Đánh giá nội dung (xem trước một cuốn sách trước khi bán)

Bạn có thể thêm người đánh giá nội dung để kiểm tra xem cuốn sách của bạn xuất hiện như thế nào trên Google Play. Người đánh giá có thể đọc sách trên thiết bị được hỗ trợ bất kỳ mà không phải mua sách đó. Bạn có thể cho người đánh giá nội dung xem cuốn sách ngay cả trước thời điểm bán cuốn sách đó.

Có thể bạn sẽ không dùng được một số tính năng mô tả trên trang này, vì chế độ bán sách trên Google Play chỉ hoạt động ở một số quốc gia.

Lưu ý:

 • Tính năng xem trước này khác với chế độ xem trước của một cuốn sách trên Google Sách. Trên Google Sách, một tỷ lệ phần trăm giới hạn của sách có thể xem được công khai.
 • Mặt khác, người đánh giá nội dung phải được bạn chỉ định và có quyền truy cập vào toàn bộ cuốn sách.
 • Nếu bạn thấy "đánh giá chất lượng", điều đó có nghĩa là bạn đang sử dụng một phiên bản cũ của Trung tâm đối tác của chúng tôi.

Yêu cầu để thêm người đánh giá nội dung

 • Bạn có thể bán sách trên Google Play.
 • Người đánh giá chất lượng phải có Tài khoản Google. Nếu không có Tài khoản Google, họ có thể tạo một tài khoản mới.
 • Người đánh giá nội dung phải sinh sống tại một trong những quốc gia nơi có thể mua sách trên Google Play.
 • Phải cung cấp và xử lý thành công tệp nội dung cho sách. Kiểm tra xem trạng thái sách là Trực tiếp trên Google Sách hay Trực tiếp trên Google Play.

Trao quyền xem cuốn sách cho người đánh giá nội dung

 1. Đăng nhập vào Trung tâm đối tác.
 2. Ở bên trái, nhấp vào Danh mục sách.
 3. Nhấp vào tên sách.
 4. Nhấp vào tab Nội dung.
 5. Trong "Người đánh giá nội dung", nhấp vào nút Thêm (phiên bản cũ) hoặc vào trường Thêm người đánh giá (phiên bản mới).
 6. Nhập địa chỉ email liên kết với Tài khoản Google của người đánh giá nội dung.
 7. Nhấp vào OK. Giờ đây, địa chỉ email của người đánh giá sẽ xuất hiện.
 8. Làm lại các bước từ 4 đến 6 để thêm những người đánh giá khác.
 9. Nhấp Lưu.

Đánh giá sách

Người đánh giá nội dung có thể truy cập thư viện Google Play của họ để kiểm tra xem mình có quyền truy cập vào cuốn sách hay không. Họ có thể đọc sách trên máy tính hoặc các thiết bị cầm tay được hỗ trợ.

Người đánh giá nội dung không thể sao chép và dán hoặc in bất kỳ cuốn sách nào họ được cấp quyền truy cập, ngay cả khi chế độ cài đặt phân phối của cuốn sách cho phép người mua làm như vậy.

Xóa quyền truy cập của người đánh giá nội dung đối với một cuốn sách

 1. Đăng nhập vào Trung tâm đối tác.
 2. Ở bên trái, nhấp vào Danh mục sách.
 3. Nhấp vào tên sách.
 4. Nhấp vào tab Nội dung.
 5. Bên dưới phần "Người đánh giá nội dung", hãy nhấp vào Xoá (phiên bản cũ) hoặc Xoá  biểu tượng thùng rác (phiên bản mới) bên cạnh địa chỉ email của người đánh giá mà bạn muốn xoá. Người đánh giá sẽ vẫn thấy cuốn sách trong tài khoản của họ nhưng giờ đây sách sẽ ở dạng mẫu sách điện tử thay vì toàn bộ cuốn sách.
Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?

Bạn cần trợ giúp thêm?

Đăng nhập để xem thêm tùy chọn hỗ trợ giúp nhanh chóng giải quyết sự cố

Tìm kiếm
Xóa tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Các ứng dụng của Google
Menu chính
Tìm kiếm trong Trung tâm trợ giúp
true
82437
false