Správa ďalších používateľov účtu Centra pre partnerov

Ak do účtu Centra pre partnerov potrebuje prístup viacero ľudí, môžete pridať ďalších používateľov. Všetci používatelia sa budú môcť do Centra pre partnerov prihlásiť pomocou vlastných poverení, takže nebudete musieť zdieľať heslo ani akékoľvek informácie priradené k vášmu účtu Google.

Požiadavky

 1. Pridávať, upravovať a odstraňovať používateľov môžu iba používatelia s prístupom pre správcov.

 2. Všetci ďalší používatelia, ktorých chcete pridať, musia mať existujúci účet Google.

  Ak ho nemajú, požiadajte ich, aby si bezplatne vytvorili účet Google. Ak si nechcú vytvárať novú adresu v Gmaile, môžu použiť svoju aktuálnu e-mailovú adresu.

   

Pridanie používateľa

 1. Prihláste sa do Centra pre partnerov.
 2. Prejdite na stránku Nastavenia účtu.
 3. Kliknite na kartu Používatelia.
 4. Kliknite na tlačidlo Pridať Používateľa.
 5. Zadajte e-mailovú adresu spojenú s účtom Google, ktorý chcete pridať.
 6. Kliknite na tlačidlo OK. Zadaná e-mailová adresa by sa mala zobraziť v zozname používateľov.

Používatelia môžu na prihlásenie do Centra pre partnerov použiť e-mailové adresy a heslá svojich účtov Google. Na stránkach, ku ktorým majú prístup, si budú môcť zobraziť a upraviť všetky nastavenia v súlade s ich typom prístupu.

Počet používateľov, ktorých môžete pridať do účtu, nie je obmedzený.

Typy prístupu

Každý používateľ má typ prístupu ktorý určuje, aké stránky sú v účte Centra pre partnerov viditeľné. Typy prístupu sa dajú použiť na obmedzenie oprávnení konkrétnych používateľov zobrazovať či upravovať určité časti nastavení. Typy prístupu môže upraviť ktokoľvek s prístupom pre správcu a jeden používateľ môže mať viacero typov prístupu. Noví používatelia majú v predvolenom nastavení prístup do Katalógu kníh, preto v prípade potreby nezabudnite nastaviť iný prístup. K dispozícii sú nasledujúce typy prístupu:

 • Katalóg kníh: pridávanie a úprava kníh.
 • Analýzy a prehľady: stiahnutie ukážok a prehľadov predaja.
 • Centrum platieb: správa predajných oblastí a platobných profilov (vrátane informácií o bankovom účte).
 • Prístup pre správcov: tento typ prístupu zahrnuje všetky vyššie uvedené typy prístupu a navyše možnosť zobrazovať a upravovať nastavenia účtov (napr. vykonávať správu používateľov).
Poznámka: Na to, aby si mohol používateľ zobraziť a stiahnuť prehľady zárobkov, potrebuje prístup do častí Analýzy a prehľady a Centrum platieb (alebo Prístup pre správcov, ktorý umožňuje oboje).

Odstránenie používateľa

Ak používateľ už nebude potrebovať účet do Centra pre partnerov, môžete ho odstrániť.

 1. Prihláste sa do Centra pre partnerov.
 2. Prejdite na stránku Nastavenia účtu.
 3. Kliknite na kartu Používatelia.
 4. Kliknite na odkaz Odstrániť vedľa e-mailovej adresy používateľa, ktorého chcete odstrániť.
Pomohlo vám to?
Ako ju môžeme zlepšiť?