Конверзија валута за књиге на Google Play-у

Важно: Google Play партнери могу да продају е-књиге у одређеним земљама или регионима. Функције које су овде описане нису доступне у неким земљама или регионима. Продаја аудио-књига на Play-у је тренутно доступна неким партнерима. Google тренутно не прихвата нове партнере за аудио-књиге. Касније проверите да ли има новости.

Валута куповине

Купцима се цене књига на Google Play-у приказују у локалној валути или у USD или EUR, по нахођењу Google Play продавнице у датој земљи. Ако партнери не могу да наведу цене у валути за куповину, могу да омогуће конверзију валута у центру за плаћање на налогу. (За налоге отворене после јула 2014. конверзија валута је подразумевано омогућена.) То ће омогућити Google-у да аутоматски конвертује цене које партнер наведе у основној валути у друге валуте.

Конвертоване цене

Конверзију валута за цене књига можете да омогућите или онемогућите у центру за плаћање. Ако је конверзија валута омогућена, партнери могу да наведу цене у више основних валута и да наведу циљне територије продаје за конверзију из сваке основне валуте. На пример, партнер може да одабере да конвертује цене за све европске земље из основне валуте у евре, а да све цене за северноамеричке земље конвертује из основне цене у америчке доларе. Погледајте правила и примере за коришћење конверзије валута помоћу ONIX-а, како да конфигуришете конвертоване цене помоћу табела или како да подесите цене у партнерском центру.

Конвертоване цене се примењују на књиге само на територијама продаје у којима партнер није навео цене у локалној валути. Када наведете цену директно у локалној валути преко ONIX-а или табеле, конвертована цена ће бити замењена.

Конвертоване цене не могу да се користе у земљама у којима закон налаже да цене књига буду фиксне. Ако се у некој земљи примењују фиксне цене, морате да наведете цену у локалној валути.

Конверзија валута је опционална алатка. Партнери могу да онемогуће конверзију валута у било ком тренутку. Ако онемогућите конверзију валута, уклонићете све конвертоване цене, па ће продаја књига на територијама са таквим ценама бити онемогућена док партнер не наведе цене у локалним валутама.

Конверзија валута за промотивне кодове за фиксну цену

Да би направили промотивне кодове за фиксну цену, партнери морају да омогуће конверзију валута у центру за плаћање на налогу. Када су у питању промоције са фиксним ценама, партнери уносе цену у једној валути која се аутоматски конвертује у валуту корисника на основу курса.

На пример:

Цена партнера у америчким доларима: 5,99 USD
Цена партнера са промотивним кодом: 4,99 USD
Пример курса за евре: 0,89

Куповна цена за корисника из САД са промотивним кодом: 4,99 USD
Куповна цена за корисника из Немачке са промотивним кодом: 4,44 EUR (цена са промотивним кодом помножена курсем)

Коришћење конверзије валута помоћу ONIX-а

Имајте на уму ова правила за коришћење конверзије валута помоћу ONIX-а:
 • Користићемо цену у земљи ако су испуњени сви доленаведени услови:
  • Имате права за продају књиге у датој земљи.
  • Земља је наведена као земља у којој се дистрибуира производ у информацијама о дистрибуцији (ONIX кôд j138). Ако нема наведених земаља у којима се дистрибуира производ, претпоставићемо да сте навели WORLD.
  • Земља је наведена као на листи земаља (ONIX кôд b251) или региона (ONIX кôд j303) у којима се користи цена. Ако су обе листе празне, претпоставићемо да сте навели WORLD.
 • Ако постоје неусаглашене цене за неку земљу, користићемо цену у локалној валути. Ако она није наведена, користићемо цену у подразумеваној основној валути.
 • Можемо да конвертујемо сваки тип цене који наведете, а даћемо предност RRP типовима цена (препоручена малопродајна цена) ако наведете више типова. Тип конвертованих цена је увек 01 (ако земља у којој се користи конвертована цена захтева цену са урачунатим порезом) или 02 (ако земља у којој се користи конвертована цена захтева цену без пореза). Ако желите да користите тип цене за неку земљу који није 01 или 02, морате да наведете цену у локалној валути.

Примери (кликните да бисте проширили)

Пример А

Желите да користите конверзију валута за одређену књигу да бисте конвертовали цену наведену у USD за продају у целом свету. Укључите конверзију валута и наведите USD као подразумевану основну валуту. Имате права за продају ове књиге у целом свету.

У наставку наводимо неколико примера конфигурација које вам омогућавају да користите цену у USD за продају у целом свету. Такође наводимо и неколико „нетачних“ конфигурација које су важеће ONIX конфигурације, али не испуњавају жељени циљ.

Тачна ONIX конфигурација 1

ONIX 2.1
<Price>
 <PriceTypeCode>41</PriceTypeCode>
 <PriceAmount>8.99</PriceAmount>
 <CurrencyCode>CAD</CurrencyCode>
 <CountryCode>CA</CountryCode>
</Price>
<Price>
 <PriceTypeCode>01</PriceTypeCode> 
 <PriceAmount>6.99</PriceAmount>
 <CurrencyCode>USD</CurrencyCode>
</Price>
ONIX 3
<Price>
 <PriceType>41</PriceTypeCode>
 <PriceAmount>8.99</PriceAmount>
 <CurrencyCode>CAD</CurrencyCode>
 <Territory>
  <CountriesIncluded>CA</CountriesIncluded>
 </Territory>
</Price>
<Price>
 <PriceType>01</PriceType> 
 <PriceAmount>6.99</PriceAmount>
 <CurrencyCode>USD</CurrencyCode>
</Price>

Објашњење: Цена у CAD се не користи за конверзију зато што се примењује само на CA, а не на WORLD. Цена у USD се користи иако нема наведених територија јер имате права за продају књиге у свету.

Тачна ONIX конфигурација 2

ONIX 2.1
<Price>
 <PriceTypeCode>41</PriceTypeCode>
 <PriceAmount>8.99</PriceAmount>
 <CurrencyCode>CAD</CurrencyCode>
 <CountryCode>CA</CountryCode>
</Price>
<Price>
 <PriceTypeCode>01</PriceTypeCode>
 <PriceAmount>6.99</PriceAmount>
 <CurrencyCode>USD</CurrencyCode>
 <Territory>WORLD</Territory>
</Price>
ONIX 3
<Price>
 <PriceType>41</PriceType>
 <PriceAmount>8.99</PriceAmount>
 <CurrencyCode>CAD</CurrencyCode>
 <Territory>
  <CountriesIncluded>CA</CountriesIncluded>
 </Territory>
</Price>
<Price>
 <PriceType>01</PriceType>
 <PriceAmount>6.99</PriceAmount>
 <CurrencyCode>USD</CurrencyCode>
 <Territory>
  <RegionsIncluded>WORLD</CountriesIncluded>
 </Territory>
</Price>

Објашњење: Цена у USD се користи за конверзију зато што је WORLD наведен као територија, а прва цена је ограничена на CA и имате права за продају књиге у свету.

Тачна ONIX конфигурација 3

ONIX 2.1
<Price>
 <PriceTypeCode>41</PriceTypeCode>
 <PriceAmount>8.99</PriceAmount>
 <CurrencyCode>CAD</CurrencyCode>
 <CountryCode>CA</CountryCode>
</Price>
<Price>
 <PriceTypeCode>01</PriceTypeCode>
 <PriceAmount>6.99</PriceAmount>
 <CurrencyCode>USD</CurrencyCode>
 <Territory>ROW</Territory>
</Price>
ONIX 3
<Price>
 <PriceType>41</PriceType>
 <PriceAmount>8.99</PriceAmount>
 <CurrencyCode>CAD</CurrencyCode>
 <Territory>
  <CountriesIncluded>CA</CountriesIncluded>
 </Territory>
</Price>
<Price>
 <PriceType>01</PriceType>
 <PriceAmount>6.99</PriceAmount>
 <CurrencyCode>USD</CurrencyCode>
 <Territory>
  <RegionsIncluded>ROW</RegionsIncluded>
 </Territory>
</Price>

Објашњење: Цена у USD се користи за конверзију зато што је цена у CAD ограничена на CA, а цена у USD је подешена за WORLD -CA зато што је изабрана опција ROW.

Тачна ONIX конфигурација 4

ONIX 2.1
<Price>
 <PriceTypeCode>41</PriceTypeCode>
 <PriceAmount>8.99</PriceAmount>
 <CurrencyCode>CAD</CurrencyCode>
</Price>
<Price>
 <PriceTypeCode>01</PriceTypeCode>
 <PriceAmount>6.99</PriceAmount>
 <CurrencyCode>USD</CurrencyCode>
</Price>
ONIX 3
<Price>
 <PriceType>41</PriceType>
 <PriceAmount>8.99</PriceAmount>
 <CurrencyCode>CAD</CurrencyCode>
</Price>
<Price>
 <PriceType>01</PriceType>
 <PriceAmount>6.99</PriceAmount>
 <CurrencyCode>USD</CurrencyCode>
</Price>

Објашњење: Ни за једну цену није наведена територија, па се цена у USD користи за конверзију јер је ово подразумевана основна валута.

Нетачна ONIX конфигурација 1

ONIX 2.1
<Price>
 <PriceTypeCode>41</PriceTypeCode>
 <PriceAmount>8.99</PriceAmount>
 <CurrencyCode>CAD</CurrencyCode>
 <CountryCode>CA</CountryCode>
</Price>
<Price>
 <PriceTypeCode>01</PriceTypeCode> 
 <PriceAmount>6.99</PriceAmount>
 <CurrencyCode>USD</CurrencyCode>
 <CountryCode>US</CountryCode>
</Price>
ONIX 3
<Price>
 <PriceType>41</PriceType>
 <PriceAmount>8.99</PriceAmount>
 <CurrencyCode>CAD</CurrencyCode>
 <Territory>
  <CountriesIncluded>CA</CountriesIncluded>
 </Territory>
</Price>
<Price>
 <PriceType>01</PriceType> 
 <PriceAmount>6.99</PriceAmount>
 <CurrencyCode>USD</CurrencyCode>
 <Territory>
  <CountriesIncluded>US</CountriesIncluded>
 </Territory>
</Price>

Објашњење: За обе цене је наведена територија која није WORLD, па се ниједна валута не користи за конверзију.

Нетачна ONIX конфигурација 2

ONIX 2.1
<Price>
 <PriceTypeCode>41</PriceTypeCode>
 <PriceAmount>8.99</PriceAmount>
 <CurrencyCode>CAD</CurrencyCode>
</Price>
<Price>
 <PriceTypeCode>01</PriceTypeCode> 
 <PriceAmount>6.99</PriceAmount>
 <CurrencyCode>USD</CurrencyCode>
 <CountryCode>US</CountryCode>
</Price>
ONIX 3
<Price>
 <PriceType>41</PriceType>
 <PriceAmount>8.99</PriceAmount>
 <CurrencyCode>CAD</CurrencyCode>
</Price>
<Price>
 <PriceTypeCode>01</PriceTypeCode> 
 <PriceAmount>6.99</PriceAmount>
 <CurrencyCode>USD</CurrencyCode>
 <Territory>
  <CountriesIncluded>US</CountriesIncluded>
 </Territory>
</Price>

Објашњење: Цена у CAD се користи за конверзију јер је за цену у USD наведена конкретна земља.

Нетачна ONIX конфигурација 3

ONIX 2.1
<Price>
 <PriceTypeCode>41</PriceTypeCode>
 <PriceAmount>8.99</PriceAmount>
 <CurrencyCode>CAD</CurrencyCode>
</Price>
<Price>
 <PriceTypeCode>01</PriceTypeCode> 
 <PriceAmount>6.99</PriceAmount>
 <CurrencyCode>GBP</CurrencyCode>
</Price>
ONIX 3
<Price>
 <PriceType>41</PriceType>
 <PriceAmount>8.99</PriceAmount>
 <CurrencyCode>CAD</CurrencyCode>
</Price>
<Price>
 <PriceType>01</PriceType> 
 <PriceAmount>6.99</PriceAmount>
 <CurrencyCode>GBP</CurrencyCode>
</Price>

Објашњење: Ни за једну цену није наведена територија, али ниједна цена није подразумевана основна цена, па нећемо конвертовати цену јер не знамо коју да изаберемо.

Пример Б

Желите да користите конверзију валута да бисте конвертовали цену наведену у USD за продају у целом свету, али са једним изузетком: желите да конвертујете цену у GBP за продају у INR. Укључите конверзију валута и наведите USD као подразумевану основну валуту. Имате права за продају ове књиге у целом свету.

У наставку наводимо пример конфигурације која вам омогућава да користите цену у USD за продају у целом свету, односно цену у GBP за продају у INR. Навели смо и „погрешне“ конфигурације које су важеће ONIX конфигурације, али не испуњавају жељени циљ.

Тачна ONIX конфигурација

ONIX 2.1
<Price>
 <PriceTypeCode>41</PriceTypeCode>
 <PriceAmount>8.99</PriceAmount>
 <CurrencyCode>GBP</CurrencyCode>
 <CountryCode>GB</CountryCode>
 <CountryCode>IN</CountryCode>
</Price>
<Price>
 <PriceTypeCode>01</PriceTypeCode> 
 <PriceAmount>6.99</PriceAmount>
 <CurrencyCode>USD</CurrencyCode>
 <Territory>ROW</Territory>
</Price>
ONIX 3
<Price>
 <PriceType>41</PriceType>
 <PriceAmount>8.99</PriceAmount>
 <CurrencyCode>GBP</CurrencyCode>
 <Territory>
  <CountriesIncluded>GB IN</CountriesIncluded>
 </Territory>
</Price>
<Price>
 <PriceType>01</PriceType> 
 <PriceAmount>6.99</PriceAmount>
 <CurrencyCode>USD</CurrencyCode>
 <Territory>
  <RegionsIncluded>ROW</RegionsIncluded>
 </Territory>
</Price>

Објашњење: Цена у GBP се конвертује у INR јер је IN наведена на листи земаља, а USD користи ROW, што значи да се цена у USD примењује за WORLD -GB -IN.

Нетачна ONIX конфигурација 1

ONIX 2.1
<Price>
 <PriceTypeCode>41</PriceTypeCode>
 <PriceAmount>8.99</PriceAmount>
 <CurrencyCode>GBP</CurrencyCode>
 <CountryCode>GB</CountryCode>
</Price>
<Price>
 <PriceTypeCode>01</PriceTypeCode> 
 <PriceAmount>6.99</PriceAmount>
 <CurrencyCode>USD</CurrencyCode>
 <CountryCode>US</CountryCode>
</Price>
ONIX 3
<Price>
 <PriceTypeCode>41</PriceTypeCode>
 <PriceAmount>8.99</PriceAmount>
 <CurrencyCode>GBP</CurrencyCode>
 <Territory>
  <CountriesIncluded>GB</CountriesIncluded>
 </Territory>
</Price>
<Price>
 <PriceTypeCode>01</PriceTypeCode> 
 <PriceAmount>6.99</PriceAmount>
 <CurrencyCode>USD</CurrencyCode>
 <Territory>
  <CountriesIncluded>US</CountriesIncluded>
 </Territory>
</Price>

Објашњење: Ниједна цена се неће користити за конверзију јер је за обе цене наведена конкретна земља, а не WORLD.

Нетачна ONIX конфигурација 2

ONIX 2.1
<Price>
 <PriceTypeCode>41</PriceTypeCode>
 <PriceAmount>8.99</PriceAmount>
 <CurrencyCode>GBP</CurrencyCode>
 <CountryCode>GB</CountryCode>
 <CountryCode>IN</CountryCode>
</Price>
<Price>
 <PriceTypeCode>01</PriceTypeCode> 
 <PriceAmount>6.99</PriceAmount>
 <CurrencyCode>USD</CurrencyCode>
</Price>
ONIX 3
<Price>
 <PriceType>41</PriceType>
 <PriceAmount>8.99</PriceAmount>
 <CurrencyCode>GBP</CurrencyCode>
 <Territory>
  <CountriesIncluded>GB IN</CountriesIncluded>
 </Territory>
</Price>
<Price>
 <PriceType>01</PriceType> 
 <PriceAmount>6.99</PriceAmount>
 <CurrencyCode>USD</CurrencyCode>
</Price>

Објашњење: Нема наведених земаља за USD, па се за WORLD примењује цена у USD. USD је подразумевана основна валута, па ће се цена у USD конвертовати у INR.

Валута за исплату прихода

Када партнер омогући продају на некој територији, он у подешавањима налога треба да наведе и како жели да прима уплате прихода од продаје на тој територији (укључујући жељени банковни рачун за исплату прихода). Партнери морају да наведу адресу локалног предузећа и локални банковни рачун за најмање једну територију на којој је подржано плаћање. Google може да уплаћује новац партнеру у локалној валути било које територије за коју постоје информације о адреси локалног предузећа и банковном рачуну тог партнера, са изузецима наведеним у наставку. Ако се банковни рачун не налази на територији продаје, већ у некој другој земљи, уплате намењене партнеру ће се обављати у локалној валути банковног рачуна, са изузецима наведеним у наставку.

Google уплаћује депозите преко банковног трансфера у америчким доларима за банковне рачуне у неким земљама. Погледајте листу подржаних земаља да бисте видели да ли у својој земљи можете да примате уплате преко банковног трансфера.

Удео у приходу за књиге које се продају по конвертованим ценама рачуна се према конвертованој, а не према основној цени.

Курсеви

За генерисање конвертованих цена користи се курс стране валуте који важи у тренутку омогућавања конверзије валута. Google ће квартално аутоматски освежити курсеве страних валута који генеришу конвертоване цене. Цене засноване на овим валутама ће се задржати:

 • док партнер ручно не освежи курс стране валуте у центру за плаћање.
 • док партнер не замени конвертоване цене тако што ће подесити цене у локалној валути.
 • док Google не освежи курс стране валуте у следећем тромесечју.

Кад год се валута за куповину и валута за исплату прихода разликују, Google ће користити курс валуте актуелан у тренутку куповине да би конвертовао износ који треба да исплати партнеру. Овај курс се редовно ажурира током дана.

Сваки повраћај средстава се исплаћује у истој валути у којој је обављена куповина и рачуна се помоћу оригиналног курса валуте који је важио у тренутку куповине.

Накнаде и ризик од губитка

Када омогући Алатку за конверзију валута, партнер прихвата све ризике и обавезе повезане са коришћењем ове алатке. Партнер потврђује и прихвата да ће сносити сав ризик од губитка који може да настане услед било каквих промена курсева валута од тренутка обраде трансакција до тренутка уплате средстава на изабрани банковни рачун партнера. Партнер такође потврђује и прихвата да ће сносити сав ризик од губитка који може да настане услед било каквих промена курсева валута за конвертоване цене или услед застарелих курсева валута. Партнер је у обавези да освежава курсеве валута за конвертоване цене.

Да ли вам је ово било корисно?
Како то можемо да побољшамо?

Треба вам додатна помоћ?

Пријавите се за додатне опције за подршку да бисте брзо решили проблем

Претрага
Обришите претрагу
Затвори претрагу
Google апликације
Главни мени
Центар за помоћ за претрагу
true
82437
false
false