Správa ďalších používateľov Centra partnerov

Ak do účtu Centra partnerov potrebuje prístup viacero ľudí, môžete pridať ďalších používateľov. Všetci používatelia sa budú môcť do Centra partnerov prihlásiť vlastnými prihlasovacími údajmi, takže nebudete musieť zdieľať heslo ani akékoľvek informácie spojené s vaším účtom Google.

Požiadavky

 1. Pridávať, upravovať a odstraňovať používateľov môžu iba používatelia s prístupom pre správcov.
 2. Všetci ďalší používatelia, ktorých chcete pridať, musia mať existujúci účet Google.
  • Tip: Ak si chcete účet vytvoriť bezplatne, odporúčame vám, aby ste si namiesto nastavenia novej adresy Gmailu zaregistrovali svoju aktuálnu e‑mailovú adresu.

Pridanie používateľa

 1. Prihláste sa do Centra partnerov.
 2. Prejdite do časti Nastavenia účtu. Ak túto možnosť nevidíte, pravdepodobne nemáte prístup pre správcu. Obráťte sa na správcu svojho účtu.
 3. Kliknite na možnosť Používatelia.
 4. Kliknite na tlačidlo Pridať používateľa.
 5. Zadajte e‑mailovú adresu spojenú s účtom Google, ktorý chcete pridať.
 6. Kliknite na OK. Zadaná e‑mailová adresa by sa teraz mala zobrazovať v zozname používateľov.

Používatelia môžu na prihlásenie do Centra partnerov použiť e‑mailové adresy a heslá svojich účtov Google. Na stránkach, ku ktorým majú prístup, si budú môcť zobraziť a upraviť všetky nastavenia v súlade s ich typom prístupu.

Počet používateľov, ktorých môžete pridať do účtu, nie je obmedzený.

Typy prístupu

Každý používateľ má typ prístupu, ktorý určuje, aké stránky sú v účte Centra partnerov viditeľné. Typy prístupu sa dajú použiť na obmedzenie oprávnení konkrétnych používateľov zobrazovať či upravovať určité časti nastavení. Typy prístupu môže upraviť ktokoľvek s prístupom pre správcu a jeden používateľ môže mať viacero typov prístupu. Noví používatelia majú v predvolenom nastavení prístup do Katalógu kníh, preto v prípade potreby nezabudnite nastaviť iný prístup. K dispozícii sú nasledujúce typy prístupu:

 • Katalóg kníh: pridávanie a úprava kníh.
 • Analýzy a prehľady: stiahnutie ukážok a prehľadov predaja.
 • Centrum platieb: správa predajných oblastí a platobných profilov (vrátane informácií o bankovom účte).
 • Prístup pre správcu: tento typ prístupu obsahuje všetky typy prístupov uvedené vyššie, ako aj možnosť zobrazovania a úprav nastavení účtov (napríklad pri správe používateľov).
Poznámka: Na to, aby si mohol používateľ zobraziť a stiahnuť prehľady zárobkov, potrebuje prístup do častí Analýzy a prehľady a Centrum platieb (alebo Prístup pre správcov, ktorý umožňuje oboje).

Odobratie používateľa

Ak používateľ už nebude potrebovať prístup do Centra partnerov, môžete ho odobrať.

 1. Prihláste sa do Centra partnerov.
 2. Prejdite do časti Nastavenia účtu.
 3. Kliknite na možnosť Používatelia.
 4. Vedľa e‑mailovej adresy používateľa, ktorého chcete odobrať, kliknite na Odobrať.
Pomohlo vám to?
Ako ju môžeme zlepšiť?

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Ak chcete problém rýchlo vyriešiť, prihláste sa a získajte ďalšie možnosti podpory