Bán sách trên toàn thế giới

Một số tính năng được mô tả trên trang này có thể không có sẵn, vì tính năng bán sách trên Google Play chỉ hoạt động ở một số quốc gia.

Số lượng quốc gia nơi sách được bán trên Google Play đang ngày càng tăng lên, và chúng tôi khuyến khích bạn cung cấp các đầu sách của mình cho nhiều đối tượng nhất có thể. Trang này giải thích các bước cần thực hiện để bán sách của bạn trên toàn thế giới. Bạn thậm chí có thể thiết lập tài khoản của bạn tự động cho phép bán hàng ở các quốc gia mới bất cứ khi nào Google Play ra mắt ở những quốc gia đó.

1. Thiết lập khu vực bán hàng

Nếu bạn tạo tài khoản của mình sau tháng bảy năm 2014, thì có thể bạn đã định cấu hình khu vực bán hàng mặc định với bản quyền trên toàn thế giới.

Đăng nhập vào tài khoản Chương trình đối tác của Google Sách và đi tới Trung tâm thanh toán để thiết lập lãnh thổ bán hàng của bạn.

Để bán ở bất cứ quốc gia nào, bạn phải liệt kê quốc gia đó tại một trong những khu vực bán hàng của bạn. Chúng tôi khuyên bạn nên liệt kê tất cả các quốc gia nơi bạn có quyền bán sách, ngay cả khi Google Play chưa ra mắt ở quốc gia đó.

Xin lưu ý rằng để sách có thể bán được ở một quốc gia, sách đó phải có cả khu vực bán hàng và giá tại khu vực đó. Bạn sẽ có thể giới hạn các quốc gia mà một cuốn sách riêng lẻ được bày bán bằng cách sử dụng tùy chọn cài đặt giá trong Bước 3.

Đọc thêm về khu vực bán hàng.

2. Bật tính năng quy đổi tiền tệ (khuyến nghị)

Nếu bạn tạo tài khoản của mình sau tháng bảy năm 2014 thì quy đổi tiền tệ được bật theo mặc định.

Ở dưới cùng Trung tâm thanh toán là phần dành cho tùy chọn cài đặt quy đổi tiền tệ. Bật tính năng quy đổi tiền tệ nếu bạn không muốn cung cấp giá theo cách thủ công bằng đồng nội tệ của từng quốc gia mà sách của bạn được bày bán. Bạn luôn có thể ghi đè giá quy đổi tự động khi bạn cung cấp giá bằng đơn vị tiền tệ mục tiêu thông qua ONIX hoặc bảng tính.

Tìm hiểu thêm về tính năng quy đổi tiền tệ.

3. Cung cấp giá và quốc gia sẽ áp dụng giá đó

Bạn phải đề xuất giá tại địa phương của từng sách cho một quốc gia cụ thể để sách có thể được bán ở quốc gia đó. Bạn có thể cung cấp giá này theo cách thủ công trên tab "Giá " cho mỗi cuốn sách, thông qua ONIX hoặc bảng tính. Hoặc bạn có thể sử dụng tính năng quy đổi tiền tệ để tự động chuyển đổi giá từ một đơn vị tiền tệ khác.

Nếu tính năng quy đổi tiền tệ được bật, bạn vẫn phải cung cấp giá bằng ít nhất một đơn vị tiền tệ. Sau đó, bạn có thể chỉ định quốc gia nơi bạn muốn giá được quy đổi từ giá nhập theo cách thủ công.

Ví dụ:

  • Trong ví dụ đơn giản nhất, bạn có thể cung cấp giá bằng nội tệ và quy đổi giá đó cho tất cả các quốc gia.
    Lưu ý: Nếu bạn cũng đã định cấu hình khu vực bán hàng cho WORLD, thì điều này sẽ khiến sách của bạn có thể được bày bán ở tất cả các quốc gia mà sách có sẵn trên Google Play.
  • Bạn có thể cung cấp cho mỗi khu vực một giá. Ví dụ: bạn có thể cung cấp giá bằng USD và quy đổi giá đó cho các quốc gia Bắc Mỹ khác cũng như cung cấp giá bằng GBP và quy đổi giá đó cho các quốc gia còn lại của châu Âu.
  • Nếu biết cách đặt giá hợp lý bằng đồng nội tệ của tất cả các quốc gia nơi bạn có quyền, bạn có thể cung cấp tất cả giá của mình theo cách thủ công mà không cần sử dụng tính năng quy đổi tiền tệ của Google.

Nếu bạn không sử dụng ONIX, cách nhanh nhất để điều chỉnh giá để có thể chuyển đổi chúng sang tất cả các loại đơn vị tiền tệ khác là vào Danh mục sách của bạn và tải bảng tính gồm tất cả các sách xuống. Đảm bảo rằng bảng tính của bạn bao gồm mọi giá bạn định cung cấp theo cách thủ công.

Mỗi giá niêm yết có hai cột, một cột chứa giá và cột kia liệt kê các quốc gia nơi giá sẽ được áp dụng. Chỉnh sửa danh sách các quốc gia theo nguyên tắc định dạng của chúng tôi.

Nếu bạn không có quyền bán sách ở quốc gia được liệt kê trong danh sách lãnh thổ bán hàng của bạn, hãy nhớ loại trừ quốc gia đó khỏi danh sách quy đổi giá cho sách đó.

Ví dụ:

Kịch bản Lãnh thổ bán hàng Quốc gia có giá
Bạn có quyền bán sách của mình ở tất cả các quốc gia WORLD WORLD
Bạn chỉ có quyền bán một số sách ở Hoa Kỳ và Canada và một số sách ở Hoa Kỳ CA,US Đối với sách chỉ được bán ở Hoa Kỳ:
US

Đối với sách được bán ở cả hai quốc gia:
CA,US

4. Xóa mọi giá được đặt theo cách thủ công (nếu tính năng quy đổi tiền tệ được bật)

Giá mà bạn đã tạo thông qua tính năng quy đổi tiền tệ của Google sẽ chỉ áp dụng nếu giá thủ công được cung cấp qua bảng tính, ONIX hoặc tab giá trong Trung tâm đối tác không tồn tại. Nếu bạn muốn sử dụng giá được quy đổi tự động, hãy xóa mọi giá được đặt theo cách thủ công cho các quốc gia đó.

Bạn có thể xóa hàng loạt giá thủ công khi bạn tải xuống bảng tính của sách trong đó có giá bạn muốn xóa. Trong cột giá, nhập ** vào tất cả các hàng có thông tin về sách. Khi bạn tải bảng tính đã được sửa đổi của mình lên, những giá này sẽ bị xóa và Google sẽ sử dụng giá quy đổi để thay thế.

Đọc thêm về cách chỉnh sửa giá trong bảng tính.

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?