Cho phép người đánh giá nội dung xem sách trước khi bán

Bạn có thể thêm người đánh giá nội dung để kiểm tra xem cuốn sách của bạn xuất hiện như thế nào trên Google Play. Họ có thể đọc cuốn sách này mà không mất phí trên mọi thiết bị được hỗ trợ. Bạn có thể cho người đánh giá nội dung xem cuốn sách ngay cả trước thời điểm bán cuốn sách đó.

 • Người đánh giá nội dung phải do bạn chỉ định và có quyền truy cập vào toàn bộ cuốn sách. Tính năng xem trước này khác với bản xem trước của sách trên Google Sách. Trong bản xem trước trên Google Sách, chỉ có một lượng nội dung giới hạn trong sách của bạn là cho phép truy cập công khai.

Một số tính năng mà trang này đề cập tới có thể chưa có mặt ở một số quốc gia/khu vực.

Yêu cầu đối với việc thêm người đánh giá nội dung

 • Bạn có thể bán sách trên Google Play.
 • Người đánh giá nội dung phải có Tài khoản Google. Nếu chưa có, họ có thể tạo một tài khoản miễn phí.
 • Người đánh giá nội dung phải sinh sống tại một trong những quốc gia nơi mua được sách trên Google Play.
 • Tệp nội dung cho sách phải được cung cấp và xử lý thành công.
 • Người đánh giá nội dung không được sở hữu cuốn sách đó trong thư viện của họ.

Cấp quyền xem cuốn sách cho người đánh giá nội dung

 1. Đăng nhập vào Trung tâm đối tác.
 2. Ở bên trái, chọn Danh mục sách.
 3. Chọn tên sách.
 4. Chọn thẻ Nội dung.
 5. Trong mục "Người đánh giá nội dung", hãy chọn trường Thêm người đánh giá.
 6. Nhập địa chỉ email liên kết với Tài khoản Google của người đánh giá nội dung.
 7. Chọn . Lúc này, địa chỉ email của người đánh giá sẽ xuất hiện.
 8. Thực hiện lại các bước từ 4 đến 6 để thêm người đánh giá.
 9. Chọn Lưu.

Đánh giá sách

Để kiểm tra xem mình có quyền truy cập vào cuốn sách hay không, người đánh giá nội dung có thể truy cập vào thư viện Google Play của họ. Họ có thể đọc sách trên máy tính hoặc thiết bị di động được hỗ trợ.

Người đánh giá nội dung có thể bỏ qua một số chế độ cài đặt sách nhất định. Ví dụ:

 • Nếu một cuốn sách không được bán hoặc chỉ được cung cấp ở một quốc gia/khu vực nhất định, thì người đánh giá nội dung có thể đọc cuốn sách đó.
 • Người đánh giá nội dung không thể sao chép và dán hoặc in các cuốn sách mà họ được cấp quyền truy cập, ngay cả khi người mua của cuốn sách được phép làm như vậy.
 • Người đánh giá nội dung có thể xem được bản PDF trong phần "Trang gốc" ngay cả khi bạn đã bỏ đánh dấu ô "Hiện bản PDF".
 • Người đánh giá nội dung có thể xem văn bản được trích xuất tự động trong phần "Tự ngắt dòng" ngay cả khi bạn đã bỏ đánh dấu ô "Tạo văn bản tự ngắt dòng".

Xoá quyền truy cập của người đánh giá nội dung đối với một cuốn sách

 1. Đăng nhập vào Trung tâm đối tác.
 2. Ở bên trái, chọn Danh mục sách.
 3. Chọn tên sách.
 4. Chọn thẻ Nội dung.
 5. Trong phần "Người đánh giá nội dung", hãy chọn biểu tượng Xoá Chuyển vào thùng rác bên cạnh địa chỉ email của người đánh giá mà bạn muốn xoá.

Cuốn sách này vẫn xuất hiện trong tài khoản của người đánh giá, nhưng nó sẽ trở thành sách điện tử mẫu thay vì toàn bộ cuốn sách.

 

Bạn cần trợ giúp thêm?

Hãy thử các bước tiếp theo sau:

Tìm kiếm
Xóa nội dung tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Các ứng dụng của Google
Trình đơn chính