Quản lý nhiều người dùng trong Trung tâm đối tác

Nếu có nhiều người cần quyền truy cập vào tài khoản Trung tâm đối tác của bạn, bạn có thể bổ sung người dùng Tất cả người dùng đều có thể đăng nhập vào Trung tâm đối tác bằng thông tin đăng nhập của riêng họ, do đó bạn không cần chia sẻ mật khẩu của mình hoặc bất kỳ thông tin nào khác liên quan đến tài khoản Google của bạn.

Yêu cầu

 1. Chỉ những người dùng có quyền truy cập quản trị mới có thể thêm, chỉnh sửa hay xóa người dùng.
 2. Nếu muốn thêm người dùng mới, bạn phải đảm bảo người này đang sử dụng một Tài khoản Google.
  • Mẹo: Bạn nên đăng ký một địa chỉ email có sẵn để tạo tài khoản miễn phí thay vì thiết lập một địa chỉ Gmail mới.

Thêm người dùng

 1. Đăng nhập vào Trung tâm đối tác.
 2. Chuyển đến phần Cài đặt tài khoản. Nếu không thấy tùy chọn này, có thể bạn không có quyền truy cập quản trị. Hãy liên hệ với quản trị viên tài khoản của bạn.
 3. Nhấp vào Người dùng.
 4. Nhấp vào nút Thêm người dùng.
 5. Nhập địa chỉ email liên kết với Tài khoản Google của người dùng mà bạn muốn thêm.
 6. Nhấp vào OK. Địa chỉ email bạn đã nhập sẽ xuất hiện trong danh sách người dùng.

Người dùng có thể sử dụng mật khẩu và địa chỉ email liên kết với Tài khoản Google của họ để đăng nhập vào Trung tâm đối tác. Họ có thể xem và chỉnh sửa bất kỳ cài đặt nào trên các trang mà họ có quyền truy cập, theo loại truy cập.

Không có giới hạn đối với số lượng người dùng có thể được thêm vào một tài khoản.

Loại quyền truy cập

Mỗi người dùng có một loại quyền truy cập xác định các trang trong tài khoản Trung tâm đối tác sẽ hiển thị cho họ. Có thể sử dụng loại quyền truy cập để hạn chế người dùng cụ thể xem hay chỉnh sửa các nhóm cài đặt nhất định. Bất kỳ ai có quyền truy cập quản trị đều có thể chỉnh sửa loại quyền truy cập và một người dùng có thể có nhiều loại quyền truy cập. Theo mặc định, người dùng mới có quyền truy cập vào Danh mục sách, vì vậy hãy nhớ chỉ định loại quyền truy cập khác nếu cần. Có các loại quyền truy cập sau:

 • Danh mục sách: Thêm và chỉnh sửa sách.
 • Phân tích và báo cáo: Truy cập vào thẻ Analytics rồi tải bản xem trước và báo cáo bán hàng xuống trong thẻ Báo cáo.
 • Trung tâm thanh toán: Quản lý lãnh thổ bán hàng và hồ sơ thanh toán (bao gồm thông tin tài khoản ngân hàng). Truy cập vào Báo cáo thu nhập. Đây là loại báo cáo duy nhất được dùng cho mục đích điều chỉnh tài chính.
 • Quyền quản trị: Loại quyền truy cập này bao gồm tất cả quyền truy cập ở trên, cũng như khả năng xem và chỉnh sửa chế độ cài đặt tài khoản (chẳng hạn như quản lý người dùng).
Lưu ý: Để xem và tải báo cáo thu nhập xuống, người dùng phải có quyền truy cập vào Trung tâm thanh toán hoặc Quyền quản trị.

Xoá người dùng

Nếu một người dùng không cần quyền truy cập vào Trung tâm đối tác nữa, bạn có thể xóa người dùng đó.

 1. Đăng nhập vào Trung tâm đối tác.
 2. Chuyển đến phần Cài đặt tài khoản.
 3. Nhấp vào Người dùng.
 4. Nhấp vào Xóa bên cạnh địa chỉ email của người dùng mà bạn muốn xóa.

Bạn cần trợ giúp thêm?

Hãy thử các bước tiếp theo sau:

Tìm kiếm
Xóa nội dung tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Các ứng dụng của Google
Trình đơn chính