegen en je boek daarna wilt blijven verkopen, moet je zorgen dat je boek een andere prijs heeft die onmiddellijk daarna van kracht wordt.

Meer hulp nodig?

Probeer de volgende stappen:

Zoeken
Zoekopdracht wissen
Zoekfunctie sluiten
Google-apps
Hoofdmenu