Jak kontrolorům obsahu povolit zobrazení náhledu knihy před prodejem

Chcete-li zkontrolovat vzhled knihy na Google Play, můžete přidat recenzenty obsahu. Knihu mohou číst bez dalších poplatků v jakémkoli podporovaném zařízení. Recenzentům obsahu můžete knihu zpřístupnit ještě předtím, než bude k dispozici k prodeji.

 • Recenzenti obsahu mají přístup k celé knize a musíte je určit vy. Tato funkce náhledu se liší od funkce náhledu knihy v Knihách Google, kde je veřejně dostupné omezené procento knihy.

Některé funkce popsané na této stránce nemusejí být k dispozici ve všech zemích či oblastech.

Požadavky na přidání recenzenta obsahu

 • Můžete prodávat knihy na Google Play.
 • Recenzent obsahu musí mít účet Google. Pokud ho nemá, může si ho vytvořit za 0 Kč.
 • Recenzent obsahu se musí nacházet v některé ze zemí, kde lze na Google Play nakupovat knihy.
 • Soubory obsahu knihy musí být předány a úspěšně zpracovány.
 • Kontrolor obsahu ještě nesmí mít knihu v knihovně.

Poskytnutí knihy recenzentovi obsahu

 1. Přihlaste se do Centra pro partnery.
 2. Vlevo vyberte Katalog knih.
 3. Vyberte název knihy.
 4. Vyberte kartu Obsah.
 5. V sekci Recenzenti vyberte pole Přidat recenzenta.
 6. Zadejte e-mailovou adresu přiřazenou k účtu Google recenzenta obsahu.
 7. Vyberte . E-mailová adresa recenzenta by nyní měla být uvedena v seznamu.
 8. Zopakováním kroků 4–6 přidejte další recenzenty.
 9. Vyberte Uložit.

Vytvoření recenze knihy

Recenzenti obsahu, kteří chtějí ověřit, zda mají přístup ke knize, mohou přejít do knihovny Google Play. Knihu si mohou přečíst v počítači nebo podporovaných přenosných zařízeních.

Určitá nastavení knihy mohou být pro kontrolora obsahu ignorována. Příklad:

 • Pokud je prodej knihy zakázán nebo je dostupná pouze v určité zemi či oblasti, kontrolor si knihu může i tak přečíst.
 • Knihy, ke kterým mají přístup, nemohou kontroloři obsahu kopírovat ani tisknout, i kdyby to nastavení kupujícím umožňovalo.
 • Kontroloři mohou v sekci Původní stránky vidět soubor PDF i v případě, že jste zrušili zaškrtnutí možnosti Zobrazit PDF.
 • Kontroloři mohou v sekci Plynulý text vidět automaticky extrahovaný text, i když jste zrušili zaškrtnutí možnosti Vytvořit plynulý text.

Odebrání přístupu recenzenta obsahu ke knize

 1. Přihlaste se do Centra pro partnery.
 2. Vlevo vyberte Katalog knih.
 3. Vyberte název knihy.
 4. Vyberte kartu Obsah.
 5. V sekci Recenzenti vyberte možnost Odstranit Koš vedle e-mailové adresy recenzenta, kterého chcete odebrat.

Kniha se v účtech recenzentů bude zobrazovat i nadále, ale místo celé knihy se stane ukázkou e-knihy.

 

Potřebujete další pomoc?

Vyzkoušejte tyto další kroky:

Vyhledávání
Vymazat vyhledávání
Zavřít vyhledávání
Aplikace Google
Hlavní nabídka
9569611135753635907