Να επιτρέπεται στους αναθεωρητές περιεχομένου να κάνουν προεπισκόπηση ενός βιβλίου πριν από την πώληση.

Μπορείτε να προσθέσετε αναθεωρητές περιεχομένου προκειμένου να ελέγξουν τον τρόπο εμφάνισης του βιβλίου σας στο Google Play. Μπορούν να διαβάσουν το βιβλίο χωρίς κόστος σε οποιαδήποτε υποστηριζόμενη συσκευή. Μπορείτε να παραχωρήσετε πρόσβαση σε ένα βιβλίο σε αναθεωρητές περιεχομένου, προτού αυτό διατεθεί προς πώληση.

 • Οι αναθεωρητές περιεχομένου πρέπει να ορίζονται από εσάς και να έχουν πρόσβαση σε ολόκληρο το βιβλίο. Αυτή η δυνατότητα προεπισκόπησης διαφέρει από την προεπισκόπηση ενός βιβλίου στα Βιβλία Google, όπου ένα περιορισμένο ποσοστό του βιβλίου σας είναι προσβάσιμο δημόσια.

Ορισμένες λειτουργίες που περιγράφονται σε αυτήν τη σελίδα ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμες σε όλες τις χώρες/περιοχές.

Απαιτήσεις για προσθήκη αναθεωρητών περιεχομένου

 • Μπορείτε να διαθέσετε προς πώληση βιβλία στο Google Play.
 • Ο αναθεωρητής περιεχομένου θα πρέπει να διαθέτει Λογαριασμό Google. Εάν δεν διαθέτει, μπορεί να δημιουργήσει έναν χωρίς χρέωση.
 • Ο αναθεωρητής περιεχομένου θα πρέπει να βρίσκεται σε μία από τις χώρες με δυνατότητα αγοράς βιβλίων στο Google Play.
 • Θα πρέπει να έχουν παρασχεθεί αρχεία περιεχομένου για το βιβλίο και να έχουν υποβληθεί σε επιτυχή επεξεργασία. Βεβαιωθείτε ότι η κατάσταση του βιβλίου είναι είτε Διαθέσιμο στα Βιβλία Google είτε Διαθέσιμο στο Google Play.

Παραχώρηση πρόσβασης σε ένα βιβλίο σε έναν αναθεωρητή περιεχομένου

 1. Συνδεθείτε στο Κέντρο Συνεργατών.
 2. Στα αριστερά, επιλέξτε Κατάλογος βιβλίων.
 3. Επιλέξτε τον τίτλο του βιβλίου.
 4. Επιλέξτε την καρτέλα Περιεχόμενο.
 5. Στην ενότητα Αναθεωρητές περιεχομένου, επιλέξτε το πεδίο Προσθήκη αναθεωρητή.
 6. Εισαγάγετε τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που σχετίζεται με τον Λογαριασμό Google του αναθεωρητή περιεχομένου.
 7. Επιλέξτε . Θα πρέπει πλέον να εμφανίζεται η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του αναθεωρητή.
 8. Επαναλάβετε τα βήματα 4-6 για να προσθέσετε επιπλέον αναθεωρητές.
 9. Επιλέξτε Αποθήκευση.

Έλεγχος βιβλίου

Για να επιβεβαιώσουν ότι έχουν πρόσβαση στο βιβλίο, οι αναθεωρητές περιεχομένου μπορούν να αποκτήσουν πρόσβαση στη βιβλιοθήκη του Google Play. Μπορούν να διαβάσουν το βιβλίο στον υπολογιστή τους ή σε υποστηριζόμενες κινητές συσκευές.

Οι αναθεωρητές περιεχομένου δεν μπορούν να αντιγράφουν και να επικολλούν ή να εκτυπώνουν τυχόν βιβλία για τα οποία τους παραχωρείται πρόσβαση, ακόμα και αν επιτρέπεται στους αγοραστές του βιβλίου στις ρυθμίσεις διανομής.

Καταργήστε την πρόσβαση του αναθεωρητή περιεχομένου σε ένα βιβλίο

 1. Συνδεθείτε στο Κέντρο Συνεργατών.
 2. Στα αριστερά, επιλέξτε Κατάλογος βιβλίων.
 3. Επιλέξτε τον τίτλο του βιβλίου.
 4. Επιλέξτε την καρτέλα Περιεχόμενο.
 5. Στην ενότητα Αναθεωρητές περιεχομένου, επιλέξτε Κατάργηση Κάδος απορριμμάτων δίπλα στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του αναθεωρητή που θέλετε να καταργήσετε.

Το βιβλίο εξακολουθεί να εμφανίζεται στους λογαριασμούς των αναθεωρητών, αλλά γίνεται δείγμα ebook αντί για ολόκληρο το βιβλίο.

 

Σας βοήθησε αυτό;
Με ποιον τρόπο μπορούμε να το βελτιώσουμε;

Χρειάζεστε περισσότερη βοήθεια;

Συνδεθείτε για πρόσθετες επιλογές υποστήριξης προκειμένου να λύσετε γρήγορα το πρόβλημά σας

Αναζήτηση
Διαγραφή αναζήτησης
Κλείσιμο αναζήτησης
Εφαρμογές google
Κύριο μενού
Αναζήτηση στο Κέντρο Βοήθειας
false
false
true
true
82437
false
false