Tabulky (hromadná změna nastavení knih)

Pomocí tabulek je možné přidat nebo upravit několik knih naráz. Můžete stáhnout tabulku, která bude obsahovat předvyplněné informace zadané v Centru partnerů, následně ve svém počítači upravit nastavení a bibliografické údaje o titulech a poté upravenou tabulku nahrát, aby se dané změny projevily.

Na této stránce:

Stažení tabulky

V účtu Centra partnerů přejděte do sekce Katalog knih a klikněte na tlačítko Exportovat knihy. Zaškrtněte políčko Zobrazit sloupce metadat, aby tabulka obsahovala i bibliografické údaje a základní nastavení knih. Ve výchozím nastavení bude tabulka obsahovat informace o všech knihách v katalogu. Chcete-li vygenerovat tabulku s vybranými knihami, nejprve katalog odfiltrujte. Stažená tabulka bude obsahovat pouze výsledky vyhledávání.

Stažení cen

Pokud lze knihy na Google Play prodávat, můžete společně s ostatními údaji o knize stáhnout ceny. Provedete to tak, že zaškrtnete políčko Zobrazit sloupce ceny.

Poznámka: V současné době je možné stáhnout a upravit jen ceny, které nebyly automaticky převedeny z jiné měny. Převedené ceny nicméně mohou být přepsány cenami, které byly přidány prostřednictvím tabulky.

Také máte možnost ceny přidat. Řekněme například, že chcete poskytnout katalogové ceny v nové měně. Klikněte na pole Přidat k těmto knihám nové ceny a zadejte typ nové ceny.

Typ ceny obsahuje veškeré informace o ceně kromě samotné katalogové ceny:

 • Měna
 • Typ ceny
  • Pevná: Je tato cena použita v zemi, kde se na vás vztahuje zákon o pevných cenách?
  • Zahrnuje daň: Zahrnuje cena daň?

Chcete-li přidat více cen, klikněte na možnost Přidat další cenu.

Zobrazení a úprava tabulky

Stažený soubor otevřete v tabulkovém procesoru (např. Microsoft Excel, OpenOffice Calc nebo LibreOffice Calc). Pokud tabulka vypadá zvláštně, zkontrolujte, zda soubor s hodnotami oddělenými čárkou otevíráte pomocí kódování UTF-16.

Tabulku můžete upravit tak, že přidáte nebo nahradíte hodnoty v souladu s pokyny společnosti Google pro formátování, které jsou uvedeny níže. Nové knihy lze přidat zadáním informací do nových řádků.

Rovněž můžete smazat sloupce, které nebudete používat. V takovém případě se při nahrávání tabulky data v těchto sloupcích nezmění. (Smazat nelze jen sloupec Identifikátor, který je povinný vždy, a sloupec Titul, který je povinný pro nové knihy, jež pomocí tabulky přidáváte.) Některé sloupce se týkají pouze knih, které lze prodávat na Google Play.

Sloupce v tabulce (můžete je rozbalit či sbalit kliknutím)
Aby bylo možné tabulku zpracovat, musí být naformátována podle našich pokynů.
 • V některých sloupcích je možné zadat pouze předem stanovené konkrétní hodnoty. Seznam přijatelných hodnot pro každý sloupec naleznete v seznamu níže.
 • Pokud název sloupce obsahuje dodatečné informace v hranatých závorkách, naformátujte data stejně – další podrobnosti uveďte v hranatých závorkách.
 • Záhlaví sloupců a přijatelné hodnoty se mohou změnit. (V minulosti náš systém například vyžadoval, aby záhlaví a některé hodnoty byly zadány v angličtině. Nyní je třeba je zadávat v místním jazyce.) Z důvodu zajištění kompatibility doporučujeme použít nově staženou verzi tabulky.
Identifikátor Primární ISBN nebo jiný identifikátor knihy. Povinné. Změníte-li hodnotu v tomto sloupci, všechny informace v příslušném řádku začnou platit pro jinou knihu (a může tak být vytvořen nový záznam knihy). Kniha s původním identifikátorem nebude z vašeho účtu smazána.
Stav (neupravovat) Informace, zda je kniha dostupná k náhledu a prodeji a zda je třeba podniknout nějaké kroky. Tento sloupec má jen informační charakter. Změny provedené v tomto sloupci budou při nahrávání tabulky ignorovány.
Štítek (neupravovat) Název šablony, pomocí které byla kniha vytvořena. Upozorňujeme, že jakékoli změny provedené v tomto sloupci se v účtu při nahrávání tabulky neprojeví. Štítky existující knihy nelze změnit.
Odkaz na Obchod Play (neměnit) Adresa URL stránky knihy na Google Play (je-li kniha na Google Play aktivní). Změny provedené v tomto sloupci budou při nahrávání tabulky ignorovány.
Povolit prodej? Informace, zda bude kniha prodávána na Google Play. (Upozorňujeme, že aby kniha mohla být dostupná k prodeji, je třeba uvést další informace, jako například ceny.)

Přijatelné hodnoty:
 • Povoleno k prodeji: Ano, Y nebo +
 • Nepovoleno k prodeji: Ne, N nebo -
Titul Název knihy. Pokud knihu přidáváte do svého účtu, titul je povinný.
Podtitul Podtitul knihy (pokud existuje).
Formát knihy Formát knihy. Přijatelné hodnoty:
 • Digitální (digitální formát)
 • Kniha s pevnou vazbou (formát s pevnou vazbou)
 • Brožované vydání (paperbackový formát)
Související identifikátor [formát, souvislost], oddělovač: středník ISBN nebo identifikátory ostatních knih, které s touto knihou souvisejí. Například má-li elektronické a tištěné vydání knihy různé ISBN, v tomto sloupci můžete uvést druhé vydání. Zadejte formát související knihy, poté čárku a následně vztah k aktuální knize (tyto informace budou uvedeny za identifikátorem a ohraničeny hranatými závorkami). Chcete-li uvést více souvisejících identifikátorů, oddělte je středníkem. Příklady:
 • Pokud se ISBN v prvním sloupci týká elektronického vydání, můžete uvést ISBN tištěného vydání v následujícím formátu. Čtenáři tak na Google Play budou moci knihu vyhledat pomocí obou ISBN.

  9781234567890 [Brožované vydání, Elektronické vydání knihy]
 • Pokud se ISBN v prvním sloupci týká tištěného vydání, můžete uvést ISBN elektronického vydání v následujícím formátu. Google tak bude moci na stránce náhledu v Knihách Google zobrazit odkaz k zakoupení knihy na Google Play (bude-li to vhodné).

  9781234567891 [Digitální, Elektronická verze dostupná jako]
 • Pokud ISBN v prvním sloupci souvisí s několika dalšími ISBN, vložte za položky v hranatých závorkách středník.

  9781234567890 [Digitální, Elektronická verze dostupná jako]; 9781234567891 [Brožované vydání, Je jiná jazyková verze knihy]
Přijatelné hodnoty formátu:
 • Digitální (digitální formát)
 • Kniha s pevnou vazbou (formát s pevnou vazbou)
 • Brožované vydání (paperbackový formát)
 • Neznámé (neznámý formát)
Přijatelné hodnoty vztahu:
 • Je součástí knihy (kniha je také dostupná jako součást související knihy)
 • Zahrnuje knihu (kniha zahrnuje související knihu)
 • Alternativní formát (kniha je dostupná v alternativním formátu jako související kniha)
 • Je jiná jazyková verze knihy (kniha je verzí související knihy v jiném jazyce)
 • Elektronické vydání knihy (kniha je elektronické vydání, které vychází ze související tištěné knihy)
 • Elektronická verze dostupná jako (kniha je tištěný produkt a související kniha je její elektronickou verzí)
 • Nahrazuje knihu (kniha nahrazuje související knihu nebo je její novou edicí)
 • Je nahrazena knihou (kniha je nahrazena související knihou nebo je její starou edicí)
Přispěvatel [role], oddělovač: středník Přispěvatelé knihy, například autor, editor nebo ilustrátor. Za jménem každého přispěvatele je nutné určit jeho roli v hranatých závorkách. Chcete-li uvést více přispěvatelů, oddělte je středníkem. Příklad:
Jan Novák [autor]; Marie Tichá [editor]

Přijatelné hodnoty role:

 • Autor
 • Editor
 • Vytvořil(a)
 • Fotograf
 • Text k fotografiím
 • Překladatel
 • Kompilátor
 • Ilustrátor
 • Jiné
 • Možný spisovatel
 • Další spisovatel
 • Nájemný spisovatel
 • Autor krátkého úvodu
 • Autor úvodu
 • Autor předmluvy
 • Autor doslovu
 • Autor poznámek
 • Autor prologu
 • Autor komentářů
 • Původní autor
 • Editor série
 • Volume editor
 • Hlavní editor
 • Konzultant editora
 • Editor adaptace
 • Tisk
 • Vydavatel
 • Předchozí vlastník
Biografická poznámka Biografické informace o přispěvatelích. Lze použít základní HTML (ale nikoli hypertextové odkazy).
Jazyk Hlavní jazyk knihy. Používejte třípísmenné kódy ISO 639-2/B. Například pro angličtinu uveďte kód eng.
Kód předmětu [schéma], oddělovač: středník Téma knihy. Musí se jednat o kód jednoho z podporovaných tematických schémat nebo o přesný textový popis, který vychází z daného schématu. Schéma by mělo být uvedeno za každým tématem v hranatých závorkách. Kódy tématu lze uvést pro několik schémat, ale je nutné je oddělit středníkem. Příklad:
Gardening / Flowers / General [BISAC]; Gardening: flowers [BIC]

Případně také:

GAR004000 [BISAC]; WMPC [BIC]

Přijatelná schémata:

 • BISAC [edice 2014] (Severní Amerika)
 • BIC (Spojené království a Austrálie)
 • WGSneu (Německo)
 • C-Code (Japonsko)
 • CLIL (Francie)
 • UDC (Rusko)
 • GKSS (Jižní Korea)
 • Manga (Japonsko a Jižní Korea)
Věková skupina, oddělovač: čárka Věková skupina publika, pro které je kniha určena. Více věkových skupin oddělte čárkou. Chcete-li stanovit dospělé publikum, uveďte 18+. Příklad:
13-17, 18+
Některé tabulkové procesory mohou věkové skupiny považovat za vzorce (například „13-17“ mohou považovat za vzorec „13 minus 17“). Chcete-li tomu zabránit, můžete na konec přidat čárku („13-17,“).
Popis Popis knihy (například ten, který je uveden na zadní straně obálky). Lze použít základní HTML (ale nikoli hypertextové odkazy).
Datum vydání Datum vydání ve formátu D:RRRR-MM-DD, kde datum představuje RRRR-MM-DD. (Předpona D: je volitelná.)
Některé tabulkové procesory mohou formát data změnit. Při nahrávání tabulky prosím zkontrolujte, zda jsou údaje v tomto sloupci uvedeny ve správném formátu.
Počet stran Počet stran v knize.
Název řady Název série, do které kniha patří (pokud do nějaké patří).
Svazek v řadě Pokud kniha patří do nějaké série, zde bude uvedeno číslo svazku.
Typ náhledu Udává, jak velkou část knihy lze zobrazit v náhledu na Google Play. (Tento údaj se liší od zobrazení náhledu v Obchodě Google Play.) Je třeba nastavit minimálně 20 %. Přijatelné jsou násobky 10 % (např. 30 %, 40 % atd.).
Území zobrazení náhledu Země, ve kterých lze v Knihách Google zobrazit náhled knihy, uvedené ve formátu dvoupísmenných kódů ISO 3166-1 oddělených čárkami. V seznamu musí být uvedeny všechny země, kde je kniha povolena k prodeji.

Máte-li celosvětová práva, zadejte hodnotu WORLD. Chcete-li některé země vyloučit, uveďte je za hodnotou WORLD, oddělte je čárkami a před každou vložte znaménko minus (-). Příklady:

Označení všech území kromě Spojených států a Kanady:
WORLD,-CA,-US

Označení Německa, Španělska, Francie a Itálie:

DE,ES,FR,IT
Text odkazu Koupit tuto knihu Text odkazu, který vede na konkrétní stránku věnovanou prodeji knihy. Většinou se jedná o název společnosti nebo webových stránek jako „Moje vydavatelství“ nebo „Stránky vydavatele“.
Odkaz Koupit tuto knihu Adresa URL stránky vašeho internetového obchodu, která je určena k prodeji knihy. Upozorňujeme, že Knihy Google automaticky odkazují na weby oblíbených prodejců knih. Tento odkaz tedy slouží k tomu, abyste návštěvníky přivedli na vlastní stránku knihy. Například pokud jste výše jako text odkazu Koupit tuto knihu uvedli Stránky vydavatele a jako odkaz Koupit tuto knihu jste zadali adresu http://www.stránkyvydatavele.cz/kniha/12345.html, uživatel, který klikne na odkaz Stránky vydavatele, přejde na tuto konkrétní webovou stránku.
Název vydavatele Text, který chcete zobrazit jako jméno osoby, vydavatelskou značku nebo název vydavatele, který tuto knihu odeslal do Knih Google.
Webové stránky vydavatele Adresa URL vašich stránek, na kterou mohou uživatelé přejít kliknutím na název vydavatele.
Zobrazit v náhledu fotografie? Informace, zda budou v náhledu knihy zobrazeny fotografie nebo ilustrace. Pokud nemáte příslušná práva, tuto možnost zakažte. Pokud kniha obsahuje větší množství obrázků, budeme ji moci prodávat, pouze pokud určíte, že můžeme zobrazovat fotografie, nebo pokud obdržíme soubor ePub. Přijatelné hodnoty:
 • Zobrazit fotografie: Ano, Y nebo +
 • Nezobrazovat fotografie: Ne, N nebo -
Povoleno stahování PDF? Informace, zda bude uživatelům Knih Google povoleno stáhnout úplnou kopii knihy ve formátu PDF. Přijatelné hodnoty:
 • Povolit stahování: Ano, Y nebo +
 • Nepovolit stahování: Ne, N nebo -
Datum zahájení prodeje Datum, kdy by kniha měla být dostupná k prodeji, ve formátu D:RRRR-MM-DD, kde datum představuje řetězec RRRR-MM-DD. (Předpona D: je volitelná.) Pokud se jedná o datum v budoucnosti a kniha je povolena k prodeji, kniha nebude k dispozici dříve než k tomuto datu.
Některé tabulkové procesory mohou formát data změnit. Při nahrávání tabulky prosím zkontrolujte, zda jsou údaje v tomto sloupci uvedeny ve správném formátu.
Povolena ochrana DRM? Informace, zda bude v knize při prodeji na Google Play použit software DRM pro správu digitálních práv. Přijatelné hodnoty:
 • Povolit ochranu DRM: Ano, Y nebo +
 • Nepovolovat ochranu DRM: Ne, N nebo -
Zobrazovat v elektronické knize fotografie? Informace o tom, zda budou v knize při prodeji na Google Play zobrazeny fotografie nebo ilustrace. Pokud nemáte příslušná práva, tuto možnost zakažte. Pokud kniha obsahuje větší množství obrázků, budeme ji moci prodávat, pouze pokud bude tato možnost povolena nebo pokud obdržíme soubor ePub. Přijatelné hodnoty:
 • Zobrazit fotografie: Ano, Y nebo +
 • Nezobrazovat fotografie: Ne, N nebo -
Zahrnout naskenované stránky? Informace, zda uživatelé, kteří knihu zakoupí na Google Play, budou moci knihu zobrazit ve formátu PDF, který obsahuje původní rozvržení. Přijatelné hodnoty:
 • Zahrnout naskenované stránky: Ano, Y nebo +
 • Nezahrnovat naskenované stránky: Ne, N nebo -
Nevhodné pro děti? Zda se v této knize vyskytuje obsah pouze pro dospělé a je určena pouze dospělým čtenářům.
Procento, které lze zkopírovat Část knihy, kterou může kupující zkopírovat a vložit jinam. Zadejte číslo od 0 do 100 s přírůstky po 5 nebo 10 (např. 0, 5, 10, 20, 30 atd.).
Pokud se rozhodnete stáhnout také ceny, tabulka bude obsahovat další sloupce. Podrobnosti naleznete níže.

Úprava cen v tabulce

Pokud lze knihy prodávat na Google Play, můžete jejich ceny měnit, přidávat a odebírat hromadně pomocí tabulek. Abyste se ujistili, že doplňujete ceny pouze pro knihy na Google Play (a nikoli pro knihy pouze k náhledu), před úpravou cen v tabulce odfiltrujte pouze řádky s hodnotou Ano (nebo Y či +) ve sloupci Povolit prodej?.

Oddělovače desetinných míst v cenách by se měly řídit konvencí jazyka, ve kterém jsou uvedena záhlaví tabulky. Oddělovače desetinných míst v cenách by se měly řídit konvencí jazyka, ve kterém jsou uvedena záhlaví tabulky. Například pokud budou záhlaví v češtině, budeme očekávat desetinné čárky (např. 3,00), zatímco u tabulek se záhlavími v angličtině budeme očekávat desetinné tečky (napři. 3.00).

Převod měny

Pokud je povolen převod měny, můžete nakonfigurovat, které knihy a měny chcete převést za účelem prodeje v jiných zemích. V tabulce se pro každou cenu zobrazují dva sloupce: první obsahuje cenu jako číselnou hodnotu a druhý uvádí seznam zemí, na které se daná cena vztahuje. Pokud některá z uvedených zemí používá jinou měnu, než je měna uvedená u dané ceny, nástroj na převod měny vám umožní zadanou cenu automaticky převést na měnu cílové země. Podrobné pokyny naleznete v sekci Změna zemí, na které se cena vztahuje.

Přidat cenu

Chcete-li přidat cenu ke knihám, které ji dosud nemají, nejprve je třeba v tabulce stáhnout typ dané ceny, abyste mohli pracovat se správným záhlavím ceny. Poté vyberte možnost Exportovat knihy, zaškrtněte políčko Přidat cenu a zadejte podrobnosti o typu ceny, kterou chcete přidat.

Stáhněte a otevřete tabulku, vyplňte hodnoty nové ceny a poté tabulku opět nahrajte.

Smazání ceny

Ceny, které chcete smazat, stáhněte podle postupu pro stahování cen a otevřete tabulku. Ve všech polích, která obsahují cenu, nahraďte danou hodnotu dvěma hvězdičkami (**). Ceny obsahující ** budou při nahrávání tabulky smazány. Knihy, u nichž není cena pro nějaké území uvedena, na daném území nemohou být prodávány.

Změna ceny

Chcete-li změnit cenu, stačí upravit číselnou hodnotu v příslušném sloupci dané knihy.

Změna zemí, na které se cena vztahuje

Může se stát, že z nějakého důvodu budete chtít změnit země, na které se cena vztahuje. Může například dojít ke změně práv na knihu nebo po aktivaci převodu měny můžete chtít použít stávající cenu na celosvětové prodeje (jak ukazuje příklad níže). Chcete-li změnit země, na které se bude cena vztahovat, postupujte takto:

 1. Ceny, které chcete změnit, stáhněte podle postupu pro stahování cen a otevřete tabulku. Každá katalogová cena obsahuje dva sloupce: cenu a země, na které se cena vztahuje.

  Identifikátor ... USD [Doporučená maloobchodní cena bez daně] Cena Země, kde platí USD [Doporučená maloobchodní cena bez daně] Cena
  012345678 ... 9,99 US

  Vysvětlení záhlaví sloupců v příkladu:

  • Identifikátor: Identifikátor.
  • USD [Doporučená maloobchodní cena bez daně] Cena: Doporučená maloobchodní cena (bez daně) v amerických dolarech.
  • Země, kde platí USD [Doporučená maloobchodní cena bez daně] Cena: Země, ve kterých se má použít tato cena. Aby bylo možné cenu použít v zemích, kde uvedená měna není místní měnou, musí být pro ně být povolen převod měn.
 2. Seznam zemí upravte v souladu s našimi pokyny pro formátování.

  Identifikátor ... USD [Doporučená maloobchodní cena bez daně] Cena Země, kde platí USD [Doporučená maloobchodní cena bez daně] Cena
  012345678 ... 9,99 WORLD
 3. Uložte tabulku a poté se vraťte do Centra partnerů a odešlete ji podle našich pokynů k nahrávání.

Přidání knih pomocí tabulky

Do svého účtu můžete přidat další knihy tak, že údaje o těchto knihách zadáte do prázdných řádků. (Pokud u stávajících knih nebudete provádět žádné úpravy, můžete tyto řádky smazat.) Doporučujeme, abyste zadali co nejvíce informací, nicméně povinné je vyplnění těchto sloupců:

Při nahrávání tabulky bude k přidání těchto knih použito nastavení výchozí šablony. Obálku knihy a soubory obsahu je třeba nahrát samostatně. Další informace

Nahrání tabulky

 1. Jakmile dokončíte provádění změn v tabulce, uložte ji v jednom z přijímaných formátů:

  Přijímané formáty Přijímaná kódování* Přijímané přípony souborů
  • oddělené čárkou
  • oddělené tabulátorem
  • UTF-16
  • UTF-8
  • .csv
  • .txt
  * Náš systém se pokusí zpracovat i jiná kódování, důrazně však doporučujeme použít některé z výše uvedených.
 2. Vraťte se do Centra partnerů. V zobrazení katalogu knih klikněte na tlačítko Rozšířená nastavení a poté na Nahrát soubor CSV.

 3. Klikněte na tlačítko Vybrat soubor, v počítači vyberte soubor s upravenou tabulkou a klikněte na tlačítko Nahrát.

 4. Po nahrání souboru může nějakou dobu trvat, než se změny ve vašem účtu projeví. V případě chyb v tabulce se nezobrazí žádné upozornění. Chcete-li zjistit, zda bylo odeslání tabulky úspěšné, podívejte se do historie nahrávání tabulek.

Zobrazení historie nahrávání tabulek

Chcete-li zkontrolovat stav odeslané tabulky, přejděte ve svém účtu Centra partnerů do katalogu knih a klikněte na tlačítko Rozšířená nastavení. Vyberte Zobrazit historii nahrávání souborů CSV. Zobrazí se seznam se všemi tabulkami, které jste v minulosti nahráli, a bude obsahovat časové razítko a počet řádků, jež byly v každém souboru zpracovány. V případě, že nebyly úspěšně zpracovány žádné řádky, bude stav příslušného souboru Neplatný. V opačném případě bude stav souboru Dokončeno. (I dokončené nahrané soubory mohou obsahovat chyby.)

Chcete-li zobrazit podrobnosti chyby, klikněte na číslo řádku s chybou. Zobrazí se výzva ke stažení tabulky, která bude obsahovat konkrétní chybové zprávy týkající se nahraného souboru. První sloupec bude obsahovat identifikátor řádku s chybou, ve druhém sloupci bude uvedena konkrétní hodnota, která je příčinou chyby, a chybová zpráva. Pomocí těchto informací proveďte v tabulce úpravy a poté ji nahrajte znovu.

Pomohly vám tyto informace?
Jak bychom článek mohli vylepšit?