Prijzen van boeken

Prijzen zijn vereist voor elk boek dat u wilt verkopen op Google Play. Als u boeken wilt verkopen, moet u ook eenmalig uw instellingen voor betalingen op accountniveau opgeven. U kunt een spreadsheet gebruiken als u prijzen voor meerdere boeken wilt bewerken.

Voor partners die ONIX gebruiken, moeten eventuele wijzigingen die u aanbrengt in het Partnercentrum ook worden toegepast op uw ONIX-feed. De volgende keer dat u een ONIX-feed verzendt, overschrijft de informatie die u heeft verstrekt via ONIX uw bestaande instellingen.

Opmerking: Sommige functies die op deze pagina worden beschreven, zijn mogelijk niet beschikbaar, aangezien de verkoop van boeken op Google Play beperkt is tot bepaalde landen.

Een prijs toevoegen aan uw boek

De stappen om een nieuwe prijs toe te voegen, zijn afhankelijk van de versie van het Partnercentrum die u gebruikt.

Opmerking: U ziet rechtsboven mogelijk een optie om 'Nieuwe gebruikersinterface' in of uit te schakelen, zodat u kunt schakelen tussen de oude en nieuwe versie.

Vorige versie

 1. Log in bij het Partnercentrum.
 2. Klik op Nieuwe prijs toevoegen en dan Valuta.
 3. Geef de valuta op. Geef de valuta op als drieletterige ISO 4217-code, zoals USD voor Amerikaanse dollar.
 4. Klik op Bedrag.
 5. Geef de prijs op.
 6. Geef de lijst met landen op waar deze prijs moet worden toegepast.
  Opmerking: Lees meer informatie over hoe u een lijst met landen indeelt. Gebruik tweeletterige ISO 3166-codes of speciale regionale codes, zoals WORLD.

Nieuwe versie

 1. Log in bij het Partnercentrum.
 2. Klik op Een prijs toevoegen.
 3. Kies de valuta.
 4. Geef de prijs op.
 5. Selecteer de lijst met landen of regio's waar deze prijs moet worden toegepast.
  Opmerking: Begin de naam van het land of de regio te typen om overeenkomende landen of regio's weer te geven. Als u landen wilt uitsluiten uit een regio, selecteert u de landen die u niet in de lijst wilt opnemen.

Als valutaconversie is ingeschakeld, kunt u landen vermelden die een andere valuta gebruiken dan de valuta die u heeft opgegeven. Uw geconverteerde prijzen zijn gebaseerd op uw catalogusprijs. Met de standaardwaarde WORLD wordt deze prijs toegepast op alle mogelijke landen.
Opmerking: Voor accounts die na juli 2014 zijn gemaakt, is valutaconversie standaard ingeschakeld.

In het gedeelte 'Prijzen' van het nieuwe Partnercentrum vindt u het volgende:

 • Land
 • Catalogusprijs
 • Basisprijs
 • Uw opbrengst
 • Ingangsdatums

Tip: Als u de tool voor valutaconversie niet gebruikt, moet u afzonderlijke catalogusprijzen in de juiste valuta opgeven voor elk land waar u het boek wilt verkopen.

Als u een catalogusprijs heeft opgegeven, maar er in uw account een foutmelding wordt weergegeven, zoals 'Prijsgegevens ontbreken of zijn niet van toepassing', moet u mogelijk de instellingen controleren in het Partnercentrum van uw account. Raadpleeg onze probleemoplosser voor hulp bij het configureren van de nodige instellingen.

Meer prijsinstellingen bewerken

Als u aanvullende instellingen wilt bekijken, klikt u op Meer details/Aanvullende instellingen weergeven.

Vorige versie

Nieuwe versie

Beschrijving

De prijs is inclusief btw

Is de prijs inclusief btw?

Vink dit selectievakje aan/selecteer Ja als uw prijs inclusief btw is. Als u dit selectievakje niet aanvinkt en u prijzen exclusief btw biedt, berekent Google de juiste prijzen om aan kopers in rekening te brengen, inclusief de toepasselijke btw.

Ik moet mij houden aan de wettelijke vaste boekenprijzen

Zijn er vaste-prijswetten van toepassing?

Vink dit selectievakje aan/selecteer Ja als u in de landen waar deze prijs van toepassing is, bent onderworpen aan vaste-prijswetten voor boeken. Deze optie is alleen beschikbaar als u heeft aangegeven dat wetgeving met betrekking tot vaste prijzen geldt voor een van uw verkoopregio's. Als u een verkoopregio heeft voor landen waar wettelijke vaste boekprijzen gelden en een verkoopregio voor andere landen, geeft u afzonderlijke prijzen op voor deze verkoopregio's.

Optionele begin- en einddatum voor je prijs

Ingangsdatums

Deze instelling wordt aanbevolen voor gebruik met een nieuwe aanvullende prijs wanneer u al een bestaande prijs heeft. Als u een prijswijziging in de toekomst wilt plannen, geeft u de begin- en einddatums op voor de periode waarin de nieuwe prijs van toepassing moet zijn. Gebruik de notatie JJJJ-MM-DD. De prijs gaat in om 00:00 uur (middernacht) op de begindatum en verloopt om 23:59 uur op de einddatum, op basis van de tijdzone van de koper.

 • Geef prijzen die zijn gepland voor de toekomst, ten minste één dag vóór de begindatum op.
 • Als de prijs één dag geldig moet zijn, geeft u dezelfde datum als begin- en einddatum op.
 • Laat het veld voor de einddatum leeg als de nieuwe prijs definitief moet zijn.
 • Als u een einddatum opneemt en uw boek daarna wilt blijven verkopen, moet u ervoor zorgen dat uw boek een andere prijs heeft die onmiddellijk daarna van kracht wordt.
 • Voor instructies voor het leveren van geplande prijswijzigingen via ONIX:
 

Wanneer u klaar bent met het toevoegen of bewerken van uw prijzen, klikt u op Opslaan.

Als u een prijs wilt verwijderen, klikt u op de X van elke rij.

Was dit nuttig?
Hoe kunnen we dit verbeteren?