Kontrola obsahu (zobrazení náhledu knihy před prodejem)

Chcete-li zkontrolovat vzhled knihy na Google Play, můžete přidat recenzenty obsahu. Ti mohou knihu číst pomocí libovolného podporovaného zařízení, aniž by ji museli koupit. Recenzentům obsahu můžete knihu zpřístupnit ještě předtím, než bude k dispozici k prodeji.

Některé funkce popsané na této stránce nemusejí být k dispozici, protože prodej knih na Google Play je omezen jen na některé země.

Poznámky:

 • Tato funkce náhledu se liší od funkce náhledu knihy v Knihách Google. V Knihách Google je veřejně viditelné určité procento knihy.
 • Naproti tomu recenzenti obsahu mají přístup k celé knize a musíte je určit vy.
 • Pokud se vám zobrazuje výraz „kontrola kvality“, používáte starou verzi Centra pro partnery.

Požadavky na přidání recenzenta obsahu

 • Můžete prodávat knihy na Google Play.
 • Recenzent obsahu musí mít účet Google. Pokud účet nemá, může si jej zdarma založit.
 • Recenzent obsahu se musí nacházet v některé ze zemí, kde lze na Google Play nakupovat knihy.
 • Soubory obsahu knihy musí být předány a úspěšně zpracovány. Zkontrolujte, zda je stav knihy buď Aktivní v Knihách Google, nebo Aktivní na Google Play.

Poskytnutí knihy recenzentovi obsahu

 1. Přihlaste se do Centra pro partnery.
 2. Vlevo klikněte na Katalog knih.
 3. Klikněte na název knihy.
 4. Klikněte na kartu Obsah.
 5. V sekci Recenzenti klikněte na tlačítko Přidat (stará verze) nebo na pole Přidat recenzenta (nová verze).
 6. Zadejte e-mailovou adresu přiřazenou k účtu Google recenzenta obsahu.
 7. Klikněte na OK. E-mailová adresa recenzenta by nyní měla být uvedena v seznamu.
 8. Zopakováním kroků 4–6 přidejte případné další recenzenty.
 9. Klikněte na tlačítko Uložit.

Vytvoření recenze knihy

knihovně Google Play recenzenti obsahu zjistí, zda mají ke knize přístup. Knihu si budou moci přečíst v počítači nebo v podporovaných přenosných zařízeních.

Knihy, ke kterým mají přístup, nemohou recenzenti obsahu kopírovat ani tisknout, i kdyby to nastavení distribuce knihy kupujícím umožňovalo.

Odebrání přístupu recenzenta obsahu ke knize

 1. Přihlaste se do Centra pro partnery.
 2. Vlevo klikněte na Katalog knih.
 3. Klikněte na název knihy.
 4. Klikněte na kartu Obsah.
 5. V sekci Recenzenti klikněte na Odstranit (stará verze) nebo Odstranit  ikona koše (nová verze) vedle e-mailové adresy recenzenta, kterého chcete odebrat. Recenzenti knihu ve svém účtu i nadále uvidí, nyní se však bude jednat o ukázku elektronické knihy, nikoli o celou knihu.
Pomohly vám tyto informace?
Jak bychom článek mohli vylepšit?